Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 13/06/2021 01:21

Chương trình 2075: Tăng giá trị giao dịch hàng hóa

08:00 | 06/11/2020
Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đến năm 2020 (Chương trình 2075) sau 5 năm triển khai đã có tác động tích cực, thúc đẩy hợp tác công tư, liên kết tổ chức khoa học với doanh nghiệp để phát triển.

Tại Hội thảo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 diễn ra mới đây, ông Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) - cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình 2075 đã phê duyệt được 65 nhiệm vụ trên tổng số hơn 500 đề xuất đăng ký.

5424-anh-bai

Hiệu quả từ hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ

Đáng chú ý, từ nhiệm vụ "Hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN tại cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp" đã bước đầu hình thành được mô hình tổ chức trung gian trong trường đại học; hỗ trợ dự án "Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ", để tạo lập cơ sở dữ liệu đầy đủ về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

Để thúc đẩy hoạt động giao dịch của các sàn giao dịch công nghệ, Dự án "Xây dựng hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ nhằm thúc đẩy thị trường công nghệ tại Việt Nam" cũng đã được phê duyệt, kết nối 5 sàn giao dịch công nghệ trong vùng duyên hải Bắc bộ, tạo tiền đề kết nối với các sàn giao dịch công nghệ khu vực miền Trung và miền Nam.

Các dự án xúc tiến và kết nối cung - cầu phát triển thị trường KH&CN cũng đạt kết quả tốt, với việc tổ chức các sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) và các sàn giao dịch công nghệ, trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN. Thông qua đó, giai đoạn từ 2012 - 2019, đã có hơn 3.000 hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ được ký kết.

"Chương trình đã thu hút đầu tư góp vốn khá lớn từ các đơn vị tham gia và phối hợp để phát triển công nghệ, đặc biệt là nhóm dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ. Điều này phần nào thấy được hiệu quả đầu tư trong việc thúc đẩy hợp tác công tư, liên kết tổ chức khoa học với doanh nghiệp, để phát triển thị trường KH&CN" - ông Phạm Đức Nghiệm nhấn mạnh.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho biết, thời gian qua, Học viện đã được Chương trình 2075 hỗ trợ thành công một số dự án thương mại hóa công nghệ, như sản phẩm hạt gốm xốp kỹ thuật phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; công nghệ sản xuất bầu ươm cây theo phương pháp gieo hạt và giâm cành phục vụ sản xuất cây giống quy mô hàng hóa…

"Chương trình 2075 đã hỗ trợ Học viện hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp. Đây là một trong những tổ chức trung gian đầu tiên được hình thành trong trường đại học, là mô hình điểm về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp" - GS.TS. Nguyễn Thị Lan cho hay.

Ông Tạ Bá Hưng - Chủ nhiệm Chương trình 2075 - cho biết thêm, thời gian tới, chương trình sẽ tập trung phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0; thúc đẩy phát triển nhu cầu về hàng hóa KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, tiếp thu, làm chủ và áp dụng công nghệ tại các doanh nghiệp; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN…

Mục tiêu của Chương trình 2075 là tăng nhanh giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN trên thị trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở nâng cao vai trò của nhà nước và các chủ thể của thị trường KH&CN.

Quỳnh Nga