Chuyển đổi từ lưu trữ tài liệu giấy sang số được thực hiện theo lộ trình

Chuyển đổi từ lưu trữ tài liệu giấy sang lưu trữ tài liệu số được thực hiện theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử...
Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu Lưu trữ điện tử nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ số Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi): Tăng quyền tiếp cận thông tin lưu trữ cho người dân

Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ số là yêu cầu khách quan

Chiều 26/3, tại nhà Quốc hội, theo chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận cho ý kiến về Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu điều hành
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu điều hành

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm có 8 chương, 65 điều, về cơ bản đã bám sát các chính sách lớn được Quốc hội thông qua tại đề nghị xây dựng Luật, phù hợp với mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật là kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

Đồng thời, khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Lưu trữ năm 2011, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp, đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lưu trữ, xây dựng một xã hội lưu trữ, quốc gia lưu trữ.

Về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ, có ý kiến đề nghị quy định tài liệu lưu trữ ở cấp xã là nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh.

Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội là xác đáng. Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương cho thấy, khối lượng hồ sơ, tài liệu được lưu trữ tại cấp xã rất lớn, chủ yếu là tài liệu chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực hộ tịch, đất đai và tài liệu hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, bao gồm cả tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã hết giá trị hiện hành.

Trong khi đó, nguồn lực về con người và cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ tại cấp xã còn hạn chế dẫn đến việc lưu trữ tại nhiều địa phương không bảo đảm, tài liệu bị hư hỏng, thất thoát. Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội quy định tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của cấp xã thuộc nguồn nộp vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh (khoản 4 Điều 10 của dự thảo Luật).

Về lưu trữ tài liệu điện tử (Chương III của dự thảo Luật), một số ý kiến đề nghị quy định lộ trình thực hiện lưu trữ điện tử phù hợp với khả năng nguồn lực và lồng ghép nội dung lưu trữ điện tử vào các quy định có liên quan; có ý kiến đề nghị đối với tài liệu số lưu trữ vĩnh viễn thì in ra và đưa vào kho lưu trữ.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ số là yêu cầu khách quan, cần thiết để xây dựng Chính phủ số, xã hội số. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế công tác lưu trữ (hiện vẫn chủ yếu là lưu trữ tài liệu giấy), nhất là khả năng đáp ứng của nguồn lực để bảo đảm tính khả thi, dự thảo Luật được thiết kế theo hướng quy định việc lưu trữ tài liệu giấy song song với lưu trữ tài liệu số và việc chuyển đổi từ lưu trữ tài liệu giấy sang lưu trữ tài liệu số được thực hiện theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và định hướng Chính phủ số, chính quyền số.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, kết cấu của dự thảo Luật được chỉnh lý không quy định chương riêng về lưu trữ điện tử mà lồng ghép vào Chương III (mới) về nghiệp vụ lưu trữ với 3 mục: Quy định chung về nghiệp vụ lưu trữ; Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu giấy và trên các vật mang tin khác; Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử, nhằm vừa bảo đảm tính thống nhất trong nghiệp vụ lưu trữ, vừa bảo đảm các quy định được rõ ràng, đầy đủ hơn cho từng loại hình tài liệu lưu trữ và giúp cho việc tổ chức thực hiện được dễ dàng, thuận lợi.

Bên cạnh đó, Điều 22 của dự thảo Luật đã quy định lập tài liệu lưu trữ dự phòng đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và tài liệu lưu trữ vĩnh viễn có nguy cơ bị hỏng nặng, do đó đề nghị không bổ sung quy định chuyển tài liệu số sang tài liệu giấy để lưu trữ.

Hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Về hoạt động dịch vụ lưu trữ (Chương VI của dự thảo Luật), có ý kiến đề nghị quy định cụ thể điều kiện kinh doanh trong Luật. Ý kiến khác đề nghị đánh giá kỹ sự cần thiết, không quy định hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật, hoạt động dịch vụ lưu trữ (quy định tại khoản 1 Điều 53 của dự thảo Luật) là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, liên quan đến tài liệu lưu trữ là tư liệu lịch sử của quốc gia, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, do đó cần có sự quản lý chặt chẽ.

Mặc dù Luật Đầu tư hiện hành không quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên, Điều 36 của Luật Lưu trữ hiện hành đã quy định tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ phải đáp ứng các điều kiện nhất định, thực chất là điều kiện đầu tư kinh doanh.

Vì vậy, đề nghị cho giữ quy định hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như Chính phủ trình; đồng thời, bổ sung vào dự thảo Luật một số quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh để bảo đảm minh bạch và giao Chính phủ quy định chi tiết một số điều kiện có tính kỹ thuật, chuyên ngành về lưu trữ như thể hiện tại Điều 53 và Điều 54 của dự thảo Luật.

