Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Nhân dịp Tết, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An Ngày này năm xưa 13/3: Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Có thể khẳng định, nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định chiến thắng trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ mối quan hệ dân tộc và giai cấp, chính trị và quân sự, chiến tranh và hòa bình... đặc biệt là những nhân tố tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung cũng như của Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, đó là: Đường lối chính trị và quân sự đúng đắn của Đảng; đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân và toàn diện; chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; tinh thần đoàn kết, đồng lòng và ý chí quyết tâm của toàn dân, toàn quân... Nhưng để phát huy những nhân tố ấy tạo thành sức mạnh chiến thắng kẻ thù thì phải có chủ trương, biện pháp cụ thể và cần có những con người-nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, biết vận dụng sáng tạo vào trong thực tiễn quân sự. Vì vậy, Người cùng Trung ương Đảng nghiên cứu kỹ tình hình, âm mưu của địch và lực lượng quân sự của ta ở các chiến trường, nhất là ở Bắc Bộ để xác định chủ trương, giải pháp quân sự trong Thu-Đông 1953, đặc biệt là trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ
Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Ngày 20/11/1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, biến vùng lòng chảo Điện Biên thành một tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có nhằm giăng cái bẫy thu hút, tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta. Trước tình hình trên, ngày 6/12/1953, chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định tình hình chiến sự Đông-Xuân 1953-1954 và thống nhất quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược, đòn quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị và chỉ huy chiến dịch, Người cùng Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. Trước khi đồng chí Võ Nguyên Giáp đi chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Chính nhờ sự tin tưởng cao độ của Người mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có một “quyết định khó khăn nhất” trong cuộc đời làm tướng của mình, đó là quyết định chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” thành “đánh chắc, tiến chắc” và thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng minh tính đúng đắn của quyết định này.

Ngay từ trong quá trình chuẩn bị chiến dịch, nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của Quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã chỉ đạo các địa phương từ Bình Trị Thiên trở ra tuyển thêm hơn 4 vạn quân để nâng tổng quân số của ta lên khoảng 23 vạn và tăng cường trang bị cho bộ đội; tiến hành kế hoạch xây dựng Quân đội theo nguyên tắc: Chủ lực thì phát triển bộ binh, nhưng đồng thời phát triển thêm các binh chủng mới; đẩy mạnh tác chiến trên các chiến trường, kìm chân, phân hóa quân chủ lực địch, không cho chúng chi viện cho chiến trường chính Bắc Bộ và Điện Biên Phủ; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các đoàn thể cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Quân đội; đẩy mạnh công cuộc cải cách ruộng đất, phát triển văn hóa, giáo dục và giác ngộ, giúp đỡ nông dân thi đua sản xuất; tăng cường kỷ luật, sự giác ngộ chính trị, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong cán bộ, chiến sĩ... Đối với những người lầm đường theo giặc, Người chỉ đạo các đoàn thể cách mạng phải giải thích và kêu gọi họ quay về với Tổ quốc, làm cho họ tin tưởng rằng Chính phủ và đồng bào ta sẵn sàng khoan hồng với những người con biết cải tà quy chính...

Với tất cả việc làm trên, Người đã góp phần phá bỏ nền tảng kinh tế-xã hội của chế độ cũ, đưa nhân dân lên làm chủ; giúp người dân, đặc biệt là nông dân chiếm hơn 90% dân số lúc ấy nắm được đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; nhận rõ Đảng, Chính phủ luôn luôn săn sóc đến lợi ích của họ và giúp họ nhận rõ nguồn gốc sự nghèo khổ, biết cách đấu tranh chống lại sự nghèo khổ, thức tỉnh lòng căm thù của họ đối với áp bức bóc lột.

Trong suốt quá trình diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cùng Đảng, Chính phủ, Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch kịp thời đề ra những quyết sách mà còn luôn quan tâm, kịp thời chỉ đạo, động viên, hướng dẫn cán bộ, nhân dân, chiến sĩ ta về mọi việc. Trong thư gửi cán bộ và chiến sĩ lên đường ra mặt trận, Người nhắc nhở: “Thu - Đông năm nay, các chú lại có nhiệm vụ tiến quân vào Điện Biên Phủ để tiêu diệt thêm sinh lực địch, mở rộng thêm căn cứ kháng chiến, giải phóng thêm đồng bào còn bị giặc đè nén... Các chú phải chiến đấu anh dũng hơn, chịu đựng gian khổ hơn, phải giữ vững quyết tâm trong mọi hoàn cảnh... Bác và Chính phủ chờ tin thắng lợi để khen thưởng các chú”.

