Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/10/2020 13:41

Cần thực hiện đúng cơ chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

18:53 | 02/03/2020
Nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN; đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ, tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 2015 có quy định về chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật ATVSLĐ, nhưng việc thu, chi và quản lý quỹ vẫn do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện.    

Để triển khai chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định và hướng dẫn một số điều của Luật ATVSLĐ về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc; Nghị định 44/2017/NĐ-CP về điều chỉnh giảm mức đóng. Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) cũng đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc.

co che quan ly tai chinh doi voi bao hiem tai nan lao dong benh nghe nghiep
Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hướng đến thuận lợi hơn cho người tham gia

Sau 4 năm triển khai thực hiện, chính quyền địa phương đều quan tâm chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách và sự phối hợp giữa các ban, ngành, các hội đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm TNLĐ, BNN nói riêng để mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Thực hiện quy định của Luật ATVSLĐ và Nghị định 37/2016/NĐ-CP, hầu hết các trường hợp TNLĐ, BNN đã xác định tỷ lệ suy giảm sức khỏe đều được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật, cụ thể: Trong giai đoạn 2016-2018, các cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi khám giám định thương tật bình quân hơn 1,9 tỷ đồng/năm; chi trợ cấp bình quân gần 148 tỷ đồng/năm; chi hỗ trợ chuyển đổi nghề bình quân gần 67 tỷ đồng/năm; chi hỗ trợ phòng ngừa TNLĐ, BNN trong năm 2018 là 200 triệu đồng; năm 2017 phê duyệt hỗ trợ kinh phí huấn luyện từ bảo hiểm xã hội hơn 96 tỷ đồng cho 38.276 người; năm 2018 phê duyệt hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc gần 43 tỷ đồng...

Chia sẻ về cơ chế quản lý tài chính đối với chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) Đỗ Lê Hoàng cho biết, các địa phương sẽ chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng kinh phí theo dự toán được giao, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định; thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán; kết thúc năm ngân sách, các địa phương có trách nhiệm lập và gửi báo cáo quyết toán năm theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, gửi Cục An toàn lao động trước ngày 31/3 hàng năm để xét duyệt, tổng hợp quyết toán báo cáo Bộ LĐ-TB&XH trước khi gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Đối với Bộ LĐ-TB&XH, trực tiếp là Cục An toàn lao động sẽ xét duyệt, thẩm định quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN; thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho các địa phương; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm về sử dụng kinh phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN trình Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt trước khi gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Sau khi tiếp nhận kinh phí do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cấp, Cục An toàn lao động chuyển kinh phí cho các địa phương để thực hiện công tác quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN.

Theo Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng, để thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc, LĐ-TB&XH đang khẩn trương xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP theo hướng bỏ bớt thủ tục hành chính; quy định rõ hơn, thuận lợi hơn mức hỗ trợ (cao hơn); quy trình xác định đối tượng được hưởng nhanh hơn, chính xác hơn, quy trình thực hiện thuận lợi hơn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, giảm TNLĐ, BNN.

Thanh Tâm