Cập nhật tình hình hồ thủy điện 22/12/2023: Hồ chứa khu vực Thừa Thiên Huế mực nước cao, tăng cường phát điện

Hồ thủy điện ngày 22/12/2023: Các hồ chứa thủy điện thuộc khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ, chủ động vận hành phát điện.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 12/12/2023: Mực nước khu vực Bắc Trung Bộ cao Hồ thủy điện tích trữ nước cho nguồn điện năm 2024

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện. Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 22/12/2023: Lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên thấp, giảm nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ thấp, tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều, dao động nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều, giảm nhẹ so với hôm qua.

hồ thủy điện 22/12/2023: Các hồ chứa khu vực Thừa Thiên Huế mực nước cao, đang tăng cường phát điện
hồ thủy điện 22/12/2023: Các hồ chứa khu vực Thừa Thiên Huế mực nước cao,
đang tăng cường phát điện

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao, giảm nhẹ; Khu vực Tây Nguyên cao, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ cao, tăng nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cao, giảm nhẹ so với hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa. Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ mực nước tăng, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Hương Điền, Bình Điền, Đak Đrinh, Sông Hinh, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, Quảng Trị, các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ dao động nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm chậm. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Lai Châu: 105 m3/s; Sơn La: 127m3/s; Hòa Bình: 204 m3/s; Thác Bà: 82 m3/s; Tuyên Quang: 50 m3/s; Bản Chát: 12 m3/s.

Mực nước các hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước hồ/ mực nước chết:

- Hồ Lai Châu: 294.08/265 m (mực nước dâng bình thường: 295m)

- Hồ Sơn La: 214.52/175 m (mực nước dâng bình thường: 215.0m)

- Hồ Hòa Bình: 116.66/80m (mực nước tối thiểu: 112.9 m)

- Hồ Thác Bà: 56.51/46 m (mực nước tối thiểu: 54.9m)

- Hồ Tuyên Quang: 119.74/90m (mực nước tối thiểu: 109.6m)

- Hồ Bản Chát: 474.95/431m (mực nước dâng bình thường: 475m).

Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về nhiều, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Trung Sơn: 130 m3/s; Bản Vẽ: 76 m3/s; Hủa Na: 82 m3/s; Bình Điền:57 m3/s (xả tràn 12 m3/s); Hương Điền: 185 m3/s (xả tràn 16 m3/s).

Mực nước các hồ cao, giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Trung Sơn: 158.9/150 m (mực nước dâng bình thường: 160m)

- Hồ Bản Vẽ: 199.51/155.0 m (mực nước trước lũ từ 197.5 - 200m)

- Hồ Hủa Na: 239.2/215 m (mực nước dâng bình thường: 240m)

- Hồ Bình Điền: 84.96/53 m (mực nước trước lũ: 81.6 - 85m)

- Hồ Hương Điền: 57.81/46 m (mực nước trước lũ: 56,5 - 58.0m)

Khu vực Đông Nam Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 52 m3/s; Hồ Trị An: 320 m3/s.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Thác Mơ: 217.9/198 m (mực nước trước lũ: 217 - 218m).

- Hồ Trị An: 61.86/50 m (mực nước trước lũ: 61.5 - 62.0m).

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 49 m3/s; Hồ Đăkđrink: 70 m3/s (xả tràn 18 m3/s); Hồ Sông Bung 2: 49 m3/s (xả tràn 34 m3/s); Hồ Sông Bung 4: 175 m3/s (xả tràn 58 m3/s); Hồ Đăk Mi 4: 143 m3/s (xả tràn 24 m3/s); Hồ Sông Tranh 2: 164 m3/s (xả tràn 23 m3/s); Hồ Sông Ba Hạ: 110 m3/s; Hồ Sông Hinh: 106 m3/s (xả tràn 50 m3/s).

Mực nước các hồ cao, giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/mực nước chết):

- Hồ A Vương (MN hồ/ MNC): 379.78/340 (mực nước trước lũ: 377 - 380m)

- Hồ Đăkđrink: 409.98/375 (mực nước dâng bình thường: 410 m)

- Hồ Sông Bung 2: 602.87/565 m (mực nước dâng bình thường: 602 - 605m)

- Hồ Sông Bung 4: 220.97/205 m (mực nước trước lũ: 218.5 - 222.5m).

