Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 19/09/2020 12:10

Chất lượng thỏa ước lao động tập thể: Khẳng định vai trò công đoàn

13:00 | 01/05/2020
Những năm qua, các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã chú trọng thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhiều bản thỏa ước có nội dung phúc lợi cao hơn so với luật định, giúp NLĐ cải thiện thu nhập, ổn định việc làm và nâng cao đời sống.

CĐCTVN hiện đang trực tiếp quản lý 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 534 công đoàn cơ sở (CĐCS); 149.355 đoàn viên/158.049 lao động, trong đó có gần 31% lao động nữ. Xác định việc thực hiện tốt TƯLĐTT là cơ sở pháp lý, công cụ quan trọng của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, góp phần chăm lo cho NLĐ, thời gian qua, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT được các cấp CĐCTVN thực hiện sâu sát và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

chat luong thoa uoc lao dong tap the khang dinh vai tro cong doan
Thực hành kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN - cho biết, công tác tuyên truyền luôn được các cấp công đoàn ngành đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của NLĐ và chủ sử dụng lao động về vai trò của việc ký kết TƯLĐTT. Các cấp Công đoàn ngành Công Thương đã hướng dẫn quy trình ký kết và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐCS; quan tâm nhiều đến chất lượng nội dung các bản TƯLĐTT, từng bước nâng cao chất lượng thông qua việc thương lượng thực chất, tổng hợp những nội dung đã thỏa thuận được qua các buổi đối thoại định kỳ và các ý kiến đã được thống nhất tại hội nghị NLĐ hằng năm để sửa đổi, bổ sung vào TƯLĐTT. Để trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cấp ngành, nhóm doanh nghiệp, năm 2019, CĐCTVN đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao “Kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT” theo chương trình hợp tác thường niên của CĐCTVN với Công đoàn Kim khí Phlenđơ, Bỉ tại Hải Phòng, Đà Nẵng. “Việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng thương thảo đã giúp cán bộ công đoàn tại các cơ sở tự tin đàm phán với chủ doanh nghiệp, để có thể đưa ra những điều khoản cao hơn luật, có lợi hơn cho NLД - ông Trần Quang Huy cho hay.

Với sự sâu sát, hướng dẫn, đôn đốc của tổ chức CĐCTVN, đến nay đã có gần 380 bản TƯLĐTT được ký kết. CĐCTVN đã vận hành và cập nhật lên thư viện TƯLĐTT. Đặc biệt, chú trọng phân loại những đơn vị có những bản TƯLĐTT tốt và được thực hiện rất hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ký kết, đánh giá TƯLĐTT không những trong ngành Công Thương mà trong toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, CĐCTVN phấn đấu đến năm 2023 có từ 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT, trong đó ít nhất 45% TƯLĐTT được phân loại chất lượng đạt loại B trở lên. Trong mỗi TƯLĐTT, có ít nhất hai điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; 100% cán bộ chuyên trách công đoàn phụ trách về công tác TƯLĐTT được đào tạo về kỹ năng thương lượng tập thể.

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN: Kỹ năng thương lượng chuyên nghiệp cùng sự ra đời của những bản TƯLĐTT chất lượng đã khẳng định và nâng cao vị thế của Công đoàn ngành Công Thương trong vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ.

Hoàng Lan