Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/08/2019 11:57
Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chung tay phát triển du lịch xanh

07:00 | 06/12/2018
Những năm qua, du lịch Quảng Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ nhưng cũng tạo sức ép rất lớn đến môi trường tự nhiên, nhất là tại các vùng trọng điểm phát triển du lịch… Bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những giải pháp đã và đang được ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh áp dụng nhằm phát triển du lịch bền vững.  

Hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo vệ môi trường

Ông Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh – cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý môi trường nói chung, trong đó có môi trường du lịch.

chung tay phat trien du lich xanh

Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường cho du khách

Có thể kể đến một loạt các quyết định, như: Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch BVMT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030… Đây là những văn bản làm cơ sở để các ngành, địa phương có định hướng quy hoạch du lịch gắn với ưu tiên BVMT, góp phần tạo cảnh quan, cải thiện khí hậu khu vực và hướng đến một nền du lịch xanh – bền vững.

“Trong nội dung các quy hoạch, Sở TN&MT đã đề xuất các chỉ tiêu phấn đấu, phân vùng môi trường, định hướng bảo vệ các vùng môi trường và đề xuất các giải pháp để thực hiện, các mục tiêu bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm” – ông Cường chỉ rõ và cho biết, trên cơ sở đó, từng bước khôi phục các hệ sinh thái gắn với các quy hoạch khác và định hướng phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.

Cùng đó, Sở cũng hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp (DN) và người dân về công tác BVMT, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có giải pháp khắc phục các hoạt động gây tác động tiêu cực đối với môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT.

Những nỗ lực của ngành TN&MT đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tổ chức thực hiện công tác BVMT của người dân, tổ chức, DN và du khách đến với Quảng Ninh, giúp chất lượng môi trường của tỉnh ngày càng được cải thiện. Cũng nhờ đó, mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn chế, các nguồn phát thải đều được kiểm soát theo quy chuẩn cho phép, các công trình BVMT được chủ đầu tư quan tâm hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành, nhất là các dự án phát triển du lịch, dịch vụ.

Du lịch xanh – đích đến tất yếu

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”... Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh việc thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, địa phương luôn xác định việc khai thác các giá trị tài nguyên thiên nhiên phải đi đôi với việc bảo tồn, tôn tạo các giá trị tự nhiên nhân văn, đảm bảo mục tiêu phát triển gắn với việc BVMT bền vững.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Cường, hiện trên địa bàn tỉnh có một số địa phương phát triển du lịch với tốc độ nhanh, nhất là tại các tuyến đảo kéo theo việc đầu tư xây dựng hàng loạt khu resort nghỉ dưỡng ven biển, khiến quy hoạch du lịch biển bị phá vỡ, ảnh hưởng đến môi trường biển, làm gia tăng áp lực lên môi trường ven biển, tăng nguy cơ sói mòn và làm suy thoái hệ sinh thái …

Trước thực trạng đó, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiều giải pháp từ quy hoạch, quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm nên cơ bản các dự án trước khi triển khai đều được phê duyệt chủ trương, địa điểm, quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan khác…

“Các tác động đến môi trường liên quan đến khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tác động gây sói lở, suy thoái hệ sinh thái biển và các tác động khác có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đều được các thành viên Hội đồng thẩm định cấp bộ, tỉnh đánh giá và yêu cầu chủ dự án phải đưa ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi được phê duyệt” – ông Cường nói và cho rằng, nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường.

Tuy nhiên, để phát triển du lịch xanh, BVMT tự nhiên, trong thời gian tới, Sở TN&MT Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về BVMT tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022, trong đó có mục tiêu chính là “Kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường”

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đang dành nguồn lực không nhỏ để triển khai các chương trình bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, thực hiện tốt việc bảo tồn diện tích rừng nguyên sinh, bảo vệ rừng đặc dụng; đẩy mạnh việc trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ chắn sóng, chắn cát, nhất là ở các vùng xung yếu rủi ro cao trước tác động của biến đổi khí hậu...

Ông Phạm Văn Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh: Những nỗ lực của ngành TN&MT đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tổ chức thực hiện công tác BVMT của người dân, tổ chức, DN và du khách đến với Quảng Ninh, giúp chất lượng môi trường của tỉnh ngày càng được cải thiện.

Hoàng Châu