Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ hai

Ngày 28/9, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đối thoại với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW tại Bộ Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 32-KH/ĐUB ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Bộ Công Thương, ngày 28/9/2022, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng và đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy Bộ là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Công Thương. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Nội dung các báo cáo đã khẳng định những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực, khối lượng công việc ngày càng nhiều về lượng và phức tạp về nội dung, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí, tập thể Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã luôn nỗ lực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ hai

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng luôn: (i) Đặt trọng tâm ưu tiên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; (ii) Chú trọng tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ Công Thương; (iii) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (iv) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên; (v) Lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Ban cán sự đảng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

Thay mặt Đảng ủy Bộ tham dự Đại hội, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo của Chi bộ, trong đó báo cáo đã đánh giá toàn diện, đầy đủ các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của Văn phòng BCSĐ là cầu nối gắn kết các hoạt động giữa Ban cán sự đảng với Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Chi bộ cần tập trung chỉ đạo Văn phòng Ban cán sự đảng sớm rà soát, tham mưu sửa đổi, hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác; đồng thời tiếp tục phát huy, tăng cường sự phối hợp giữa Văn phòng Ban cán sự đảng và Văn phòng Đảng ủy để giúp Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa hai bên.

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ hai

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng biểu dương những thành tích của tập thể Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong việc chỉ đạo Văn phòng BCSĐ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng; ghi nhận nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao hướng đến mục tiêu chung của từng cá nhân trong Chi bộ. Bên cạnh đó, với tinh thần thẳng thắn, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với Văn phòng BCSĐ, trong đó cần phải: (i) Nâng cao hơn nữa tính chủ động trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ; (ii) Đồng đều chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; (iii) Cụ thể hóa những chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, phân công nhiệm vụ tới từng đảng viên tại các Nghị quyết cuộc họp Chi bộ hàng tháng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; (iv) Đôn đốc, tuyên truyền, vận động, giải thích và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ hai

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng yêu cầu Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cần thực hiện phân công nhiệm vụ, phân định trách nhiệm rõ ràng hơn nữa, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai là phải quán triệt và thực hiện nhuần nhuyễn 5 phương thức lãnh đạo của Đảng: (i) Cho chủ trương, hoạch định đường lối; (ii) Phân công nhiệm vụ cho đảng viên; (iii) Tuyên truyền, vận động, giải thích; (iv) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc; (v) Phát huy tinh thần nêu gương của đảng viên.

Thứ ba là làm tốt hơn nữa việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên và chú trọng kỷ luật phát ngôn.

Thứ tư, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với đội ngũ cán bộ, đảng việc của Văn phòng Ban cán sự đảng để đảm bảo cơ sở hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, đồng chí Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng được tín nhiệm và tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đảng uỷ Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Sáng 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư.
Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Từ 12-14/11, Đảng bộ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Phú Yên cho 140 đảng viên.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8/11/2023, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty.

Tin cùng chuyên mục

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Ngày 2/11/2023, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023.
Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.
Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI

Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI

Tối 5/10 tại Hà Nội, lần đầu tiên Đảng bộ HaUI đã tổ chức Chung kết Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế tích cực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Tập trung công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Trường Đại học Điện lực.
Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Những cán bộ đảng viên Hà Nội thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm việc thực hiện lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”.
Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.
Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 31/7 đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 31/7/2023, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, EVN còn tích cực thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách

Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách

Đảng uỷ Báo Công Thương vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU (ngày 20/7/2023) về đổi mới công tác truyền thông chính sách.
Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 họp về kết quả bước đầu của cuộc thi.
Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nêu hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có Quy định số 110-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng.
Ban Tuyên giáo Trung ương  tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đây là nội dung quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW về “Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là nội dung Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 12/6/2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động