Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 30/09/2020 00:31

Chi bộ Vụ Thị trường châu Á – châu Phi: Kiện toàn bộ máy, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ

18:06 | 27/03/2020
Là Chi bộ được thành lập mới sau khi sáp nhập Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á và một phần Vụ Hợp tác quốc tế cũ, nhưng Chi bộ Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Vụ AP) nhiệm kỳ 2017 -2020 đã nhanh chóng, kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy, ổn định công tác tư tưởng, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ AP quyết tâm, đồng lòng thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn kết, thống nhất, chủ động ứng phó với diễn biến mới

Ngày 26/3, Chi bộ Vụ AP thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022. Đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu

Theo báo cáo của Chi bộ Vụ AP, hiện tại Vụ có 48 cán bộ, công chức không kể cán bộ biệt phái; số lượng Đảng viên của Chi bộ tại thời điểm hiện tại là 21 đồng chí, trong đó có 1 Đảng viên dự bị.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Oanh – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ AP – cho biết, do tính chất đặc thù của đơn vị liên quan đến công tác thị trường, các cán bộ thường xuyên phải đi công tác nhiệm kỳ dài hạn tại nước ngoài nên Vụ thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự. Với đặc điểm trên, Chi bộ đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ nhanh chóng, kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy, ổn định công tác tư tưởng, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ và công việc lãnh đạo Bộ giao.

Trong nhiệm kỳ 2017 -2020, Chi bộ Vụ AP phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ, chỉ đạo các phòng thuộc Vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như phát triển thị trường khu vực Á – Phi, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Á – Phi một cách bền vững. Cụ thể, trong giai đoạn từ 2017 -2019, kim ngạch thương mại với khu vực Á - Phi luôn chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với thế giới. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ra khu vực Á – Phi trong giai đoạn này luôn được duy trì tích cực, thể hiện tính bền vững ngay cả khi tình hình thế giới và khu vực giai đoạn vừa qua không thuận lợi.

“Với kết quả tăng trưởng xuất khẩu với khu vực Á – Phi thời gian qua đã chứng minh tính chính xác của công tác dự báo tình hình, sự đúng đắn và kịp thời của các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường mà Chi ủy, Chi bộ đã xây dựng và đề xuất với Bộ tại các báo cáo phản ứng chính sách, các báo cáo nghiên cứu phát triển thị trường của khu vực châu Á – châu Phi giai đoạn 2017 -2019”- bà Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu
Đồng chí Lê Hoàng Oanh – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ AP báo cáo nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020

Đối với phục vụ hoạt động chính trị đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ, Chi bộ phối hợp với Vụ AP làm đầu mối, phối hợp các đơn vị chuẩn bị nội dung, hậu cần và tháp tùng lãnh đạo Bộ tham gia khoảng 40 đoàn cấp cao/một năm (cả đoàn ra và đoàn vào); 50 đoàn lãnh đạo Bộ/1 năm (cả đoàn ra và đoàn vào) trong giai đoạn 2017 -2019. Ngoài ra, còn chủ động thực tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp với các đối tác thuộc khu vực châu Á – châu Phi. Trong công tác đàm phán, ký kết các khuôn khổ pháp lý về thương mại song phương với các nước đối tác trong khu vực, hàng năm, chi bộ phối hợp với Vụ AP chủ trì, chuẩn bị cho việc đàm phán, phục vụ lãnh đạo Bộ ký khoảng 9 -10 văn kiện hợp tác với các nước trong khu vực cấp Chính phủ và cấp Bộ. Riêng với công tác phản ứng chính sách, Chi bộ đã chủ động, bám sát và triển khai nhanh chóng các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ liên quan đến công tác phát triển thị trường, tháo gỡ khó khăn, rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với các nước đối tác trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi… Đồng thời, Chi bộ cũng nắm bắt, cập nhật, phản ứng, nghiên cứu khi có diễn biến mới và thay đổi chính sách của các nước đối tác. “Đây là một trong những điểm mới rất đáng chú ý của Vụ AP trong giai đoạn 2017 -2019, thể hiện sự chủ động ứng phó với các diễn biến mới từ các thị trường trong khu vực”- bà Lê Hoàng Oanh cho hay.

kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu
Các Đảng viên Chi bộ Vụ AP nhất trí Báo cáo chính trị của Chi bộ và Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy

Ngoài ra, Chi bộ Vụ AP cũng tổ chức thành công các Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp, Ủy ban liên Chính phủ, Tiểu ban hỗn hợp và các cơ chế hợp tác định kỳ; tháo gỡ khó khăn, rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu; xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và thực hiện 30 báo cáo, đề án nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, đóng góp hiệu quả vào công tác phát triển thị trường.

