Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 24/07/2019 11:29

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: Hoàn thành phê duyệt phương án trước ngày 15/1/2019

14:00 | 08/01/2019
Tại Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa (CPH) và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và DN có vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước ngày 15/1/2019 hoàn thành phê duyệt phương án cơ cấu lại các DN.

Việc cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN và DN có vốn nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội khóa XIV để nhận thức đúng, đầy đủ theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, kiên quyết đẩy lùi các hạn chế, tiêu cực làm chậm quá trình CPH, thoái vốn.

co cau lai doanh nghiep nha nuoc hoan thanh phe duyet phuong an truoc ngay 1512019

Hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017, làm cơ sở để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; đẩy nhanh công tác CPH, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo danh sách ban hành tại Văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Các DN không có khả năng hoàn thành kế hoạch bởi lý do khách quan cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo kế hoạch đề ra…

Đáng chú ý, cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác CPH, thoái vốn, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán…; có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm vi phạm, không để tái diễn.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN trước ngày 15/1/2019 hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại DN thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017.

Thời gian qua, công tác thoái vốn, CPH DNNN đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về phía Bộ Công Thương, đến tháng 11/2018 đã đạt 16.700 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng lượng thoái vốn DNNN. Đây là con số được đánh giá cao và có sự đóng góp lớn từ nỗ lực CPH, thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi chỉ đạo IPO thành công 3 DN lớn là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL).

Để công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, CPH và thoái vốn nhà nước đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty, DNNN đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo và triển khai tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Bảo Ngọc