- Hồ Đăk Mi 4: 257.97/240 m (mực nước trước lũ: 256 - 258m)

- Hồ Sông Tranh 2: 174.75/140m (mực nước trước lũ: 173 - 175m).

- Hồ Sông Ba Hạ: 104.22/101 m (mực nước dâng bình thường: 105m)

- Hồ Sông Hinh: 208.99/196 m (mực nước dâng bình thường: 209 m)

Khu vực Tây Nguyên: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 228 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 121 m3/s; Hồ Đại Ninh: 17 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 10 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 67 m3/s; Hồ Ialy: 92 m3/s; Hồ Pleikrông: 70 m3/s; Hồ Sê San 4: 140 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 35 m3/s.

Mực nước các hồ cao, dao động nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Buôn Kuốp: 411.31/409 m (mực nước dâng bình thường: 412m)

- Hồ Buôn Tua Srah: 487.26/465 m (mực nước trước lũ: 487 - 487.5m)

- Hồ Đại Ninh: 879.91/860 m (mực nước trước lũ: 878.0 - 880.0m)

- Hồ Hàm Thuận: 605.0/575m (mực nước trước lũ: 604.0 - 605.0m)

- Hồ Đồng Nai 3: 589.87/570 m (mực nước trước lũ: 589.0 - 590.0m)

- Hồ Ialy: 513.89/490 m (mực nước trước lũ: 515m)

- Hồ Pleikrông: 569.82/537m (mực nước trước lũ: 570.0m)

- Hồ Sê San 4: 214.38/210m (mực nước trước lũ: 215m)

- Hồ Thượng Kon Tum: 1160/1138 m (mực nước trước lũ: 1160m).

Trần Hà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thủy điện

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp.
NPTS chủ động phối hợp với các PTC đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2024

NPTS chủ động phối hợp với các PTC đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2024

Nhằm đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2024, NPTS đã chủ động phối hợp với các PTC để thực hiện thí nghiệm định kỳ, xử lý khiếm khuyết trên lưới truyền tải.
Lâm Đồng: Nhanh chóng gỡ khó cho dự án Thuỷ điện Cam Ly

Lâm Đồng: Nhanh chóng gỡ khó cho dự án Thuỷ điện Cam Ly

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của chủ đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Cam Ly tại TP. Đà Lạt, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc chỉ đạo gỡ khó.
Đường dây 220kV Nậm Sum- Nông Cống có kịp về đích khi còn vướng mắc?

Đường dây 220kV Nậm Sum- Nông Cống có kịp về đích khi còn vướng mắc?

Chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là đường dây 220kV Nậm Sum- Nông Cống phải hoàn thành đóng điện nhưng hiện vẫn còn nhiều vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 1: Những nỗ lực của Bộ Công Thương

Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 1: Những nỗ lực của Bộ Công Thương

Sau 20 năm thực thi Luật Điện lực, hệ thống điện Việt Nam đã phát triển vững chắc. Thành quả này có đóng góp quan trọng của Bộ Công Thương.

Tin cùng chuyên mục

Hà Giang: Sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa mưa bão

Hà Giang: Sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa mưa bão

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão năm 2024, hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, phương án ứng phó sự cố đã được PC Hà Giang hoàn tất.
Trà Vinh: Đề xuất đầu tư nhà máy điện rác trên 3.000 tỷ đồng

Trà Vinh: Đề xuất đầu tư nhà máy điện rác trên 3.000 tỷ đồng

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư xây dựng nhà máy điện rác xử lý 500 tấn/ngày, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 – 3.500 tỷ đồng tại tỉnh Trà Vinh.
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, làm mất điện khách hàng liên tục trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
PC Sơn La: Nâng cao khả năng ứng phó mất điện trên diện rộng.

PC Sơn La: Nâng cao khả năng ứng phó mất điện trên diện rộng.