Sau Chiến thắng Him Lam ngày 14/3/1954, Người có thư gửi cán bộ, chiến sĩ Điện Biên Phủ; tiếp đó, sau Chiến thắng đồi Độc Lập, ngày 15/3/1954, Người cùng Trung ương Đảng điện khen ngợi, động viên, cổ vũ và căn dặn cán bộ, chiến sĩ toàn mặt trận; nhắc lại tầm quan trọng của chiến dịch này và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ ta sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Ngày 8/5/1954, một ngày sau khi kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ, Người có thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ. Sau đó, Người lại có bài thơ "Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ" để ghi nhận ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta. Ngoài ra, Người còn viết nhiều bài báo, trả lời phỏng vấn những tờ báo nước ngoài khẳng định thắng lợi tất yếu của chiến dịch và cuộc kháng chiến của nhân dân ta...

Điện Biên Phủ là sự thắng lợi đầu tiên của một dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân để mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới. Đó là thắng lợi thực tế của tư tưởng, nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh.

Đại tá, TS ĐỖ NGỌC TUYÊN (Nguyên cán bộ Viện Lịch sử Quân sự)

Theo qdnd.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phân luồng giao thông từ xa phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phân luồng giao thông từ xa phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tối 23/7, Cục CSGT cho biết vừa có phương án phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3 từ 22h tối nay (23/7)

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3 từ 22h tối nay (23/7)

Chiều 23/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Công điện 5264/CĐ-BNN-ĐĐ lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3.
Sơn La: Mưa lớn gây thiệt hại về tài sản, nhiều tuyến đường bị sạt lở

Sơn La: Mưa lớn gây thiệt hại về tài sản, nhiều tuyến đường bị sạt lở

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, ngày 23/7 tại Sơn La mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao cá, gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông.
Quảng Bình: Giả mạo cơ quan thuế gửi thông báo, giấy mời nộp thuế

Quảng Bình: Giả mạo cơ quan thuế gửi thông báo, giấy mời nộp thuế

Nhiều đối tượng mạo danh cơ quan Thuế, gửi thông báo, giấy mời, nếu người nộp thuế không đến được thì các yêu cầu gửi thông tin qua mạng nhằm lừa đảo.
Điểm nóng 24h ngày 23/7: Bất ngờ với cách thức chiếm đoạt tiền của anh em Trịnh Văn Quyết

Điểm nóng 24h ngày 23/7: Bất ngờ với cách thức chiếm đoạt tiền của anh em Trịnh Văn Quyết

Ngày 23/7, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo do có các sai phạm liên quan đến chứng khoán tiếp tục phần thẩm vấn.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Bình: Ba tàu cá gặp nạn khi vào bờ tránh bão

Quảng Bình: Ba tàu cá gặp nạn khi vào bờ tránh bão

Ba tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình khi trở bờ còn cách cửa Nhật Lệ khoảng 500 m thì bị nạn do gặp mưa dông gió lốc chìm ở cửa sông Nhật Lệ.
Bộ Nội vụ đề xuất mới nhất về quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ

Bộ Nội vụ đề xuất mới nhất về quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ

Theo Bộ Nội vụ, quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ sẽ được tiến hành theo 5 bước.
Phát triển nông nghiệp hiệu quả dựa trên ứng dụng công nghệ cao

Phát triển nông nghiệp hiệu quả dựa trên ứng dụng công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp đang là hướng đi giúp tăng hiệu quả sản xuất và giảm thách thức cho ngành nông nghiệp.
Tần Nguyễn phản hồi nói ‘không xúc phạm người Thanh Hoá’ mà ‘truyền động lực’

Tần Nguyễn phản hồi nói ‘không xúc phạm người Thanh Hoá’ mà ‘truyền động lực’

Phân trần về phát ngôn gọi người Thanh Hóa là ''bọn Thanh Hoá'', ''long sòng sọc như quạ vào chuồng heo'', Tần Nguyễn nói đó là để khích lệ truyền động lực.
Đà Nẵng: Nghịch lý doanh nghiệp khó tuyển dụng trong khi người lao động không có việc làm

