Chương trình “10 nghìn sáng kiến”: Động lực quan trọng để EVN vượt khó và phát triển

Năm 2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động Chương trình “10 nghìn sáng kiến” giai đoạn 2022 – 2023.
Phát triển nguồn nhân lực từ phong trào Hội thi Thợ giỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đến ngày 25/10 đã có 3.139 sáng kiến của đoàn viên, người lao động tham gia và đạt mốc 4 năm liên tục nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam”.

Sáng kiến, đổi mới sáng tạo đòn bẩy cho sự phát triển của EVN.

Các sáng kiến đã góp phần cải tiến kỹ thuật, khắc phục khiếm khuyết thiết bị đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục; nâng cáo dịch vụ, cải thiện môi trường làm việc; đem lại giá trị lợi ích kinh tế to lớn cho Tập đoàn.

Chương trình “10 nghìn sáng kiến” động lực quan trọng để EVN vượt khó và phát triển

Lãnh đạo EVN nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam” năm 2022

Để hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn của EVN là Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực châu Á. Ngày 11/01/2021 Đảng ủy EVN đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mục tiêu Nghị quyết nhằm xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành năm 2022. Để triển khai thành công Nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN, Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động và đề cao sự sáng tạo coi “Sáng tạo” là đòn bẩy cho sự phát triển của EVN, sẵn sàng đón nhận những điều mới và khác biệt, không ngừng thách thức hiện tại để đổi mới và phát triển.

Năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Tổng giám đốc EVN đã ban hành Chỉ thi liên tịch số 3220/CTLT-EVN-CĐ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiệu “10 nghìn sáng kiến” trong công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Chỉ tiêu của phong trào đến tháng 9/2023 phấn đấu có 10 nghìn sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Tập đoàn cập nhật trên Chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương trình “10 nghìn sáng kiến” động lực quan trọng để EVN vượt khó và phát triển

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua Chương trình “10 nghìn sáng kiến”

Để triển khai hiệu quả Chương trình, đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiệu “10 nghìn sáng kiến” trong EVN giai đoạn 2022 – 2023 được phát động sâu rộng đến các đơn vị và toàn thể công nhân viên chức lao động trong Tập đoàn tích cực hưởng ứng tham gia. Thông qua chương trình nhằm đảm bảo mọi người tại EVN được tự do học hỏi, sáng tạo, được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các ý tưởng và lòng đam mê khám phá cái mới. Xây dựng môi trường làm việc cởi mở, năng động, khuyến khích các ý tưởng mới, các sáng kiến cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ.

Nâng cao tinh thần học hỏi từ công việc, đồng nghiệp và đối tác, thử thách bản thân bằng các sáng kiến mới. Sẵn sàng thử nghiệm các ý tưởng, các giải pháp mới với tinh thần cầu thị, lòng can đảm, niềm đam mê và sự kiên trì theo đuổi mục đích của mình.

Quan tâm đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sản phẩm và dịch vụ, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của nền kinh tế số Việt Nam, tạo động lực để EVN và các đơn vị vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân; hoàn thành lộ trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa triển khai Nghị quyết số 02 – NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Để phong trào thi đua đạt mục tiêu đề ra, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp.

Đổi mới hoạt động tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát tại đơn vị

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ứng dụng công nghệ mạng internet trong công tác truyền thông tới các đơn vị, cũng như tới toàn thể đoàn viên, người lao động, cụ thể ngày 23/3/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cầu truyền hình trực tuyến đến 68 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn; đồng thời phát truyền hình trực tiếp Livestream lễ ký kết phát động phong trào thi đua trên trang page Facebook Nhóm Đồng nghiệp EVN và buổi lễ phát động đã được hơn 20 nghìn lượt tương tác của đoàn viên, người lao động theo dõi; tuyên truyền qua các nhóm Zalo, facebook…. Đồng thời các cấp Công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam triển khai tuyên truyền phổ biến, vận động đoàn viên, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia.

