Chuyển hồ sơ sai phạm tại Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan điều tra

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nhiều sai phạm khi thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của công ty Cấp thoát nước Kiên Giang.
Vụ Việt Á: Chuyển hồ sơ sai phạm tại CDC Đắk Lắk sang Công an điều tra Công an vào cuộc điều tra sai phạm loạt dự án khu dân cư ở Đồng Nai

Qua thanh tra thực hiện các quy định định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nhiều sai phạm. Đặc biệt, chuyển hồ sơ nhiều vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Phát hiện hàng loạt sai phạm

Ngày 18/4/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc thực hiện các quy định định của pháp luật về PCTN; việc tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Cty Cấp thoát nước Kiên Giang), giai đoạn từ năm 2018 tới năm 2022...

Chuyển hồ sơ sai phạm tại Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan điều tra
Chuyển hồ sơ sai phạm tại Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan điều tra... Ảnh: A.X

Ngày 27/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 758/UBND-NC chỉ đạo liên quan tới những nội dung mà kết luận thanh tra đã nêu.

Ngày 9/5/2023, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có Thông báo kết luận thanh tra số 42/TB-TTr, nêu rõ những sai phạm xảy ra tại Cty Cấp thoát nước Kiên Giang. Theo đó, qua thanh tra liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty Cấp thoát nước Kiên Giang cho thấy, về mua sắm, quản lý, sử dụng hóa chất, công ty không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra, tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; mua hóa chất PAC cao hơn sản phẩm cùng loại, cùng xuất xứ Việt Nam tại cùng thời điểm, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí.

Công tác quản lý hóa chất không chặt chẽ, để thất thoát 63.820kg PAC, 150kg Clo. Có 7 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức theo kế hoạch tài chính - tiền lương hàng năm của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, gây lãng phí hóa chất gồm PAC là 1.518.839kg, vôi là 1.581.064kg, Clo là 700kg. So với định mức được thông qua hội nghị người lao động, có 7 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức của công ty, gây lãng phí: PAC là 585.219kg, vôi là 409.164kg, Clo là 13.996kg.

Về tình hình đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư ngoài), qua thanh tra, xác định Cty Cấp thoát nước Kiên Giang nhận cổ tức bằng cổ phiếu 122.762 cổ phiếu nhưng không theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo cáo tài chính; việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - MeKong Rạch Giá (Công ty MeKong) bị lỗ nhưng công ty không trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính; không xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ sở đó quyết định mức thù lao được hưởng đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác; chi trả tiền thù lao sai quy định cho người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của công ty Nhà nước, không báo cáo chủ sở hữu để xử lý thu hồi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Liên quan tới việc ký kết hợp đồng mua, bán buôn nước sạch với Công ty MeKong, Thanh tra tỉnh xác định: Từ năm 2019 - 2022, Giám đốc Cty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục mua nước sạch của Công ty MeKong với giá cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Qua thanh tra việc thực hiện các quy định liên quan đến thang lương, bảng lương, quỹ phúc lợi, Thanh tra tỉnh phát hiện Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng người quản lý công ty; thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; thực tế không làm nhưng khoán và chi tiền làm thêm giờ; không tổ chức thi, quyết định nâng ngạch 1 viên chức và chi lương sai quy định; quyết toán lương năm 2020 không đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; chi sai quy định tiền thù lao trách nhiệm cho ban thanh tra nhân dân.

Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, chi quỹ phúc lợi không đúng đối tượng. Qua thanh tra, nhận thấy về số tiền đã chi, công ty chi không đúng trình tự thủ tục do không xây dựng các quy chế, quy định... và thực tế chỉ cho người lao động để nâng cao đời sống, không có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, khi thanh tra về dịch vụ thoát nước, Thanh tra tỉnh phát hiện Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không nộp vào ngân sách Nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022 số tiền hơn 37,3 tỷ đồng…

Trong thực hiện pháp luật PCTN, Cty Cấp thoát nước Kiên Giang còn một số sai sót như không báo cáo đầy đủ công tác PCTN; không thực hiện nghiêm một số nội dung tại kết luận thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh và ý kiến kết luận của cơ quan chủ sở hữu…

Chuyển hồ sơ sai phạm tại Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan điều tra
Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang. Ảnh: Chu Tuấn

Chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý nhiều nội dung và đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý bằng Văn bản số 758/UBND-NC. Theo đó, Chủ tịch, Giám đốc Cty Cấp thoát nước Kiên Giang phải định kỳ và đột xuất kịp thời báo cáo chủ sở hữu việc thỏa thuận giá bán buôn nước sạch nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức sử dụng hóa chất trong sản xuất nước sạch nhằm đảm bảo chất lượng nước, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như sử dụng hóa chất tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát ngân sách Nhà nước; thực hiện việc đầu tư, mua sắm nguyên, vật liệu, trong đó có hóa chất đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu…

Chấn chỉnh sai sót, thực hiện đúng trình tự thủ tục về thang, bảng lương, thanh toán ngoài giờ, chi quỹ phúc lợi; dừng ngay việc chi lương không đúng quy định đối với ông Nguyễn Văn Sơn Châu; rà soát lại cơ cấu, tổ chức bộ máy để xây dựng đề án, phương án sắp xếp cho phù hợp, hiệu quả theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 145/TB-VP ngày 24/1/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 1 tập thể và kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 1 cá nhân; giao Chủ tịch và Giám đốc Cty Cấp thoát nước Kiên Giang, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 6 cá nhân, đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 cá nhân.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 40,2 tỷ đồng (đã nộp khắc phục hơn 38,3 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh về việc chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, gồm: Thỏa thuận mua nước sạch không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh, cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước; công ty tiếp tục vi phạm pháp luật về đấu thầu, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ hóa chất và xuất khống 63.820kg PAC và 150kg Clo, có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

thanhtra.com.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Kiên Giang

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội tìm hướng giải quyết

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội tìm hướng giải quyết

Ông Vũ Thanh Tùng Giám đốc Ngân hàng MB Chi nhánh Đông Đô cho biết: Vụ việc của khách hàng Trần Trí Hậu, NH cũng như bảo hiểm đã họp để có phương án giải quyết.
Handico 6 đang hợp thức hoá vi phạm toà nhà Diamond Flower

Handico 6 đang hợp thức hoá vi phạm toà nhà Diamond Flower

Những vi phạm trật tự xây dựng quy mô hàng nghìn m2 tại tòa nhà Diamond Flower, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính đang được Handico 6 lấy ý kiến để hợp thức hóa.
Bà Vũ Thị Thuý dùng hơn 600 tỷ đồng tiền huy động được để chi tiêu cá nhân

Bà Vũ Thị Thuý dùng hơn 600 tỷ đồng tiền huy động được để chi tiêu cá nhân

Đó là kết quả điều tra ban đầu được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại Họp báo Chính phủ, chiều nay 30/9.
Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng cầm súng truy đuổi nhau trên đường phố

Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng cầm súng truy đuổi nhau trên đường phố

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng ngày 22/9/2023 tạm giữ hình sự 15 đối tượng.
Sức khỏe 28 học sinh tiểu học bị ngộ độc ở Thái Bình đã ổn định trở lại

Sức khỏe 28 học sinh tiểu học bị ngộ độc ở Thái Bình đã ổn định trở lại

Đến chiều nay (30/9), cả 28 em học sinh tiểu học ở thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị ngộ độc thực phẩm đã qua nguy hiểm, dần ổn định trở lại

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc lừa đảo 8.800 tỷ đồng

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc lừa đảo 8.800 tỷ đồng

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và một số bị can bị cáo buộc huy động tiền trái phép từ các nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng.

'Viện cớ' khơi thông vũng cạn, doanh nghiệp khai thác cát ngoài ranh giới cấp phép

Một số hộ dân tại xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, Đắk Nông đã phản ánh về việc một doanh nghiệp khai thác cát tiến hành hút cát ngoài ranh giới được cấp phép.
Đình chỉ trung tâm Anh ngữ thuộc VUS do không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy

Đình chỉ trung tâm Anh ngữ thuộc VUS do không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy

Một trung tâm Anh ngữ thuộc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) vừa bị chính quyền đình chỉ vì thiếu an toàn về phòng cháy, chữa cháy.
Thanh Hóa: Cảnh báo giả danh Công an hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm lừa đảo

Thanh Hóa: Cảnh báo giả danh Công an hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm lừa đảo

Thời gian qua đã xuất hiện các thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm lừa đảo.
Bắt tạm giam 3 cá nhân trong vụ án liên quan Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường

Bắt tạm giam 3 cá nhân trong vụ án liên quan Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường

