Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/05/2021 06:03

Cổ phiếu SHB được chấp thuận nguyên tắc niêm yết trên sàn HOSE

17:03 | 21/04/2021
Mới đây, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu SHB trên sàn HOSE.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), SHB đã nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc hồ sơ của SHB đã đáp ứng điều kiện theo Quy chế niêm yết chứng khoán của HOSE. Việc tổ chức giao dịch chính thức đối với cổ phiếu của ngân hàng trên sàn HOSE sẽ được thực hiện sau khi vấn đề hạ tầng công nghệ được xử lý.

Cổ phiếu SHB được chấp thuận nguyên tắc niêm yết trên sàn HOSE

Mới đây, SHB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Văn bản số 1508/UBCK-QLCB về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SHB. Ngay sau ĐHĐCĐ, SHB sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thực hiện thủ tục chia cổ tức theo quy định. Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 5/2021.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức hơn 19.260 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ đã công bố, SHB trình Đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%. Kế hoạch chi trả cổ tức của SHB năm 2021 dự kiến là 15%.

Thúy Anh