Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Ngày 2/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tri ân người có công thành phố Cần ThơChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng người có công với cách mạng tỉnh Hậu GiangChủ tịch Quốc hội: Hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã và đang giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ, ngày 2/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Phát biểu với Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, vui mừng đến thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 và Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV vừa thành công tốt đẹp. Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với tỷ lệ đại biểu Quốc hội có mặt tán thành đạt 100%.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, những tháng đầu năm 2024, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Đảng; sự chủ động, đồng hành, giám sát linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài, nước ta đã đạt được nhiều kết quả.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ, tỷ giá được điều hành linh hoạt, kịp thời, đồng bộ với điều hành lãi suất, bảo đảm an toàn thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tăng cường. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,42%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.020,6, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng khá, trong đó vốn đăng ký mới cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đạt được những thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng, trong đó có lực lượng Quân khu 9.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đứng chân trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng. Trong lịch sử chiến tranh giải phóng, quân và dân Quân khu 9 đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm Khu di tích Chiến thắng Chương Thiện - nơi ghi dấu chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, xem xét đưa vào danh mục đầu tư dự án trùng tư, tôn tạo khu di tích lịch sử này.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang luôn phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và Bộ Quốc phòng phát động.

Phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Qua báo cáo của Tư lệnh Quân khu 9 cho thấy, 6 tháng đầu năm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có điểm nóng, bất ngờ.

“Có thể khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đoàn kết, quyết thắng, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 9 vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã và đang giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhấn mạnh như vậy, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được trong thời gian qua.

Quán triệt sâu sắc, nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc và chủ trương xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” đặt ra những yêu cầu mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Gợi mở một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương và pháp luật của Nhà nước.

"Cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và làm tốt công tác giúp bạn Campuchia", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để xảy ra các “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 9 tích cực tham gia giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội... Lưu ý về phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long còn khiêm tốn, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, các đơn vị của Bộ có liên quan và chính quyền địa phương kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Vừa qua, Quân khu 9 đã phối hợp với các lực lượng thực hiện rất tốt nhiệm vụ này, tới đây cần quan tâm hơn nữa.

Đặc biệt, phải thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, nhất là đối với lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, trên những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Kỳ họp thứ Bảy vừa qua, Quốc hội đã quyết định tăng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 1.7.2024. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 9 triển khai thực hiện đầy đủ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định đã được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chỉ đạo bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng quy định; tập trung quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.

Phát huy những thành tích đã đạt được và truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ khắc phục mọi khó khăn, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích mới, thắng lợi mới.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hương, viếng Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài chiến thắng và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khuôn viên Quân khu 9; trao 20 phần quà tặng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, chiến sĩ là thương binh, con em gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nếu như có thêm thuận lợi từ diễn biến kinh tế thế giới thì GDP Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt mức tăng trưởng gần 7% và CPI tăng 4,12%.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.
Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Chiều 12/7, Thủ tướng đi kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau - dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Tại buổi hội kiến với Quốc vương Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho củng cố quan hệ với Campuchia.
Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ rõ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công theo đúng quy định.
Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm

Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm

Chiều 12/7, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Campuchia.
Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Campuchia với nhiều hoạt động quan trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Campuchia với nhiều hoạt động quan trọng

Chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia.
Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Sáng 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì Phiên họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.
Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho Trường song ngữ Lào - Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho Trường song ngữ Lào - Việt Nam

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao 30.000 USD hỗ trợ mở rộng trường.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng: Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam và Campuchia mãi mãi trường tồn

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng: Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam và Campuchia mãi mãi trường tồn

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 đến 13/7.
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI:

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI: ''Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số''

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI do VOV phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức với chủ đề “Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số”.
Thủ tướng chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Thủ tướng chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Công ty Star Telecom - liên doanh của Viettel tại Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Công ty Star Telecom - liên doanh của Viettel tại Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Công ty Star Telecom - liên doanh của Viettel tại Lào.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương.
Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 11/7, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 6,5 -7%

Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 6,5 -7%

Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức 6,5 -7%, lạm phát dưới 4,5%.
Phó Thủ tướng: Bằng mọi giá phải gỡ vướng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Phó Thủ tướng: Bằng mọi giá phải gỡ vướng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bằng mọi giá phải gỡ vướng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.
Việt Nam tặng Lào 20 xe điện VinFast

Việt Nam tặng Lào 20 xe điện VinFast

Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em là 20 xe điện VinFast.
Việt Nam và Lào tập trung triển khai các thoả thuận cấp cao

Việt Nam và Lào tập trung triển khai các thoả thuận cấp cao

Việt Nam và Lào quyết liệt triển khai các thoả thuận cấp cao, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam và Lào đẩy mạnh các trụ cột hợp tác

Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam và Lào đẩy mạnh các trụ cột hợp tác

Trong buổi hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Lào đẩy mạnh các trụ cột hợp tác.
Cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Chiều 11/7, tiếp tục phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Công tác dân vận có nhiều đổi mới góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội

Công tác dân vận có nhiều đổi mới góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội

Ngày 11/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Thủ tướng chủ trì cuộc họp về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Sáng nay 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.
Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước

Sáng ngày 11/7/2024, Kiểm toán nhà nước long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994-11/7/2024) tại Hà Nội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động