Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 22/10/2019 15:55

Cần nâng chất lượng công tác thi đua khen thưởng

17:57 | 14/06/2019
Đây là ý kiến của các đại biểu đưa ra tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; góp ý sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng” của Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế do Bộ Công Thương chủ trì ngày 14/6 tại Đà Nẵng.    

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Bộ Xây Dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận Tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Khắc Hà- Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: "Công tác thi đua khen thưởng phải do Cấp ủy lãnh đạo, mỗi đơn vị cần nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý làm công tác thi đua khen thưởng, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, bởi vì đấy là yếu tố mang tính quyết định đến sự thành công trong công tác thi đua khen thưởng của các Bộ ngành".

can nang chat luong cong tac thi dua khen thuong
Ông Nguyễn Khắc Hà - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương 

Tại Hội thảo, đại diện Khối thi đua các Bộ ngành kinh tế đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trình bày về những nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua khen thưởng của từng đơn vị để từ đó chỉ ra những bất cập và hạn chế và đưa ra các giải pháp thay đổi.

can nang chat luong cong tac thi dua khen thuong
Ông Lê An Hải- Phó Chánh Văn phòng (phụ trách) Bộ Công Thương phát biểu tại Hội thảo

Trình bày tham luận về “Quan điểm, nhận thức về công tác Thi đua, Khen thưởng của người đứng đầu và công chức, viên chức, người lao động”, ông Lê An Hải - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Bộ Công Thương cho hay: Công tác thi đua khen thưởng ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động của ngành. Thời gian qua các đơn vị của Bộ đã bám sát đúng quy định của Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn, khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục hồ sơ. Song quá trình nhận thức, tổ chức ở nhiều đơn vị còn nhiều bất cập, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng còn chưa được đầu tư nghiên cứu do đó việc khen thưởng còn chưa kịp thời, chính xác.

Cùng quan điểm này, ông Tống Minh Phương- Phó Ban tổ chức cán bộ - VCCI chia sẻ, VCCI nhận thấy các hoạt động công tác thi đua khen thưởng vẫn mang tính ngắn hạn, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, trong khi đó cộng đồng doanh nghiệp lại kỳ vọng rất lớn. 

Để công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất, công bằng, minh bạch, cần tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các chính sách về thi đua, khen thưởng. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng và có đổi mới trong công tác này…

Đại diện VCCI tại Hội thảo đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng Khối thi đua các Bộ ngành, kinh tế tập trung đề ra định hướng, chiến lược mang tính đột phá với tầm nhìn dài hạn.

can nang chat luong cong tac thi dua khen thuong
Toàn cảnh buổi Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; góp ý sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng”

Tại Hội thảo, đại diện các Bộ đã đóng góp nhiều ý kiến nêu ra một số khó khăn, bất cập trong công tác thi đua khen thưởng, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm sửa đổi bổ sung các văn bản sao cho phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Nguyễn Khắc Hà nhấn mạnh, Thi đua khen thưởng là công cụ khơi dậy sự trí tuệ sự sáng tạo và sức lao động. Các bộ, ngành cần làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua khen thưởng trên khắp cả nước để từ đó mang lại tính hiệu quả. Những ý kiến nêu ra tại Hội thảo sẽ được tập hợp để báo cáo Hội đồng xem xét, cho ý kiến sửa đổi nếu phù hợp.

 

Thành Long