Chương trình “10 nghìn sáng kiến” động lực quan trọng để EVN vượt khó và phát triển

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn, Công đoàn ĐLVN dự lễ ký kết thi đua chương trình “10 nghìn sáng kiến”

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với các Ban chuyên môn Tập đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến”. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã đánh giá được tình trạng, kết quả triển khai Chương trình tại các đơn vị, đồng thời lắng nghe đơn vị cơ sở phản ánh những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai chương trình, đặc biệt những bất cập về thủ tục hố sơ công nhận sáng kiến còn phức tạp; những bất cập trong việc thủ tục, pháp lý trong công tác đầu thầu mua sắm thiết bị khi áp dụng đề tài nghiên cứu công nghệ mới, chế độ chính sách cho các cá nhân có đề tài, sáng kiến…..

Chương trình “10 nghìn sáng kiến” động lực quan trọng để EVN vượt khó và phát triển

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Uông Quang Huy làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm tra Chương trình “10 nghìn sáng kiến”tại Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung ngày 07/10/2022

Tại các buổi làm việc đoàn công tác đã giải đáp nhiều ý kiến, thắc mắc của các đơn vị để có sự thống nhất trong việc triển khai chương trình; đồng thời cũng tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của đơn vị để báo cáo các cấp lãnh đạo để giải quyết, nhằm triển khai Chương trình “10 nghìn sáng kiến”, cũng như hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học của Tập đoàn đạt được kết quả thiết thực, thành động lực quan trọng để EVN vượt khó và phát triển.

Khen thưởng kịp thời tạo động lực quan trọng để Chương trình đạt kết quả

Công đoàn Điện lực Việt Nam coi trọng công tác khen thưởng kịp thời là động lực, lan tỏa Chương trình “10 nghìn sáng kiến” đối với toàn thể đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn. Do vậy ngày 16/6/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2 Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Kết quả thi đua đợt 1 tính đến hết ngày 31/5, kết thúc giai đoạn 1, đã có 2.399 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trong EVN đăng ký thành công vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị đã tích cực tham gia với nhiều sáng kiến hay, mang lại hiệu quả cao trong lao động, sản xuất, kinh doanh như: Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội với 363/223 sáng kiến, đạt 163% kế hoạch; Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh với 344/202 sáng kiến, đạt 170%; Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 với 203/108, đạt 187%; Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia với 272/213 sáng kiến, đạt 128%,...

Nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến có giá trị thực tiễn, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý tại nhiều đơn vị. Trong số đó, có sáng kiến “Máy biến áp phân phối thông minh chuyên dùng trong lưới điện đi ngầm đến cấp 35kV” của kỹ sư Nguyễn Thế Vĩnh, Ban Kinh doanh Tập đoàn; sáng kiến ứng dụng “Sử dụng phần mềm zoom trong quá trình xử lý sự cố” của kỹ sư Trần Xuân Huấn - Giám đốc Điện lực Phong Thổ, Công ty Điện lực Lai Châu; đặc biệt là sáng kiến “Treo puly trên dây dẫn khoảng cột 2-3 đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho” của kỹ sư Nguyễn Văn Tuấn - Phó giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 có giá trị kinh tế làm lợi đến 19 tỷ đồng…

Chương trình “10 nghìn sáng kiến” động lực quan trọng để EVN vượt khó và phát triển

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (thứ 3 từ trái sang) trao Bằng khen của Công đoàn ĐLVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình "10 nghìn sáng kiến" giai đoạn 1.

Cũng tại hội nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho 10 tập thể, 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình "10 nghìn sáng kiến" giai đoạn 1.

Ngoài ra Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn dành nguồn kinh phí thi đua khen thưởng của đơn vị để chi biểu dương, khen thưởng hàng tháng, đột xuất cho các cá nhân có sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quá trình triển khai chương trình như trên, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành vượt tiến độ trước 01 năm Chương trình “10 nghìn sáng kiến”; đồng thời tính đến ngày 25/10/2022, đã có 3.139 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn tham gia chương trình. Các sáng kiến đã góp phần cải tiến kỹ thuật, khắc phục khiếm khuyết thiết bị đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục; nâng cáo dịch vụ, cải thiện môi trường làm việc; đem lại giá trị lợi ích kinh tế to lớn cho Tập đoàn. Năm 2022 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt mốc 4 năm liên tục nhận giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam”.

