Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 21/09/2021 12:26

Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động: Thúc đẩy các giải pháp đảm bảo an toàn

17:25 | 19/10/2020
Trong 5 năm (2016 - 2020) thực hiện Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), công tác ATVSLĐ đã được các cấp, ngành nhiều địa phương trong cả nước quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Chương trình nhằm mục tiêu chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ); nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho NLĐ, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp (DN), góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

1058-an-toan-lao-dong-1611135058
Đảm bảo an toàn để sản xuất

Theo đó, chương trình đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Trên 50% NLĐ làm việc tại những cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% DN lớn và 30% DN vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động; trung bình hàng năm tăng thêm 2.000 DN vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý ATVSLĐ, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; trên 80% số làng nghề, 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nghiêm túc. Để tạo môi trường sản xuất - kinh doanh an toàn, hiệu quả, hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác ATVSLĐ gửi các sở, ban, ngành và DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về ATVSLĐ; phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện ATVSLĐ trong DN. Những năm qua, tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và Tháng hành động ATVSLĐ.

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm tối thiểu tần suất tai nạn lao động chết người; trung bình hàng năm tăng thêm 3 - 5% DN áp dụng hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ; 100% NLĐ làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và cán bộ làm công tác ATVSLĐ tại DN, cơ sở lao động được huấn luyện ATVSLĐ; bình quân hàng năm giảm 20% số NLĐ mắc mới bệnh nghề nghiệp phổ biến, bảo đảm 100% NLĐ làm việc ở nơi có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; tăng 10% số DN, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức đo, kiểm tra môi trường lao động; 100% DN vừa và nhỏ được tuyên truyền, phổ biến thông tin phù hợp về ATVSLĐ…

Tỉnh Yên Bái cũng đã có cơ chế tạo điều kiện để NLĐ, người sử dụng lao động chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động, áp dụng hệ thống quản lý an toàn lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ trong công tác ATVSLĐ, lồng ghép hoạt động trong chương trình quốc gia về ATVSLĐ với các chương trình mục tiêu có liên quan.

Vì vậy, sau hơn 2 năm thực hiện Luật ATVSLĐ, các đơn vị, trên địa bàn Yên Bái đã chú trọng công tác tuyên truyền về luật trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm của người sử dụng lao động - người lao động. Thời gian tới, ngành lao động – thương binh và xã hội Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về Luật ATLĐ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, DN, người sử dụng lao động, trong đó chú trọng tuyên truyền luật này đối với DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Tại Hà Tĩnh, trong giai đoạn 2016 - 2020 đặt mục tiêu: Trung bình hàng năm giảm 6% tần suất tai nạn lao động chết người; trên 60% NLĐ làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% DN lớn và 30% DN nhỏ và vừa có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động. Trung bình hàng năm có thêm 50 DN vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý ATVSLĐ, tiếp tục xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện và ban quản lý khu kinh tế được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ. Trên 80% số NLĐ làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 90% số người làm công tác ATVSLĐ, vệ sinh viên, cán bộ công đoàn cơ sở trong các cơ sở sản xuất - kinh doanh được huấn luyện về ATVSLĐ…

Đến thời điểm này, tại nhiều địa phương trong cả nước, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tham gia tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và DN trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh kiểm tra ATVSLĐ cũng được đẩy mạnh trong tháng cao điểm, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, NLĐ đối với công tác ATVSLĐ... Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường; chăm sóc sức khỏe NLĐ; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Thanh Tâm