Cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Chiều 11/7, tiếp tục phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế

Tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tiếp nối thành công và kết quả tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục đổi mới, cải tiến, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Quốc hội đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết (trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật); cho ý kiến lần đầu về 11 dự án luật và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trong đó, đã xem xét, quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Các nội dung được xem xét, quyết định thuộc nhiều lĩnh vực với nhiều vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, toàn diện, giải quyết căn cơ những bất cập, điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn; tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Các hoạt động tại Kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong đó, đã có 2.119 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên họp Tổ; có 936 lượt đăng ký, trong đó có 708 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 42 lượt tranh luận.

Trong thời gian giữa 2 đợt của Kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan, tổ chức hữu quan đã làm việc khẩn trương, liên tục, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp để chỉ đạo tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội và hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Ông Bùi Văn Cường khẳng định, thành công của Kỳ họp tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng; sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng nội dung của Kỳ họp; sự tâm huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội; sự tham gia, đưa tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, khách quan diễn biến và kết quả Kỳ họp của các cơ quan thông tấn, báo chí ở cả Trung ương và địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 21/10/2024

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu, do số lượng nội dung lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 8 rất lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp nên đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 8 theo 2 đợt họp (với khoảng cách 9 ngày giữa 2 đợt họp) để có thời gian cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Như vậy, dự kiến Quốc hội làm việc 23,75 ngày, khai mạc vào thứ Hai, ngày 21/10/2024; bế mạc vào thứ Năm, ngày 28/11/2024; dự phòng ngày 29/11/2024; bố trí thời gian của 2 đợt họp như sau: Đợt 1: 15 ngày (từ ngày 21/10 đến ngày 8/11/2024); chủ yếu bố trí thảo luận các nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp và thảo luận ở Tổ một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến; chất vấn và trả lời chất vấn; đợt 2: 9 ngày, từ ngày 18/11 đến ngày 28/11/2024; chủ yếu bố trí Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết và thảo luận ở Tổ về một số dự án luật và thảo luận ở hội trường về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Trường hợp có các dự án luật, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thì thời gian tiến hành Kỳ họp sẽ tăng thêm từ 1 - 2 ngày, dự kiến bế mạc muộn nhất vào ngày 30/11/2024.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thảo luận, hiệu quả sử dụng thời gian Kỳ họp, đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xem xét kỹ các nội dung thuộc trách nhiệm và đề xuất thời gian, cách thức tiến hành đối với từng nội dung cho phù hợp.

Đối với các nội dung thuộc công tác lập pháp, ông Bùi Văn Cường đề nghị các cơ quan chủ trì khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, tổ chức thẩm tra các dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp theo Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH ngày 14/6/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trong đó, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 (dự kiến từ ngày 12 - 15/8/2024), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 để bảo đảm đủ thời gian tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (dự kiến vào tuần cuối tháng 8). Sau đó, tiếp tục hoàn thiện để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại các phiên họp trong tháng 8 và tháng 9.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đề xuất những nội dung, dự án cần thảo luận tại Hội nghị để sớm xây dựng kế hoạch tổ chức.

Đối với các nội dung khác, để bảo đảm tiến độ gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho đại biểu có thời gian nghiên cứu và khắc phục dần tình trạng chậm gửi tài liệu, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chủ trì tiếp tục chủ động, khẩn trương chuẩn bị nội dung, bảo đảm tiến độ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại Phiên họp tháng 9/2024; tại Phiên họp tháng 10/2024 chỉ cho ý kiến đối với những nội dung về kinh tế - xã hội và một số nội dung cấp bách theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự kiến nội dung, thời gian của Kỳ họp và thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm để chủ động chuẩn bị; đồng thời, sẽ dự kiến chương trình chi tiết của Kỳ họp và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9/2024.
Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 24/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tư tưởng bảo vệ độc lập, tự chủ gắn với bảo vệ hòa bình của Tổng Bí thư

Tư tưởng bảo vệ độc lập, tự chủ gắn với bảo vệ hòa bình của Tổng Bí thư

Điểm cốt lõi trong tư duy của Tổng Bí thư với xây dựng Chiến lược quốc phòng là tư tưởng "bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn bảo vệ hòa bình".
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ trao nhà tình nghĩa tại Tây Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ trao nhà tình nghĩa tại Tây Ninh

Chiều ngày 24/7, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ trao nhà tình nghĩa cho người có công tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người có công tại Bắc Ninh

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người có công tại Bắc Ninh

Chiều 24/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương, bệnh binh và mẹ Việt Nam anh hùng tại Bắc Ninh.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ của Cu-ba

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ của Cu-ba

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cu-ba.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người đại biểu của Nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người đại biểu của Nhân dân

Đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng mà Đảng, Nhà nước phân công trong đó có cương vị là Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư xứng đáng “là người đại diện của Nhân dân”.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm Philippines

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm Philippines

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đã đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines - Gilberto C. Teodoro Jr.
Tình cảm đặc biệt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với Bộ đội Biên phòng

Tình cảm đặc biệt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với Bộ đội Biên phòng

Sinh thời, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên cương, hải đảo, trong đó có Bộ đội Biên phòng.
Một sự nghiệp vĩ đại được dẫn dắt bởi một con người bình dị

Một sự nghiệp vĩ đại được dẫn dắt bởi một con người bình dị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất lớn lao của Đảng và Đất nước ta và tạo ra sự hụt hẫng trong nhân dân. Từ lâu, Tổng Bí thư đã trở thành biểu tượng của Đảng và là chỗ dựa niềm tin của toàn dân.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đối ngoại Việt Nam lên một tầm cao mới

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đối ngoại Việt Nam lên một tầm cao mới

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã tạo dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách đối ngoại cũng như khuôn khổ quan hệ với các nước.
Tuyên bố chung của các lãnh đạo cấp cao ASEAN về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tuyên bố chung của các lãnh đạo cấp cao ASEAN về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Ngày 24/7/2024, lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong ký ức của Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất điềm đạm, dễ mến, giỏi tiếng Nga, chơi bóng chuyền tốt.
Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 24/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Giám sát online hình ảnh tài xế xe vận tải, phát hiện

Giám sát online hình ảnh tài xế xe vận tải, phát hiện'ma tốc độ' kịp thời

Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo Thông tư quy định quản lý vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh.
Bộ đội Hải quân khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ đội Hải quân khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa bùi ngùi xúc động vô cùng tiếc thương. Đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước…
Chi tiết Lễ viếng và Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết Lễ viếng và Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng nay, ngày 24/7, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Thông cáo Báo chí về Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP. Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024

Sáng ngày 24/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024.
Học giả tại Singapore ấn tượng với tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Học giả tại Singapore ấn tượng với tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Minh Khương, giảng viên người Việt tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, đã vô cùng ấn tượng trước sự khiêm nhường của Tổng Bí thư.
Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông tấn xã Việt Nam xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.
Dấu ấn thời đại trong tư duy kinh tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dấu ấn thời đại trong tư duy kinh tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những dấu ấn trong tư duy kinh tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang và sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của dân tộc.
Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đối với ông Lưu Xuân Vĩnh

Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đối với ông Lưu Xuân Vĩnh

Ngày 23/7/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.
Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chào từ biệt

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chào từ biệt

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Bổ sung dự án Luật Dữ liệu vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Bổ sung dự án Luật Dữ liệu vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

UBTVQH bổ sung Luật Dữ liệu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động