Kết quả trên thực sự tạo động lực để EVN vượt khó và phát triển, đưa Nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN về việc thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Đảng ủy EVN về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đạt kết quả thiết thực ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.

Nguyễn Đắc Cường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

“Cùng Tỉnh thức và biết ơn” với Trung Nguyên Legend

“Cùng Tỉnh thức và biết ơn” với Trung Nguyên Legend

Ngày 25-26/11, hành trình “Cùng tỉnh thức và biết ơn” do Trung Nguyên Legend tổ chức nhằm tri ân vùng đất Buôn Ma Thuột và những người bạn quý luôn đồng hành
Highlands Coffee® là của chúng mình, bước chuyển mình sau 23 năm

Highlands Coffee® là của chúng mình, bước chuyển mình sau 23 năm

Đánh dấu bước chuyển mình sau 23 năm, Highlands Coffee làm mới logo và ra mắt thông điệp hướng về cộng đồng: “Highlands Coffee® là của chúng mình”
Becamex IDC - Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp

Becamex IDC - Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp

Tổng công ty Becamex IDC và Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác về thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Vietjet đoạt 3 giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax và World Business Outlook

Vietjet đoạt 3 giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax và World Business Outlook

Vietjet vừa đoạt 3 giải thưởng quốc tế danh giá, trong đó 2 giải thuộc về World Business Outlook Awards và một giải do Skytrax trao tặng.
Thép Hòa Phát Dung Quất sản xuất thành công mác thép làm tanh lốp ô tô

Thép Hòa Phát Dung Quất sản xuất thành công mác thép làm tanh lốp ô tô

Mới đây các kỹ sư công nghệ của Thép Hòa Phát Dung Quất đã sản xuất thành công thép cuộn làm tanh lốp xe ô tô mác thép SWRH82A, SWRH72A.

Tin cùng chuyên mục

PV GAS LPG quảng bá bình gas Petrovietnam Gas tại nhiều tỉnh thành trong cả nước

PV GAS LPG quảng bá bình gas Petrovietnam Gas tại nhiều tỉnh thành trong cả nước

Kỉ niệm 22 năm thành lập PV GAS LPG, PV GAS LPG đã tổ chức chương trình quảng cáo Petrovietnam Gas trên đường phố (Roadshow) tại các tỉnh thành trên cả nước.
Sanofi Việt Nam nhận Giải thưởng Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng

Sanofi Việt Nam nhận Giải thưởng Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng

Sanofi Việt Nam vinh dự là một trong những công ty được tôn vinh trong hạng mục Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng.
PC Đắk Lắk: Thử nghiệm vận hành chức năng tự động điều chỉnh điện áp máy biến áp 110kV

PC Đắk Lắk: Thử nghiệm vận hành chức năng tự động điều chỉnh điện áp máy biến áp 110kV

Trong tháng 10/2022, PC Đắk Lắk đã đưa mạch tự động điều chỉnh điện áp vào vận hành tại Trạm biến áp 110kV Buôn Hồ và Trạm Krông Năng vào vận hành thử nghiệm.
Nhà máy thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn trong mùa lũ năm 2022

Nhà máy thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn trong mùa lũ năm 2022

Công ty TNHH MTV thủy điện trung Sơn không để xảy ra sự cố mất an toàn cho người dân vùng hạ du đập khi vận hành điều tiết lũ trong mùa lũ năm 2022.
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 – Tối ưu hóa chi phí với trung tâm logistics và kinh tế tuần hoàn

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 – Tối ưu hóa chi phí với trung tâm logistics và kinh tế tuần hoàn

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 – chủ đề Logistics xanh tổ chức tại Hải Phòng ngày 26/11, đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam: Đa dạng giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam: Đa dạng giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số nhằm hưởng ứng năm chủ đề “Chuyển đổi số” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
PC Đắk Nông: Hoàn thành 21 công trình điện

