Cập nhật tình hình hồ thủy điện 27/11/2023: Khu vực Bắc Bộ lưu lượng nước về hồ giảm nhẹ

Hồ thủy điện ngày 27/11/2023: Mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua, hồ Lai Châu: 294.54/265m (mực nước dâng bình thường: 295m).
Quảng Nam yêu cầu vận hành các hồ thủy điện đảm bảo an toàn vùng hạ du Cập nhật tình hình hồ thủy điện 26/11/2023: Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện tránh xả thừa

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 27/11/2023: Lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ thấp, giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nhiều, giảm nhẹ so với hôm qua.

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 27/11/2023: Khu vực Bắc Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ giảm nhẹ
Hồ thủy điện ngày 27/11/2023: Mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua,
hồ Lai Châu: 294.54/265 m (mực nước dâng bình thường: 295m).

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên cao, dao động nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ cao, tăng nhẹ so với hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa. Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, vận hành điểu tiết hồ chứa để hạ mực nước hồ, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Hương Điền, Bình Điền, Đak Đrinh, Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, Quảng Trị, Thượng Kon Tum các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ tăng trở lại. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Lai Châu: 214 m3/s; Sơn La: 615 m3/s; Hòa Bình: 695 m3/s; Thác Bà: 90 m3/s; Tuyên Quang: 111 m3/s; Bản Chát: 12 m3/s.

Mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước hồ/mực nước chết:

- Hồ Lai Châu: 294.54/265 m (mực nước dâng bình thường: 295m)

- Hồ Sơn La: 214.71/175 m (mực nước dâng bình thường: 215.0m)

- Hồ Hòa Bình: 116.78/80m (mực nước tối thiểu: 112.9 m)

- Hồ Thác Bà: 56.17/46 m (mực nước tối thiểu: 54.9m)

- Hồ Tuyên Quang: 119.78/90m (mực nước tối thiểu: 109.6m)

- Hồ Bản Chát: 474.8/431m (mực nước dâng bình thường: 475m).

Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Trung Sơn: 100 m3/s; Bản Vẽ: 88 m3/s; Bình Điền: 77 m3/s (xả tràn 33 m3/s); Hương Điền: 161 m3/s (xả tràn 15 m3/s).

Mực nước các hồ cao, dao động nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Trung Sơn: 159.49/150 m (mực nước trước lũ: 160m)

- Hồ Bản Vẽ: 199.29/155.0 m (mực nước trước lũ từ 197.5 - 200m)

- Hồ Hủa Na: 238.92/215 m (mực nước trước lũ: 240m)

- Hồ Bình Điền: 81.89/53 m (mực nước trước lũ: 80.6m)

- Hồ Hương Điền: 56.46/46 m (mực nước trước lũ: 56m)

Khu vực Đông Nam Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 59 m3/s; Hồ Trị An: 170 m3/s.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Thác Mơ: 217.97/198 m (mực nước trước lũ: 217 - 218m).

- Hồ Trị An: 61.46/50 m (mực nước trước lũ: 61.5 - 62.0m).

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 66 m3/s; Hồ Đăkđrink: 98 m3/s (xả tràn 43 m3/s); Hồ Sông Bung 2: 20 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 113 m3/s (xả tràn 53 m3/s); Hồ Đăk Mi 4: 164 m3/s (xả tràn 20 m3/s); Hồ Sông Tranh 2: 309 m3/s (xả tràn 15 m3/s); Hồ Sông Ba Hạ: 320 m3/s (xả tràn 50 m3/s); Hồ Sông Hinh: 51 m3/s (xả tràn 50 m3/s).

Mực nước các hồ cao, tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ A Vương (MN hồ/ MNC): 378.34/340 (mực nước trước lũ: 377-380m)

- Hồ Đăkđrink: 409.83/375 (mực nước trước lũ: 405m)

- Hồ Sông Bung 2: 599.14/565 m (mực nước trước lũ: 600m)

- Hồ Sông Bung 4: 219.35/205 m (mực nước trước lũ: 218.5-222.5m).

- Hồ Đăk Mi 4: 256.94/240 m (mực nước trước lũ: 255m)

- Hồ Sông Tranh 2: 173.4/140m (mực nước trước lũ: 173-175m).