Trong công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ, với 100% Đảng viên Chi bộ tham gia. Với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chi ủy Vụ AP đã tổ chức triển khai cuộc họp quán triệt tới từng Đảng viên trong chi bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngoài ra, lãnh đạo Vụ và Chi ủy còn thường xuyên quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức các buổi tham luận chuyên đề về dân vận, học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chuyên đề về phổ biến quy chế công chức. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, Chi ủy Vụ AP đã lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo Vụ, cán bộ chủ chốt, đảng viên trong Vụ thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương về tinh giản bộ máy và số lượng lãnh đạo. Theo đó, đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành sắp xếp, giảm số lượng Phó Vụ trưởng từ 8 (khi sáp nhập) xuống còn 4 Phó Vụtrưởng tại thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, Chi ủy đã chỉ đạo việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng trong Vụ theo đúng số lượng lãnh đạo cấp phòng đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy trình, đảm bảo tính đại diện của các đơn vị trước khi sáp nhập. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận của tập thể Chi ủy, Chi bộ Vụ AP, góp phần tạo khối đoàn kết, nhất trí trong Vụ sau khi sáp nhập để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.

kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu
Đồng chí Tô Ngọc Sơn - Đảng viên Chi bộ Vụ AP phát biểu tham luận

Trong nhiệm kỳ 2017 -2020, công tác giám sát của Chi bộ Vụ AP được thực hiện sâu sát, kịp thời, góp phần phòng ngừa khuyết điểm vi phạm của Đảng viên. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song Ban chấp hành Chi bộ Vụ AP nhiệm kỳ 2017 -2020 cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân hạn chế như: các Chi ủy viên đều là cán bộ kiêm nhiệm, khối lượng công việc chuyên môn lớn, trong khi nhiều nhiệm vụ đột xuất với yêu cầu tiến độ gấp; nhiều nội dung đặc thù, chưa có quy định cụ thể. Địa bàn và khu vực thị trường sau khi sáp nhập 3 đơn vị rất rộng, đòi hỏi chi ủy, chi bộ phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, đào sâu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với các thị trường mới để có thể lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu
Đảng viên Chi bộ Vụ AP tiến hành thủ tục bỏ phiếu
kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu

Phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 -2020, đồng thời khắc phục những hạn chế, Chi bộ Vụ AP đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2020 – 2022 với những mục tiêu và yêu cầu cụ thể.

Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, theo dõi sâu sát tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích để kịp thời đề xuất với lãnh đạo Bộ các giải pháp phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong khu vực châu Á – châu Phi. Đồng thời thực hiện tốt việc lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng để toàn thể Đảng viên Chi bộ và công chức Vụ AP tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng; tiếp tục đổi mới hình thức và đa dạng hóa nội dung sinh hoạt định kỳ.

Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ làm động lực để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu 100% đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất 15% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu
Đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản đánh giá cao Đại hội Chi bộ Vụ AP nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã chuẩn bị rất chu đáo. Báo cáo chính trị của Chi bộ, Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy cũng khá công phu. Mặc dù, khi sáp nhập các thị trường, phạm vi, quy mô, quản lý rộng lên, chính sách thị trường trọng điểm, quan trọng, có tính phức tạp, đòi hỏi các Đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhưng chi bộ Vụ AP vẫn đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, tổ chức, quản lý và công tác lãnh đạo đoàn thể, Chi bộ Vụ AP làm rất tốt và bài bản.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước cũng đối mặt không ít khó khăn thách thức, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng, Chính phủ, Bộ được giao. “Đòi hỏi cao hơn, tham mưu tốt hơn, nắm được tình hình, chuyển lên bước mới hoàn toàn, cách ứng phó nhanh nhạy, linh hoạt”- đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Văn Bản cũng đề nghị Vụ AP quan tâm 6 nội dung chính. Đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đây là nhiệm vụ cốt lõi tập trung lãnh đạo cán bộ Đảng viên. Đảng viên, cán bộ phải gương mẫu thực hiện, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức với công việc, tập thể.

Thứ 2, với công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Vụ AP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Cần xây dựng Nghị quyết thiết thực, ý chí tập thể tạo sự đồng lòng cao hơn ý chí của một cá nhân.

Thứ 3, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Muốn vậy Chi bộ cấp ủy, cán bộ Đảng viên phải đoàn kết, luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ tương tác, các quy định của nhà nước, của Bộ Công Thương…

Thứ 4, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm toàn ý…

Thứ 5, tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức. Cần có bản lĩnh chính trị, đặt lợi ích của tổ quốc, nhân dân.

Thứ 6, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng.

kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu
Chi bộ Vụ AP ra mắt Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022
kien toan to chuc bo may dam bao hoan thanh tot nhiem vu
Các nữ Đảng viên và quần chúng ưu tú của Vụ AP vui mừng trước thành công của đại hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Hoàng Oanh cho biết, những nội dung kiến nghị của các đảng viên tại Đại hội cũng như ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên sẽ được Chi bộ Vụ AP cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ mới. Đồng thời mong muốn, Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đảng viên của Chi bộ Vụ AP đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 và thảo luận, tham gia ý kiến vào Báo cáo của Đảng ủy Bộ, dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi bộ Vụ AP đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 với 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Lê Hoàng Oanh tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Quốc Hưng làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Phương làm chi ủy viên. Để tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Vụ AP cũng bầu 3 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Thu Phương