Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/01/2020 01:51

Chi trả cổ tức năm 2018 tại VEAM - Chậm do đâu?

14:29 | 05/11/2019
Sau hơn 4 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên (30/6/2019), đến nay Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) vẫn chưa thể chi trả cổ tức cho các cổ đông, sự chậm trễ này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của VEAM trước các nhà đầu tư, tạo ra sự bức xúc của các cổ đông ngoài nhà nước và ảnh hưởng chính đến quyền lợi của cổ đông nhà nước (chiếm 88,47% vốn điều lệ).    

Chậm do đâu?

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của VEAM diễn ra ngày 30/6/2019 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với mức chia cổ tức trên 5.161 tỷ đồng trong đó cổ đông nhà nước chiếm tới 88,47% tương đương với số cổ tức là 4.586 tỷ đồng sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, nguồn tiền đã được VEAM chuẩn bị sẵn sàng để chi trả cho các cổ đông. Tuy nhiên, đến nay số tiền này vẫn đang nằm chờ trong tài khoản của VEAM.

Nói về vấn đề này ông Ngô Văn Tuyển, Quyền Tổng giám đốc VEAM cho biết: “Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với mức chia cổ tức là hơn 5.161 tỷ đồng. Nghị quyết cũng nêu rõ “… chia cổ tức được thực hiện sau khi có ý kiến của đại diện chủ sở hữu Nhà nước (Bộ Công Thương). Sau Đại hội cổ đông, VEAM đã có văn bản gửi Bộ Tài chính cũng như Bộ Công Thương xin ý kiến về phương án chi trả cổ tức đã được Đại hội cổ đông thông qua nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chấp thuận dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của các cổ đông”.

chi tra co tuc nam 2018 tai veam cham do dau

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 của VEAM được thông qua với tỷ lệ đồng thuận đạt trên 99%

Trước Đại hội cổ đông thường niên, ngày 23/4/2019, VEAM đã có Công văn số 34/VEAM-BPĐDVNN gửi Bộ Công Thương đề nghị chấp thuận báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2018. Ngày 29/5/2019, Bộ Công Thương đã có Công văn gửi Bộ Tài chính số 3749/BCT-TC đề nghị có ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của VEAM để Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại VEAM tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của VEAM. Ngày 25/6/2019, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7739/BCT-TCDN gửi Bộ Công Thương về vấn đề trên và yêu cầu làm rõ một số vấn đề tồn tại trong báo cáo kiểm toán cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM.

Theo đó, ngày 19/8/2019, Quyền Tổng giám đốc Ngô Văn Tuyển đã có Văn bản số 678/VEAM-KTTC gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính báo cáo giải trình ý kiến của Bộ Tài chính và đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sớm có ý kiến chỉ đạo về việc chi trả cổ tức, trong đó dự kiến nộp về ngân sách nhà nước số tiền khoảng 4.568 tỷ đồng. Gần đây nhất, vào ngày 11/10/2019, ông Bùi Quang Chuyện- Chủ tịch Hội đồng quản trị, phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM cũng đã ký Công văn số 861/VEAM-HĐQT gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về chia cổ tức năm 2018 của VEAM.

“Kể từ đó đến nay VEAM chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương trong khi các cổ đông không phải nhà nước thường xuyên yêu cầu VEAM sớm xem xét chia cổ tức”, ông Ngô Văn Tuyển cho biết.

Hướng giải quyết

Theo ông Bùi Quang Chuyện thì tại Khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp quy định “Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội cổ đông thường niên”. Như vậy, với quy định trên VEAM phải thanh toán cổ tức cho các cổ đông chậm nhất là ngày 30/12/2019.

Cũng theo ông Bùi Quang Chuyện thì các ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính VEAM là những vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết mà Bộ Tài chính đưa ra nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận 2018 đề nghị phân phối của VEAM.

Trong khi đó ông Ngô Văn Tuyển khẳng định, “chúng tôi vẫn đang đề nghị các bộ phận chức năng của Bộ Công Thương để sớm có văn bản chỉ đạo việc chi trả cổ tức. Trong trường hợp hết thời hạn 06 tháng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, mà không có văn bản chỉ đạo thì VEAM cũng phải tiến hành chi trả cổ tức nếu không muốn vi phạm pháp luật. Các ý kiến tại văn bản của Bộ Tài chính dẫn đến việc Bộ Công Thương không thể chỉ đạo việc chia cổ tức 2018 đến thời điểm này là không hợp lý khi lợi nhuận 2019 của VEAM cũng đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng. Việc chậm nộp phần cổ tức 2018 được chia vào ngân sách nhà nước làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông nhà nước”.

Thu Hường- Kiều Nga