Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/09/2020 04:43

Cần sớm gỡ vướng về giải phóng mặt bằng cho dự án ĐZ 220kV Nha Trang - Tháp Chàm

22:39 | 18/05/2020
Dự án Đường dây (ĐZ) 220kV Nha Trang - Tháp Chàm đã được khởi công từ tháng 12/2018 tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng như thủ tục chuyển đổi đất rừng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) - đơn vị được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án, đường dây (ĐZ) 220kV Nha Trang - Tháp Tràm có quy mô xây dựng mạch kép (treo trước 01 mạch) có chiều dài khoảng 88,06 km với 176 vị trí cột; xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại trạm biến áp (TBA) 220kV Nha Trang và 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Tháp Chàm. Dự án được sử dụng nguồn vốn ODA vay ngân hàng KfW (Tái thiết Đức) được được CPMB khởi công dự án từ tháng 12/2018.

Đến nay, CPMB đã bàn giao xong toàn bộ vật tư thiết bị. Các nhà thầu đã đúc 102/176 vị trí, dựng 92/176 vị trí, kéo dây 3,345/88,6 km. Hiện nay còn nhiều vị trí các nhà thầu chưa triển khai được do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và các thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất rừng.

Để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, CPMB cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận bàn giao mặt bằng trước khi phương án bồi thường chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt và đã tổ chức vận động bàn giao mặt bằng trước được 86/120 vị trí móng trụ. TP Nha Trang đã bàn giao 43/45, hiện nay còn 01 tổ chức và 01 hộ dân không hợp tác kê kiểm; huyện Diên Khánh 222 hộ dân, đã phê duyệt chi trả tiền cho dân được 94 hộ; xét nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và đang niêm yết công khai được 183 hộ, còn 09/222 hộ dân chưa xét nguồn gốc đất, phần móng trụ tại vị trí số 45, còn 01 hộ dân không hợp tác và đề nghị dịch ngang tuyến 30m. Phần hành lang, còn 02 hộ dân không hợp tác kê kiểm, đã vận động bàn giao được 48/54 vị trí. Huyện Cam Lâm đã kê kiểm xong 169/169 hộ dân, đã xét nguồn gốc đất được 94/169 hộ, còn 75/169 hộ dân chưa xét nguồn gốc đất, đã vận động bàn giao được 34/50 vị trí. TP Cam Ranh đã kê kiểm xong 53/53 hộ, đã xét nguồn gốc đất được 53/53 hộ.

can som go vuong ve giai phong mat bang cho du an dz 220kv nha trang thap cham
Dự án ĐZ 220kV Nha Trang - Tháp Tràm bị vướng giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyển đổi đất rừng

CPMB đã có nhiều văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên, công tác xét nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường chưa được Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các huyện, TP hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt để chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng dự án. Điều này, gây bức xúc, khiếu kiện, khiếu nại của người dân khi họ đã đồng ý bàn giao mặt bằng trước và ảnh hưởng không nhỏ tiến độ thi công, có nguy cơ không đóng điện đúng tiến độ.

Về các đoạn tuyến qua rừng tự nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo Chính phủ tại Tờ trình số 7121/TTr-UBND ngày 19/7/2019 về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác thực hiện ĐZ 220kV Nha Trang - Tháp Chàm. Ngày 24/4/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3272/VPCP-NN chỉ đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Ngày 8/5/2020, Bộ NN&PTNT có văn bản số 3108/BNN-TCLN gửi UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án. Đối với tỉnh Ninh Thuận, ngày 5/5/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 1062/UBND-KTTH gửi Văn phòng Chính phủ về giải trình một số nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Hiện nay, CPMB đang làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng. Có thể thấy, việc vướng các thủ tục liên quan đến chủ trương chuyển đổi đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng kéo dài làm ảnh ưởng đến tiến độ của dự án.

Để đảm báo tiến độ đóng điện dự án trong năm 2020, giải tỏa công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, đồng thời, tránh tình trạng người dân trong vùng dự án khiếu nại kéo dài (khi các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước), CPMB đã có kiến nghị như: Đối với các hộ dân tự khai hoang, canh tác trên đất lâm nghiệp, kính đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét chấp thuận cho hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối trên các vị trí móng trụ (đất thu hồi vĩnh viễn) và cây cao trong hành lang an toàn. Đối với hồ sơ đo đạc giải thửa, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT tỉnh sớm thẩm định hồ sơ của các huyện còn lại (Diên Khánh và Cam Lâm). Đối với các hộ dân đã được xét nguồn gốc đất xong, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP khẩn trương phê duyệt chi trả tiền cho dân ngay. Đối với các hộ dân đang xét nguồn gốc đất, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP khẩn trương hoàn thiện phê duyệt chi trả tiền cho dân sớm để triển khai kịp tiến độ. Đối với các hộ dân không hợp tác kê kiểm, cố tình chống đối, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang và UBND huyện Diên Khánh khẩn trương hoàn thiện thủ tục để kê kiểm bắt buộc và tổ chức phê duyệt chi trả tiền cho dân sớm nhất có thể. Xem xét các hồ sơ thủ tục để sớm trình Chính phủ và các Bộ NNPTNT và Bộ TNMT chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm vào cuộc để tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ. Bởi nếu dự án chậm tiến độ sẽ gây thiệt hại không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả nền kinh tế.

Vũ Sơn