- Hồ Sông Ba Hạ: 103.01/101 m (mực nước trước lũ: 103m)

- Hồ Sông Hinh: 208.98/196 m (mực nước trước lũ: 207m)

Khu vực Tây Nguyên: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 205 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 127 m3 (xả tràn 26 m3/s).; Hồ Đại Ninh: 17 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 65 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 03 m3/s; Hồ Ialy: 157 m3/s (xả tràn 10 m3/s); Hồ Pleikrông: 70 m3/s; Hồ Sê San 4: 660 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 93 m3/s (xả tràn 65 m3/s).

Mực nước các hồ cao, dao động nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Buôn Kuốp: 411.61/409 m (mực nước dâng bình thường: 412m)

- Hồ Buôn Tua Srah: 487.48/465 m (mực nước trước lũ: 487 - 487.5m)

- Hồ Đại Ninh: 879.86/860 m (mực nước trước lũ: 878.0 - 880.0m)

- Hồ Hàm Thuận: 604.95/575m (mực nước trước lũ: 604.0 - 605.0m)

- Hồ Đồng Nai 3: 590.0/570 m (mực nước trước lũ: 589.0 - 590.0m)

- Hồ Ialy: 514.21/490 m (mực nước trước lũ: 515m)

- Hồ Pleikrông: 569.99/537m (mực nước trước lũ: 570.0m)

- Hồ Sê San 4: 214.98/210m (mực nước trước lũ: 215m)

- Hồ Thượng Kon Tum: 1160/1138 m (mực nước trước lũ: 1160m).

Trần Hà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Mực nước chết

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 24/2/2024, KQXSMB ngày 24 tháng 2, XSMB 24/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 24/2/2024, KQXSMB ngày 24 tháng 2, XSMB 24/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 24/2, xổ số miền Bắc ngày 24 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc 24/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Bảy, trực tiếp XSMB 24/2, XSMB t7.
XSMB 23/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay  23/2/2024, xổ số miền Bắc 23 tháng 2, trực tiếp XSMB  23/2

XSMB 23/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/2/2024, xổ số miền Bắc 23 tháng 2, trực tiếp XSMB 23/2

XSMB 23/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 23/2/2024, xổ số miền Bắc 23 tháng 2, KQXSMB 23/2. Xổ số hôm nay 23/2. Kết quả xổ số miền Bắc thứ Sáu, XSMB t6.
XSHP 23/2, Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay 23/2/2024, KQXSHP thứ Sáu ngày 23 tháng 2

XSHP 23/2, Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay 23/2/2024, KQXSHP thứ Sáu ngày 23 tháng 2

Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay 23/2/2024. Xổ số Hải Phòng ngày 23 tháng 2. Xổ số hôm nay 23/2. KQXSHP 23/2. Xổ số Hải Phòng thứ Sáu. XSMB, XSHP 23/2.
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 23/2/2024, KQXSMB ngày 23 tháng 2, XSMB 23/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 23/2/2024, KQXSMB ngày 23 tháng 2, XSMB 23/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 23/2, xổ số miền Bắc ngày 23 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Sáu, trực tiếp XSMB 23/2, XSMB t6.
XSHN 22/2, Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay 22/2/2024, KQXSHN thứ Năm ngày 22 tháng 2

XSHN 22/2, Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay 22/2/2024, KQXSHN thứ Năm ngày 22 tháng 2

Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay 22/2/2024, Xổ số Hà Nội ngày 22 tháng 2. Xổ số hôm nay 22/2. KQXSHN 22/2. Xổ số Hà Nội thứ Năm. XSMB, XSHN 22/2.

