Cơ sở đào tạo Bộ Công Thương: Chủ động đổi mới

Ngày 2/11/2018, tại Ninh Bình, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, các mục tiêu phát triển nhân lực ngành Công Thương, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
co so dao tao bo cong thuong chu dong doi moi
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhiều đổi thay tích cực

Năm học 2017-2018, tổng số các trường thuộc Bộ Công Thương có 48 trường, trong đó có 35 trường thuộc Bộ, 13 trường thuộc các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ. Tổng quy mô đào tạo của các trường là 203.839 học sinh, sinh viên, tăng 3,0%; có 317 ngành nghề đào tạo, trong đó có 66 ngành không tuyển được học sinh, sinh viên.; tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm chuyển biến tích cực, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm: sau đại học đạt 100%, đại học đạt 77%, cao đẳng đạt 65%, trung cấp 62%; số lượng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên là 13.342, trong đó giáo viên cơ hữu 7.981 người, giáo viên thỉnh giảng 619 người, tỷ lệ học sinh, sinh viên/giảng viên đạt 23,5.

co so dao tao bo cong thuong chu dong doi moi
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Ông Nguyễn Văn Thảo- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết, với những tác động căn bản của hệ thống pháp luật, nhận thức tích cực về hội nhập quốc tế, thực hiện tốt công tác truyền thông và nhận thức của người dân về giáo dục đại học và giáo dục nghề trong giai đoạn hiện nay. Năm học 2017-2018 của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc nói chung và cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương nói riêng đã đạt những thành tích so với những năm trước.

Trong đó, kết quả nổi bật chính là điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo được quan tâm; công tác đổi mới cơ chế quản lý giáo dục được đẩy mạnh theo hướng tự chủ, thúc đẩy kiểm định chất lượng. Đặc biệt, việc thực hiện tự chủ đã mang lại những đổi thay tích cực cho việc sử dụng nguồn lực minh bạch và hiệu quả hơn trong nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường đã không chỉ đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư, không phụ thuộc ngân sách Nhà nước mà còn có dấu hiệu tăng trưởng mọi mặt, cả về chỉ tiêu tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu ra, các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên. Nguồn vốn ODA, vốn ưu đãi cũng đã góp phần cải thiện tích cực về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường.

co so dao tao bo cong thuong chu dong doi moi
Năm học 2017-2018 các cơ sở đào tạo của Bộ đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ

Năm học 2017-2018 diễn ra trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, hơn nữa đây là mùa thứ 5 ngành giáo dục đào tạo trong đó có các cơ sở đào tạo Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị trung ương 6, khóa XII về đổi mới hệ thống, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá, năm học 2017-2018, hệ thống các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương đã có nhiều cố gắng và chủ động hơn trong việc áp dụng nhiều giải pháp đổi mới, đạt được một số kết quả khích lệ: Điều điện đảm bảo đào tạo đã được các trường chú trọng quan tâm hơn; công tác đổi mới quản lý giáo dục đã được đẩy mạnh theo hướng thực hiện tự chủ đổi mới quản trị đại học, kiểm định chất lượng đào tạo; công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 đã có một số tín hiệu khả quan.

co so dao tao bo cong thuong chu dong doi moi
Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo đánh giá năm học 2017-2018

Đánh giá về 3 năm thí điểm tự chủ, Thứ trưởng cho biết, các cơ sở giáo dục đại học thí điểm tự chủ trên cả nước nói chung và Bộ Công Thương nói riêng đã chủ động, linh hoạt hơn về tổ chức bộ máy, tuyển dụng nhân sự và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; từng bước đổi mới cơ chế hoạt động ngày càng hiệu quả. Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá là thành công và được xã hội chấp nhận. “Hầu hết các trường đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội, chú trọng thực hiện cam kết đối với người học. Việc này góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động trong nước và nhu cầu dịch chuyển lao động trong khu vực”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng ghi nhận, cùng với cả nước, những năm qua quy mô dạy nghề các trường Bộ Công Thương tăng, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của cả nước. Cơ cấu nghề đào tạo đã được điều chỉnh theo nhu cầu thị trường lao động; theo cơ cấu ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề đã từng bước được cải thiện, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở vật chất cho dạy nghề trọng điểm đã được quan tâm.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng: Lãnh đạo các trường tự đổi mới tư duy, hình thành tổ chức của mình có văn hóa, chất lượng, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiến tới hợp tác thành công với đối tác trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực ngành Công Thương trong thời gian tới.

Tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đào tạo

Dù có những kết quả tích cực, song theo ông Nguyễn Văn Thảo, hiện công tác đào tạo của các trường thuộc Bộ Công Thương vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hạn hẹp, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các trường giảm mạnh gây khó cho công tác đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất; chất lượng đào tạo của nhiều trường chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo chưa gắn với việc làm sau khi ra trường; việc công bố chuẩn đầu ra của nhiều trường chỉ là hình thức, công tác quản lý còn biểu hiện yếu kém…

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của 48 cơ sở đào tạo thuộc Bộ đã tác động tích cực đến hơn 200 nghìn học sinh, sinh viên tuyển sinh hàng năm. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0, thích ứng với nền kinh tế hội nhập và xu thế toàn cầu hóa, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, các cơ quan quản lý của Bộ Công Thương cũng như lãnh đạo các trường cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, tăng số lượng tuyển sinh đối với từng trường trong năm học mới và các năm học tiếp theo.

co so dao tao bo cong thuong chu dong doi moi
Hiệp hội các Trường Kosen, Nhật Bản đã có những đóng góp ý kiến về định hướng hợp tác với các trường

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, Thứ trưởng yêu cầu các trường triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề, tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp để công tác dạy nghề có sự chuyển biến thực sự cả về lượng và chất.

Để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, Thứ trường đề nghị, các trường cần tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả, như: Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu bắt buộc; đào tạo gắn với việc làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát đánh giá và bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng, trình độ; tinh gọn bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường hợp tác quốc tế; tích cực chủ động thực hiện cơ chế tự chủ, đẩy mạnh thành lập hội đồng trường…

co so dao tao bo cong thuong chu dong doi moi Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất công nghiệp

Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX- KCN) TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) vừa phối hợp với Tổ chức kết ...

co so dao tao bo cong thuong chu dong doi moi Nhân lực chất lượng cao đòi hỏi đổi mới toàn diện trong đào tạo

Sáng ngày 26/2, phát biểu tại Hội nghị khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp ...

Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cơ sở đào tạo Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.
Nghệ An: Tìm thấy cháu bé hai tuổi mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Nghệ An: Tìm thấy cháu bé hai tuổi mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Sáng 2/12, UBND P. Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) thông tin, lực lượng chức năng cùng gia đình, người dân địa phương vừa tìm thấy cháu bé 2 tuổi mất tích.
Áp dụng tiền lương, phụ cấp thống nhất, bỏ cơ chế đặc thù của cơ quan nhà nước từ 1/7/2024

Áp dụng tiền lương, phụ cấp thống nhất, bỏ cơ chế đặc thù của cơ quan nhà nước từ 1/7/2024

Từ 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp...
Hà Nội: Tuyến đường nào sẽ có làn dành riêng cho xe đạp?

Hà Nội: Tuyến đường nào sẽ có làn dành riêng cho xe đạp?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất lựa chọn 2 tuyến đường dọc sông Tô Lịch, quanh công viên Hòa Bình, Hoàng Minh Thảo để thí điểm làn dành riêng cho xe đạp.
Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện bom “khủng” còn sót lại sau chiến tranh

Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện bom “khủng” còn sót lại sau chiến tranh

3 quả bom có trọng lượng hàng trăm kg còn sót lại sau chiến tranh liên tiếp được phát hiện tại Quảng Bình.

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết biển hôm nay 2/12/2023: Cảnh báo có gió mạnh và sóng lớn trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 2/12/2023: Cảnh báo có gió mạnh và sóng lớn trên biển

Thời tiết biển hôm nay 2/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 2/12/2023: Hà Nội đêm và sáng có mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 2/12/2023: Hà Nội đêm và sáng có mưa, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 2/12/2023, Hà Nội vừa mưa vừa rét do chịu ảnh hưởng từ không khí lạnh
Thời tiết hôm nay ngày 2/12/2023: Hà Nội thấp nhất 16 độ; Tây Nguyên đề phòng lốc, sét

Thời tiết hôm nay ngày 2/12/2023: Hà Nội thấp nhất 16 độ; Tây Nguyên đề phòng lốc, sét

Dự báo thời tiết hôm nay 2/12/2023: Thời tiết Hà Nội hôm nay thấp nhất 16 độ. Thanh Hóa mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông.
Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Sau thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm được khôi phục từ ngày 1/12.
Nguồn vốn hỗ trợ: Chìa khóa cho phát triển xanh ở Đông Nam Á và Việt Nam

