Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 17:25

Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy SCIC

11:29 | 29/10/2021
Ngày 27/10, được sự đồng ý của lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương (DNTW) đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho ông Nguyễn Chí Thành - Tổng giám đốc SCIC.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) Nguyễn Hoàng Anh đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc SCIC giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC.

Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV SCIC
Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV SCIC

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Khối - ông Nguyễn Long Hải - trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn y ông Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ SCIC, Chủ tịch HĐTV SCIC giữ chức Bí thư Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp và tái cơ cấu DNNN, thực hiện vai trò nhà đầu tư Chính phủ, trong thời gian tới, để hoàn thành những mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị tân Chủ tịch SCIC Nguyễn Chí Thành cùng tập thể lãnh đạo, người lao động của SCIC tập trung tổ chức triển khai 6 định hướng chính sau đây.

Thứ nhất, sớm hoàn thiện, báo cáo Ủy ban QLVNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để có căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ và chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC thành Quỹ Đầu tư Chính phủ (từ sau năm 2025);

Thứ hai, quản lý tốt vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản trị, giám sát để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lợi nhuận của các doanh nghiệp, thể hiện được giá trị tăng thêm của SCIC khi đầu tư vào các doanh nghiệp này.

Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất kế hoạch khả thi để đầu tư và sử dụng vốn của SCIC vào các doanh nghiệp, các dự án đầu tư có hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước, ưu tiên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng... Đây cũng là cơ sở quan trọng để xác định quy mô vốn điều lệ của SCIC cho phù hợp.

Thứ tư, khẩn trương xây dựng, báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ triển khai tiếp nhận doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ; đồng thời, tiếp tục đầu tư nắm giữ, thực hiện tốt vai trò của cổ đông Nhà nước tại một số doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Thứ năm, đẩy mạnh hơn nữa chức năng đầu tư kinh doanh vốn của tổng công ty với định hướng rõ nét hơn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Triển khai nghiên cứu các cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban.

Thứ sáu, nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của tổng công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy SCIC
Tân Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo SCIC qua các thời kỳ, đi đầu, gương mẫu, chung sức, đồng lòng cùng Ban chấp hành Đảng uỷ và HĐTV chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Chính phủ, Ủy ban QLVNN, ĐUK DNTW và các bộ/ngành; tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển của SCIC ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng phát triển SCIC thành một tổ chức đầu tư năng động, hiệu quả của Chính phủ. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện để chuyển đổi SCIC sang mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Lan Anh