Ba cá nhân ở Hà Nội bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam được xác định có liên quan trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hà Tĩnh: Phạt 46 triệu đồng tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe gây tai nạn

Hà Tĩnh: Phạt 46 triệu đồng tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe gây tai nạn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế điều khiển xe ô ô vi phạm nồng độ cồn và gây tai nạn giao thông.
Thái Bình: 28 học sinh tiểu học bị ngộ độc sau bữa tiệc liên hoan Tết Trung thu tại lớp

Thái Bình: 28 học sinh tiểu học bị ngộ độc sau bữa tiệc liên hoan Tết Trung thu tại lớp

Cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 28 em học sinh tiểu học bị ngộ độc sau tiệc liên hoan Tết Trung thu.
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu đồng

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu đồng

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu đồng về hành vi tiếp nhận, chôn lấp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt quá công suất.
Thừa Thiên Huế: Khởi tố, bắt giam phụ nữ chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế: Khởi tố, bắt giam phụ nữ chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: Bắt đối tượng dùng dao đâm vợ trọng thương tại tòa

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng dùng dao đâm vợ trọng thương tại tòa

Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng dùng dao đâm vợ trọng thương tại Toà án nhân dân huyện Lộc Hà
Quảng Tri: Phát hiện 9 người trong độ tuổi 15 đến 22 tổ chức "tiệc ma tuý"

Quảng Tri: Phát hiện 9 người trong độ tuổi 15 đến 22 tổ chức "tiệc ma tuý"

Tổ công tác phát hiện tại nhà Võ Hoành (30 tuổi, xã Tân Long, tỉnh Quảng Trị) có 9 người độ tuổi từ 15 đến 22 tuổi tổ chức "tiệc ma tuý".
Quảng Nam: Bắt đối tượng bán đất 21 tỷ đồng, khai giá 460 triệu đồng

Quảng Nam: Bắt đối tượng bán đất 21 tỷ đồng, khai giá 460 triệu đồng

Số tiền giao dịch thực tế được xác định lên tới 21 tỷ đồng, tuy nhiên trong hợp đồng mua bán, các đối tượng kê khai chỉ 460 triệu đồng.
Lục Ngạn (Bắc Giang): Dự án nghìn tỷ của Công ty Thiên Lâm Đạt chậm tiến độ, phát hiện nhiều sai sót!

Lục Ngạn (Bắc Giang): Dự án nghìn tỷ của Công ty Thiên Lâm Đạt chậm tiến độ, phát hiện nhiều sai sót!

Phát hiện nhiều sai sót, chậm tiến độ tại dự án nghìn tỷ của Công ty Thiên Lâm Đạt Lục Ngạn (Bắc Giang) làm chủ đầu tư.
Cầu vượt sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng được triển khai thi công

Cầu vượt sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng được triển khai thi công

Ngày 29/9, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định.
Quảng Nam: Xử phạt 2 người dọa hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp

Quảng Nam: Xử phạt 2 người dọa hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp

2 người dọa hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp ở bãi vàng huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị xử phạt 5 triệu đồng.
Khiển trách Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình Khương Minh Tuấn

Khiển trách Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình Khương Minh Tuấn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Khương Minh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình.
Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay bị tố lừa đảo

Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay bị tố lừa đảo

Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay có dấu hiệu lừa đảo, chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định, nhưng công ty môi giới đã môi giới bán từ năm 2020.
Vụ thảm nhựa đường Sông Nhạn – Dầu Giây khi trời mưa: Các bên liên quan nói gì?

Vụ thảm nhựa đường Sông Nhạn – Dầu Giây khi trời mưa: Các bên liên quan nói gì?

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan và người dân phản ánh việc thảm nhựa đường Sông Nhạn - Dầu Giây khi trời mưa.
Nghệ An: Tuyên án Giám đốc và Trưởng BQL Dự án Khu đô thị Minh Khang

Nghệ An: Tuyên án Giám đốc và Trưởng BQL Dự án Khu đô thị Minh Khang

Chiều nay (ngày 28/9), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án Giám đốc và Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang.
Nghệ An: Giáo viên lùi xe ô tô khiến một học sinh lớp 6 tử vong

Nghệ An: Giáo viên lùi xe ô tô khiến một học sinh lớp 6 tử vong

Chiều 28/9, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Dương (Thanh Chương, Nghệ An) xác nhận có sự việc lùi xe ô tô vào cổng trường học, khiến một học sinh lớp 6 tử vong.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động