Tin cùng chuyên mục

XSMB 22/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/2/2024, xổ số miền Bắc 22 tháng 2, trực tiếp XSMB 22/2

XSMB 22/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/2/2024, xổ số miền Bắc 22 tháng 2, trực tiếp XSMB 22/2

XSMB 22/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 22/2/2024, xổ số miền Bắc ngày 22 tháng 2, KQXSMB 22/2. Xổ số hôm nay 22/2. Kết quả xổ số miền Bắc thứ Năm, XSMB t5.
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 22/2/2024, KQXSMB ngày 22 tháng 2, XSMB 22/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 22/2/2024, KQXSMB ngày 22 tháng 2, XSMB 22/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 22/2, xổ số miền Bắc ngày 22 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc 22/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Năm, trực tiếp XSMB 22/2, XSMB t5.
XSBN 21/2, Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay 21/2/2024, KQXSBN thứ Tư ngày 21 tháng 2

XSBN 21/2, Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay 21/2/2024, KQXSBN thứ Tư ngày 21 tháng 2

Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay 21/2/2024, Xổ số Bắc Ninh ngày 21 tháng 2. Xổ số hôm nay 21/2. KQXSBN 21/2. Xổ số Bắc Ninh thứ Tư. XSMB, XSBN 21/2.
XSMB 21/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/2/2024, xổ số miền Bắc 21 tháng 2, trực tiếp XSMB 21/2

XSMB 21/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/2/2024, xổ số miền Bắc 21 tháng 2, trực tiếp XSMB 21/2

XSMB 21/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 21/2/2024, xổ số miền Bắc 21 tháng 2, KQXSMB 21/2. Xổ số hôm nay 21/2. Kết quả xổ số miền Bắc thứ Tư, XSMB t4.
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 21/2/2024, KQXSMB ngày 21 tháng 2, XSMB 21/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 21/2/2024, KQXSMB ngày 21 tháng 2, XSMB 21/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 21/2, xổ số miền Bắc ngày 21 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc 21/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Tư, trực tiếp XSMB 21/2, XSMB t4.
XSQN 20/2, Kết quả xổ số Quảng Ninh hôm nay 20/2/2024, KQXSQN thứ Ba ngày 20 tháng 2

XSQN 20/2, Kết quả xổ số Quảng Ninh hôm nay 20/2/2024, KQXSQN thứ Ba ngày 20 tháng 2

Kết quả xổ số Quảng Ninh hôm nay 20/2/2024, Xổ số Quảng Ninh ngày 20 tháng 2. Xổ số hôm nay 20/2. KQXSQN 20/2. Xổ số Quảng Ninh thứ Ba. XSMB, XSQN 20/2.
XSMB 20/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/2/2024, xổ số miền Bắc 20 tháng 2, trực tiếp XSMB 20/2

XSMB 20/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/2/2024, xổ số miền Bắc 20 tháng 2, trực tiếp XSMB 20/2

XSMB 20/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 20/2/2024, xổ số miền Bắc ngày 20 tháng 2, KQXSMB 20/2. Xổ số hôm nay 20/2. Kết quả xổ số miền Bắc thứ Ba, XSMB t3.
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20/2/2024, KQXSMB ngày 20 tháng 2, XSMB 20/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20/2/2024, KQXSMB ngày 20 tháng 2, XSMB 20/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 20/2, xổ số miền Bắc ngày 20 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc 20/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Ba, trực tiếp XSMB 20/2, XSMB t3.
XSHN 19/2, Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay 19/2/2024, KQXSHN thứ Hai ngày 19 tháng 2

XSHN 19/2, Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay 19/2/2024, KQXSHN thứ Hai ngày 19 tháng 2

Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay 19/2/2024, Xổ số Hà Nội ngày 19 tháng 2. Xổ số hôm nay 19/2. KQXSHN 19/2. Xổ số Hà Nội thứ Hai. XSMB, XSHN 19/2.
XSMB 19/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/2/2024, xổ số miền Bắc 19 tháng 2, trực tiếp XSMB 19/2

XSMB 19/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/2/2024, xổ số miền Bắc 19 tháng 2, trực tiếp XSMB 19/2

XSMB 19/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 19/2/2024, xổ số miền Bắc ngày 19 tháng 2, KQXSMB 19/2. Xổ số hôm nay 19/2. Kết quả xổ số miền Bắc thứ Hai, XSMB t2.
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 19/2/2024, KQXSMB ngày 19 tháng 2, XSMB 19/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 19/2/2024, KQXSMB ngày 19 tháng 2, XSMB 19/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 19/2, xổ số miền Bắc ngày 19 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc 19/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Hai, trực tiếp XSMB 19/2, XSMB t2.
XSTB 18/2, Kết quả xổ số Thái Bình hôm nay 18/2/2024, KQXSTB Chủ nhật ngày 18 tháng 2