PC Đắk Nông: Hoàn thành 21 công trình điện

PC Đắk Nông tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và đóng điện các công trình lưới điện năm 2022 để nâng cao năng lực cung cấp điện trên địa bàn.
Hòa Phát sản xuất nhiều loại thép thay thế hàng nhập khẩu

Hòa Phát sản xuất nhiều loại thép thay thế hàng nhập khẩu

Thép rút dây, thép lõi que hàn, thép dự ứng lực, thép làm tanh lốp xe ô tô,… là những sản phẩm mà Hòa Phát đã sản xuất thành công để thay thế hàng nhập khẩu.
Lần đầu tiên có sản phẩm bảo hiểm dành cho người dân trồng lúa

Lần đầu tiên có sản phẩm bảo hiểm dành cho người dân trồng lúa

Đây là sản phẩm Bảo hiểm chỉ số dựa trên blockchain có khả năng tự động hóa việc giải quyết yêu cầu bảo hiểm của người nông dân trồng lúa.
Nâng cấp canh tác, chọn NPK Cà Mau

Nâng cấp canh tác, chọn NPK Cà Mau

Trường hợp chú Âu Văn Hùng tại Tam Nông, Đồng Tháp, tư duy canh tác hiện đại đã tạo cơ duyên gắn bó với dòng sản phẩm NPK Cà Mau cao cấp.
Sử dụng NPK Cà Mau, dễ dàng trúng giải cao

Sử dụng NPK Cà Mau, dễ dàng trúng giải cao

Vẫn còn hàng trăm quà tặng giá trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đang chờ đón những chủ nhân trong đợt quay số đặc biệt ngày 16/12/2022.
Phân bón Cà Mau mang xuân về những tổ ấm mới

Phân bón Cà Mau mang xuân về những tổ ấm mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau khởi công xây dựng 200 căn nhà nghĩa tình cho bà con nghèo, thiết thực.
Nhiều kiến thức bổ ích được truyền đạt trong khóa đào tạo tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Nhiều kiến thức bổ ích được truyền đạt trong khóa đào tạo tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) tổ chức lớp đào tạo “Thí nghiệm điện cao áp các thiết bị trong nhà máy điện” năm 2022.
EVNCPC tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị Khoa học công nghệ Điện lực năm 2022

EVNCPC tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị Khoa học công nghệ Điện lực năm 2022

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tham gia “Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực năm 2022” với 4 sản phẩm được trưng bày tại không gian triển lãm.
Nhà máy Tetra Pak Bình Dương đạt chứng nhận toàn cầu BRC năm 2022

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương đạt chứng nhận toàn cầu BRC năm 2022

Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống tại Bình Dương của Tetra Pak vừa đạt chứng nhận toàn cầu BRC về sản xuất bao bì với xếp hạng cao nhất AA.
Giấy Bãi Bằng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Giấy Bãi Bằng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Sáng 25/11 tại thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982-26/11/2022)
Ngành điện TP. Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực Tháng tri ân khách hàng

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực Tháng tri ân khách hàng

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực Tháng tri ân khách hàng năm 2022.
Thủy điện Ialy với tiến trình 100 tỷ kWh điện

Thủy điện Ialy với tiến trình 100 tỷ kWh điện

Kể từ khi phát điện tổ máy số 1, Nhà máy thủy điện Ialy ngày 12/5/2000 đến nay, tổng sản lượng đã đạt 100 tỷ kWh điện.
Hội đồng Sơ khảo VinFuture mùa 2: “Khó khăn vì nhận được quá nhiều đề cử…. tuyệt vời”

Hội đồng Sơ khảo VinFuture mùa 2: “Khó khăn vì nhận được quá nhiều đề cử…. tuyệt vời”

Góp mặt với tư cách thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, Giáo sư Quarraisha Abdool Karim thừa nhận khó khăn khi có quá nhiều nghiên cứu…tuyệt vời.
EVNCPC phát triển ứng dụng tiện ích cho khách hàng

EVNCPC phát triển ứng dụng tiện ích cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Trung phát triển ứng dụng Zalo mini, nâng cao khả năng nhận diện EVNCPC, vừa cung cấp thêm tiện ích cho khách hàng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động