Đối với ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của việc thay đổi thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ từ Sở Nội vụ các địa phương sang Bộ Nội vụ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho hay, theo quy định tại Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì cá nhân sau khi đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ do Bộ Nội vụ tổ chức, được cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ thì nộp hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ xem xét, cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Như vậy, thủ tục để cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ gồm nhiều công đoạn, với sự tham gia của nhiều cơ quan, gây phiền hà, mất nhiều thời gian.

Quá trình tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011, nhiều địa phương đề nghị giao một đầu mối Bộ Nội vụ là cơ quan tổ chức kiểm tra nghiệp vụ và cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bên cạnh đó, tham khảo quy định của một số luật hiện hành, chứng chỉ hành nghề cũng do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cấp. Do đó, đề nghị cho giữ quy định giao Bộ Nội vụ cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ như Chính phủ trình.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm hứa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 22/5, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Hôm nay 22/5, Quốc hội tiếp tục tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước

Hôm nay 22/5, Quốc hội tiếp tục tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước

Sáng 22/5, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Thuyên chuyển công tác 2 cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ

Thuyên chuyển công tác 2 cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định thuyên chuyển 2 cán bộ công chức thuộc Văn phòng Chính phủ đến nhận nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị.
3 tháng, phát hiện, xử lý hơn 3.000 cá nhân, 5 tổ chức phạm tội về quản lý kinh tế

3 tháng, phát hiện, xử lý hơn 3.000 cá nhân, 5 tổ chức phạm tội về quản lý kinh tế

Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV cho thấy, 3 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện 3.358 cá nhân phạm tội về quản lý kinh tế.

Tin cùng chuyên mục

Nhiều nội dung cần làm rõ tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành

Nhiều nội dung cần làm rõ tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành

Sáng 22/5, Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành, nhiều nội dung được đề nghị làm rõ, giải trình.
Ông Trần Thanh Mẫn được phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Ông Trần Thanh Mẫn được phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Sáng 22/5, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn.
Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm

Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm

Sáng 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tướng Tô Lâm.
Infographic: Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Infographic: Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 22/5, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đề xuất cân nhắc quy định cấm người trong gia đình tham gia đấu giá cùng một tài sản

Đề xuất cân nhắc quy định cấm người trong gia đình tham gia đấu giá cùng một tài sản

Góp ý về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ĐBQH đề xuất cân nhắc quy định cấm người trong gia đình tham gia đấu giá cùng một tài sản.
Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc bổ sung thêm phí giao thông nội đô áp dụng đối với ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong khung thời gian nhất định.
Ngăn chặn tình trạng thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá

Ngăn chặn tình trạng thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá

Ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường, tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong hoạt động đấu giá tài sản.
Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 21/5, Quốc hội thống nhất điều chỉnh chương trình kỳ họp Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.
Đề nghị đưa “vận tải thực hiện trực tiếp bằng động vật" vào Luật Đường bộ

Đề nghị đưa “vận tải thực hiện trực tiếp bằng động vật" vào Luật Đường bộ

Đó là đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Dũng – đoàn Nam Định tại phiên thảo luận sáng 21/5 tại Hội trường về Dự thảo Luật Đường bộ.
Dự thảo Luật Đường bộ: Thanh tra đường bộ không kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường

Dự thảo Luật Đường bộ: Thanh tra đường bộ không kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường

Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ.
Khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành

Khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Việt Nam kiên định thực hiện chính sách

Việt Nam kiên định thực hiện chính sách ''một Trung Quốc''

Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam kiên định thực hiện chính sách công nhận Đài Loan (Trung Quốc) là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc.
Việt Nam gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Cộng hoà Hồi giáo Iran

Việt Nam gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Cộng hoà Hồi giáo Iran

Ngày 20/5, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Cộng hoà Hồi giáo Iran về vụ tai nạn máy bay khiến Tổng thống, Ngoại trưởng thiệt mạng.
Phó Thủ tướng: Quy định tiền sử dụng đất tránh chồng chéo, không bỏ sót, vượt cấp

Phó Thủ tướng: Quy định tiền sử dụng đất tránh chồng chéo, không bỏ sót, vượt cấp

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trình Chính phủ.
Tập đoàn Infosys (Ấn Độ) sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo

Tập đoàn Infosys (Ấn Độ) sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo

Nguyên Chủ tịch, người sáng lập Tập đoàn Infosys khẳng định sẽ sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, Al...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Thống nhất đề xuất bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Thống nhất đề xuất bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 20/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.
Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn?

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn?

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trần Thanh Mẫn, nhiều đại biểu bày tỏ tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục điều hành Quốc hội một cách chủ động, linh hoạt.
Cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Ông Lê Quang Mạnh: Có đơn vị tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 10% kế hoạch vốn

Ông Lê Quang Mạnh: Có đơn vị tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 10% kế hoạch vốn

Đó là thông tin được Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đưa ra trong Báo cáo thẩm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động