XSTB 18/2, Kết quả xổ số Thái Bình hôm nay 18/2/2024, KQXSTB Chủ nhật ngày 18 tháng 2

Kết quả xổ số Thái Bình hôm nay 18/2/2024, Xổ số Thái Bình ngày 18 tháng 2. Xổ số hôm nay 18/2. KQXSTB 18/2. Xổ số Thái Bình Chủ nhật. XSMB, XSTB 18/2.
XSMB 18/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/2/2024, xổ số miền Bắc 18 tháng 2, trực tiếp XSMB 18/2

XSMB 18/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/2/2024, xổ số miền Bắc 18 tháng 2, trực tiếp XSMB 18/2

XSMB 18/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 18/2/2024, xổ số miền Bắc ngày 18 tháng 2, KQXSMB 18/2. Xổ số hôm nay 18/2. Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật, XSMB cn
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 18/2/2024, KQXSMB ngày 18 tháng 2, XSMB 18/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 18/2/2024, KQXSMB ngày 18 tháng 2, XSMB 18/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 18/2, xổ số miền Bắc ngày 18 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc 18/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán Chủ nhật, trực tiếp XSMB 18/2, XSMB cn.
XSMB 17/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/2/2024, xổ số miền Bắc 17 tháng 2, trực tiếp XSMB 17/2

XSMB 17/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/2/2024, xổ số miền Bắc 17 tháng 2, trực tiếp XSMB 17/2

XSMB 17/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 17/2/2024, xổ số miền Bắc ngày 17 tháng 2, KQXSMB 17/2. Xổ số hôm nay 17/2. Kết quả xổ số miền Bắc thứ bảy, XSMB t7.
XSND 17/2, Kết quả xổ số Nam Định hôm nay 17/2/2024, KQXSND thứ Bảy ngày 17 tháng 2

XSND 17/2, Kết quả xổ số Nam Định hôm nay 17/2/2024, KQXSND thứ Bảy ngày 17 tháng 2

Kết quả xổ số Nam Định hôm nay 17/2/2024, Xổ số Nam Định ngày 17 tháng 2. Xổ số hôm nay 17/2. KQXSND 17/2. Xổ số Nam Định thứ Bảy. XSMB, XSND 17/2.
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 17/2/2024, KQXSMB ngày 17 tháng 2, XSMB 17/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 17/2/2024, KQXSMB ngày 17 tháng 2, XSMB 17/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 17/2, xổ số miền Bắc ngày 17 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc 17/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Bảy, trực tiếp XSMB 17/2, XSMB t7.
XSMB 16/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/2/2024, xổ số miền Bắc 16 tháng 2, trực tiếp XSMB 16/2

XSMB 16/2, Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/2/2024, xổ số miền Bắc 16 tháng 2, trực tiếp XSMB 16/2

XSMB 16/2, Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc 16/2/2024, xổ số miền Bắc ngày 16 tháng 2, KQXSMB 16/2. Xổ số hôm nay 16/2. Kết quả xổ số miền Bắc thứ Sáu, XSMB t6.
XSHP 16/2, Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay 16/2/2024, KQXSHP thứ Sáu ngày 16 tháng 2

XSHP 16/2, Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay 16/2/2024, KQXSHP thứ Sáu ngày 16 tháng 2

Kết quả xổ số Hải Phòng hôm nay 16/2/2024, Xổ số Hải Phòng ngày 16 tháng 2. Xổ số hôm nay 16/2. KQXSHP 16/2. Xổ số Hải Phòng thứ Sáu. XSMB, XSHP 16/2.
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 16/2/2024, KQXSMB ngày 16 tháng 2, XSMB 16/2, xổ số miền Bắc hôm nay

Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 16/2/2024, KQXSMB ngày 16 tháng 2, XSMB 16/2, xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 16/2, xổ số miền Bắc ngày 16 tháng 2, kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/2/2024, xổ số miền Bắc hôm nay, dự đoán XSMB thứ Sáu, trực tiếp XSMB 16/2, XSMB t6.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động