Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 02/12/2020 23:30

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: Thêm một lần “lỗi hẹn”

11:32 | 26/10/2020
Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, từ đầu năm đến nay chỉ có 7 doanh nghiệp (DN) được cổ phần hóa (CPH). Trong khi, số phải thực hiện CPH theo kế hoạch 3 tháng còn lại của năm 2020 là 91 DN. Như vậy, việc hoàn thành nhiệm vụ là rất khó.

Cổ phần hóa còn chậm

9 tháng đầu năm 2020, Cục Tài chính DN nhận được báo cáo phê duyệt phương án CPH của 7 DN, trong đó có 1 DN thuộc kế hoạch CPH theo Quyết định 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục DN thực hiện CPH đến hết năm 2020 là Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN đã hoàn thành công bố giá trị DN của 1 tổng công ty là Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

2911-ynh1
CPH doanh nghiệp nhà nước diễn ra chậm

Như vậy, tính chung cả giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9/2020 đã có 178 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH với tổng giá trị DN là 443.503 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng.

Báo cáo của Cục Tài chính DN lưu ý, số DN còn phải thực hiện CPH theo kế hoạch 3 tháng còn lại năm 2020 tại các bộ, ngành, địa phương. Cụ thể TP. Hà Nội phải thực hiện CPH 13 DN; TP. Hồ Chí Minh 38 DN; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN CPH 6 DN; Bộ Công Thương 4 DN và Bộ Xây dựng CPH 2 tổng công ty...

Cục Tài chính DN đánh giá, tiến độ CPH, thoái vốn trong 9 tháng đầu năm 2020 chậm, do đó việc triển khai thực hiện CPH, thoái vốn đối với các DN theo kế hoạch trong 3 tháng còn lại của năm 2020 là khó khả thi.

Trong tháng 9/2020 đã hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại 5 tổng công ty với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 8.185,6 tỷ đồng về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Về tình hình thoái vốn, cộng dồn 9 tháng đầu năm đã thoái vốn được 899 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng. Lũy kế năm từ 2016 đến tháng 9/2020, tổng số thoái vốn đạt 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng.

Giải pháp trọng tâm

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến trình CPH tại các DN nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của DN nhà nước về sắp xếp, CPH, thoái vốn; tập trung xây dựng Đề án cơ cấu lại DN nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, làm cơ sở tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN nhà nước.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DN nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và CPH DN nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị các DN nhà nước thuộc diện CPH cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trình UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị DN CPH.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN có vốn nhà nước phải thực hiện thoái vốn trong năm 2020 triển khai công tác thoái vốn theo quy định, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Đỗ Nga