Đà Nẵng: Nghịch lý doanh nghiệp khó tuyển dụng trong khi người lao động không có việc làm

TP. Đà Nẵng mỗi năm có hơn 30.000 lao động đến tuổi lao động; hơn 15.000 học viên, sinh viên tốt nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển dụng lao động.
Lên án hành vi lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để

Lên án hành vi lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để 'câu view' trục lợi

Những ngày qua, không ít các Tiktoker, Facebooker lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để có những phát ngôn, trạng thái câu view, trục lợi.
Tri ân người có công và ra mắt Ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Tri ân người có công và ra mắt Ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Ngày 23/7, đã diễn ra Hội nghị "Tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ".
Bình Định: Cá heo xuất hiện gần bãi tắm Kỳ Co

Bình Định: Cá heo xuất hiện gần bãi tắm Kỳ Co

Cá heo bất ngờ xuất hiện ở khu du lịch Kỳ Co, xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, Bình Định) khiến du khách rất thích thú.
Trung tướng Lê Hồng Nam: Công tác phòng, chống khủng bố là trách nhiệm của toàn xã hội

Trung tướng Lê Hồng Nam: Công tác phòng, chống khủng bố là trách nhiệm của toàn xã hội

Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định, công tác phòng, chống khủng bố là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tiktoker Duy Muối bị bãi nhiệm chức Giám đốc

Tiktoker Duy Muối bị bãi nhiệm chức Giám đốc

Sau bình luận chưa phù hợp liên quan đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Duy Muối bị công ty chủ quản đình chỉ công tác, bãi nhiệm chức vụ Giám đốc.
Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Cơ bản thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Cơ bản thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động

Qua kiểm tra, các cấp công đoàn ngành Công Thương cơ bản thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; tạo sự chuyển biến rõ về ý thức cũng như hành động.
Tây Ninh: Cháy nhà trong đêm ở Hoà Thành, 3 người tử vong

Tây Ninh: Cháy nhà trong đêm ở Hoà Thành, 3 người tử vong

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ cháy nhà tại xã Trường Đông, TX. Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh làm 3 người tử vong, trong đó có 2 nữ, 1 nam.
Dự báo thời tiết ngày mai 24/7/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết ngày mai 24/7/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết ngày mai 24/7/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục mưa rào và dông, lượng mưa có nơi trên 250mm; trên biển gió giật mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Đồng Nai: Xuất hiện đàn chim cổ rắn quý hiếm làm tổ tại Biên Hoà

Đồng Nai: Xuất hiện đàn chim cổ rắn quý hiếm làm tổ tại Biên Hoà

Từ đầu tháng 3/2024 trở lại đây, một đàn chim cổ rắn về làm tổ sinh sản tại một khu du lịch ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Không có chuyện cấm hoặc dừng hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ năm 2025

Không có chuyện cấm hoặc dừng hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ năm 2025

Theo đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, không có chuyện cấm hay dừng quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia sau ngày 1/7/2025.
Nóng: Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội trong chiều nay

Nóng: Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội trong chiều nay

Hiện, mưa trên khu vực Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục, khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành.
Thanh Hóa: Nỗ lực ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử đối với trẻ em

Thanh Hóa: Nỗ lực ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử đối với trẻ em

Tình trạng giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử đang ngày càng gia tăng, để ngăn chặn tác hại đối với trẻ em cần sự vào cuộc của toàn xã hội.
Lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, một nạn nhân vừa bị chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, một nạn nhân vừa bị chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Người dân cần tìm hiểu kỹ những thông tin về lừa đảo trực tuyến để tăng cường biện pháp bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.
Lao động tự do sinh con vẫn được nhận tiền thai sản từ 1/7/2025

Lao động tự do sinh con vẫn được nhận tiền thai sản từ 1/7/2025

Từ 1/7/2025, phụ nữ là lao động tự do, ở nhà nội trợ, không đi làm ở công ty mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đều được hưởng chế độ thai sản.
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều cơ quan, doanh nghiệp treo cờ rủ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều cơ quan, doanh nghiệp treo cờ rủ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại TP. Hồ Chí Minh, những ngày qua các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân đã treo cờ rủ để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động