Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 21:45

Chi nhánh Khí Hải Phòng đảm bảo công tác an toàn vận hành

11:24 | 25/01/2021
Hội nghị An toàn Chi nhánh Khí Hải Phòng năm 2020 ghi nhận những nỗ lực vì sự nghiệp an toàn – sức khỏe - môi trường, phát triển công nghiệp Khí của một đơn vị mới thành lập của PV GAS.

Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) là đơn vị thành viên của PV GAS với lĩnh vực hoạt động chính là thu gom, vận chuyển, tồn chứa, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí. Do đặc thù ngành công nghiệp khí luôn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao nên trong quá trình sản xuất kinh doanh, Chi nhánh Khí Hải luôn ý thức rằng công tác đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Chi nhánh.

Trong năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo và CBCNV KHP đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (AT-SK-MT).

Chi nhánh Khí Hải Phòng tổ chức thành công Hội nghị An toàn năm 2020

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong phong trào AT-SK-MT

Lãnh đạo Chi nhánh, các bộ phận trong Chi nhánh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác AT-SK-MT, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác an toàn trong các hoạt động sản xuất; không để xảy ra tai nạn sự cố nào gây thiệt hại cho con người, tài sản và môi trường. Việc thực hiện tốt công tác AT-SK-MT góp phần quan trọng giúp KHP vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí, trạm khí, kho LPG; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các công trình khí; cung cấp khí ổn định liên tục cho các khách hàng. Độ tin cậy, độ sẵn sàng của hệ thống được duy trì ở mức cao (Độ tin cậy: R = 100%, Độ sẵn sàng: A= 99,66%). Hệ thống quản lý AT-CL-MT được áp dụng phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn, môi trường, hóa chất, PCCC&CNCH. Công tác sẵn sàng ứng cứu sự cố luôn được đảm bảo; tình trạng thiết bị luôn sẵn sàng, công tác luyện tập được thực hiện thường xuyên. Công tác đào tạo, kiểm tra an toàn, PCCC được tiến hành đầy đủ, nghiêm túc. Công tác quản lý môi trường, hóa chất, VSLĐ, chăm sóc sức khỏe được duy trì và nâng cao, góp phần nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Thành công của công tác AT-SK-MT đã góp phần vào thành công chung của Chi nhánh và đã được ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng như: Giải nhất toàn đoàn hội thao PCCC Khu công nghiệp Đình Vũ; Giải nhất toàn đoàn hội thi ATVSV cấp Tổng công ty; Giải nhì cá nhân hội thi ATVSV cấp Tổng công ty; Khen thưởng hoàn thành vượt tiến độ trong đợt dừng khí HR-TB,...

Ông Lê Hữu Hảo – Phó giám đốc Chi nhánh cho biết, năm 2021, KHP sẽ lập kế hoạch, phân công trách nhiệm xử lý triệt và hiệu quả các kiến nghị và đề xuất đã được nêu tại hội nghị; cam kết tiếp tục thực thi đầy đủ các biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý AT - SK - MT, đáp ứng đầy đủ chính sách, mục tiêu của Tổng công ty và của Chi nhánh.

PV