PC Sơn La diễn tập sự cố, đảm bảo cung ứng điện, ứng phó với những bất lợi và diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới.
Gỡ vướng dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống

Gỡ vướng dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đã họp tìm giải pháp gỡ vướng dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống.
2 dự án truyền tải điện tại Long An tắc chủ trương đầu tư

2 dự án truyền tải điện tại Long An tắc chủ trương đầu tư

Mặc dù đã có nhiều lần làm việc trực tiếp nhưng đến nay, 2 dự án truyền tải điện tại Long An vẫn chưa được UBND tỉnh này phê duyệt chủ trương đầu tư.
EVNNPT tìm vốn cho dự án điện nghìn tỷ ở Thái Bình

EVNNPT tìm vốn cho dự án điện nghìn tỷ ở Thái Bình

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa có thông báo mời thu xếp vốn Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đấu nối theo hình thức cạnh tranh.
Hà Giang: Quý I/2024, sản lượng điện thương phẩm đạt 106,6 triệu kWh

Hà Giang: Quý I/2024, sản lượng điện thương phẩm đạt 106,6 triệu kWh

Công ty Điện lực Hà Giang cho biết, điện thương phẩm Quý I/2024 đạt 106,6 triệu kWh, giảm so với kế hoạch đề ra.
3 tháng đầu năm 2024 sản lượng điện truyền tải đạt gần 55 tỷ KWh, tăng 12,4%

3 tháng đầu năm 2024 sản lượng điện truyền tải đạt gần 55 tỷ KWh, tăng 12,4%

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cho biết, 3 tháng đầu năm 2024 sản lượng điện truyền tải thực hiện 54,950 tỷ kWh, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2023.
EVN đốc thúc 2 nhà thầu cung cấp cột thép đường dây 500kV mạch 3

EVN đốc thúc 2 nhà thầu cung cấp cột thép đường dây 500kV mạch 3

Ngày 13/4/2024, tại Hưng Yên, đoàn công tác của EVN/EVNNPT đã đi kiểm tra, đôn đốc việc cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3.
Không cắt điện dịp Lễ Giổ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động

Không cắt điện dịp Lễ Giổ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có chỉ đạo các đơn vị không được cắt điện dịp Lễ Giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và ngày quốc tế lao động
Lộ trình áp dụng thí điểm và cách tính giá điện 2 thành phần cho khách hàng sản xuất, kinh doanh

Lộ trình áp dụng thí điểm và cách tính giá điện 2 thành phần cho khách hàng sản xuất, kinh doanh

Cơ quan chức năng vừa thông tin về lộ trình áp dụng thí điểm đối với khách hàng theo cơ chế giá điện hai (2) thành phần gồm giá công suất và giá điện năng
Khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị thi công đường dây 500kV mạch 3

Khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị thi công đường dây 500kV mạch 3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn EVN đã khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị thi công đường dây 500kV mạch 3 có thành tích vượt trội.
Gấp rút hoàn thiện đúc móng dựng cột Đường dây 500kV mạch 3

Gấp rút hoàn thiện đúc móng dựng cột Đường dây 500kV mạch 3

Trong 2 ngày 11-12/4, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục tới kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các tỉnh về dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các tỉnh về dự án điện khí

Sáng ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố và 2 Tập đoàn PVN, EVN về dự án điện khí.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà

Chiều ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà.
Sớm nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện 2 thành phần

Sớm nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện 2 thành phần

Bộ Công Thương đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần.
Tăng cường thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện năm 2024

Tăng cường thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện năm 2024

Thực hiện quyết đinh của Thủ tướng, chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN vừa ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện năm 2024
Những lý do cần sửa đổi Luật điện lực- Kỳ 9: Bổ sung hoàn thiện quy định về an toàn điện

Những lý do cần sửa đổi Luật điện lực- Kỳ 9: Bổ sung hoàn thiện quy định về an toàn điện

Luật Điên lực sửa đổi cần bổ sung quy định về an toàn điện sau công tơ và an toàn đập, hồ chứa thủy điện, các công trình năng lượng tái tạo
Hoàn thành đóng điện đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống trước 30/6/2024

Hoàn thành đóng điện đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống trước 30/6/2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động