Nguồn vốn hỗ trợ: Chìa khóa cho phát triển xanh ở Đông Nam Á và Việt Nam

Đó là quan điểm của bà Kitty Bu, Phó Chủ tịch Châu Á (trừ Ấn Độ), tại Liên minh Năng lượng Toàn cầu cho con người và Hành tinh (GEAPP).
Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho Đại úy bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho Đại úy bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Ngày 1/12, Đoàn công tác của Công an tỉnh Kiên Giang do Thượng tá Nguyễn Văn Bền làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên người thân, Đại úy Trần Hoàng Ngôi.
Bí quyết của người Pháp để thưởng thức bia ngon nhất

Bí quyết của người Pháp để thưởng thức bia ngon nhất

Bạn có biết cách để làm sao tận hưởng những ly bia chuẩn vị, vui vẻ nhất? Hãy cùng tham khảo những “bí kíp” đến từ đất nước Pháp lãng mạn và tinh tế.
Quảng Ngãi: Chìm tàu cá, 11 ngư dân may mắn thoát nạn

Quảng Ngãi: Chìm tàu cá, 11 ngư dân may mắn thoát nạn

Tàu cá QNg 90458 TS đang hoạt động trên biển thì không may bị phá nước và chìm, may mắn 11 ngư dân trên tàu đều thoát nạn.
Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đồng Tháp còn vướng mắc gì?

Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đồng Tháp còn vướng mắc gì?

Mặc dù tình hình giải ngân vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia cao hơn cả nước, tuy nhiên, Đồng Tháp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
Tháng 12, không khí lạnh sẽ diễn biến ra sao?

Tháng 12, không khí lạnh sẽ diễn biến ra sao?

Trong tháng 12/2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấm dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấm dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học

Hiệu trưởng trường tiểu học phải chịu trách nhiệm về việc giáo viên của cơ sở giáo dục vi phạm về dạy thêm, học thêm.
Khi cho trẻ uống vitamin A, cần lưu ý những gì?

Khi cho trẻ uống vitamin A, cần lưu ý những gì?

Việc cho trẻ uống vitamin A được thực hiện tại trạm y tế phường, xã hoặc các trường học. Các bậc phụ huynh cần lưu ý những gì?
Vùng 4 Hải quân bàn giao 14 ngư dân tàu cá Bình Định trôi dạt trên biển

Vùng 4 Hải quân bàn giao 14 ngư dân tàu cá Bình Định trôi dạt trên biển

Tàu cá Bình Định số hiệu BĐ98833TS có 14 ngư dân, bị hỏng máy trôi dạt trên biển, được Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lai kéo về bờ.
Ẩn họa từ bánh kẹo không rõ nguồn gốc bán tràn lan ở cổng trường

Ẩn họa từ bánh kẹo không rõ nguồn gốc bán tràn lan ở cổng trường

Nhiều vụ việc liên quan đến mất an toàn thực phẩm từ bánh kẹo không rõ nguồn gốc bày bán ở cổng trường học khiến dư luận lo lắng, bức xúc.
“Chắp cánh ước mơ” cho các em học viên khuyết tật

“Chắp cánh ước mơ” cho các em học viên khuyết tật

58 em học viên khuyết tật khóa 2 của Nghị Lực Sống vừa bế giảng năm học 2023 và nhiều em đã tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
16 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết về bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2023

16 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết về bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2023

Sáng 1/12, Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức Lễ Tổng kết Chương trình truyền thông, trao giải cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023”.
VCCI: Nên quản lý, vận hành đường cao tốc theo đầu ra

VCCI: Nên quản lý, vận hành đường cao tốc theo đầu ra

VCCI cho rằng việc quản lý, vận hành đường cao tốc nên theo đầu ra thay vì quản lý quá trình, Nhà nước có thể đặt ra các chỉ tiêu về tốc độ lưu thông...
Bình Thuận: Đã lựa chọn nhà thầu thi công tuyến đường 149 tỷ đồng

Bình Thuận: Đã lựa chọn nhà thầu thi công tuyến đường 149 tỷ đồng

Tuyến đường Mê Pu - Đa Kai sẽ kết nối với các tuyến ĐT 717 huyện Tánh Linh, ĐT 766 huyện Đức Linh (Bình Thuận) ra QL20 qua huyện Tân Phú (Đồng Nai).
Hà Nội: Kẹo hình con mắt bán tràn lan, liệu có đảm bảo an toàn thực phẩm?

Hà Nội: Kẹo hình con mắt bán tràn lan, liệu có đảm bảo an toàn thực phẩm?

Có giá chỉ vài nghìn đồng, loại kẹo dẻo có hình con mắt kinh dị này đang là mặt hàng đang bán rất chạy ở các hàng quán gần cổng trường học Hà Nội.
Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu vì người dân, doanh nghiệp

Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu vì người dân, doanh nghiệp

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thời gian qua đã không ngừng xây dựng, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các Bộ, ngành.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động