Cam kết làm mát toàn cầu: Giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng

Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28), Việt Nam tham gia Cam kết làm mát toàn cầu...
Cơ quan của Quốc hội góp ý để phát triển điện khí, điện gió và năng lượng Hydrogen Chiến lược về phát triển năng lượng hydrogen đến năm 2030
Cam kết làm mát toàn cầu: Giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng
Ông Phạm Văn Tấn Phó Cục trưởng
Cục Biến đổi khí hậu
(Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cùng với 62 quốc gia trên thế giới, tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28), Việt Nam tham gia Cam kết làm mát toàn cầu. Đây là cơ hội để ngành công nghiệp điều hòa không khí chuyển đổi công nghệ, góp phầm giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tấn Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) – để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này.

Thưa ông, Cam kết làm mát toàn cầu có ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng của Việt Nam?

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị COP28 tại Dubai (UAE), đã diễn ra Lễ công bố Cam kết làm mát toàn cầu (Global Cooling Pledge). Đây là sáng kiến do Chủ tịch COP28 của UAE đề xuất. Các tổ chức hỗ trợ là Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát - Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và các đối tác gồm: Sáng kiến năng lượng bền vững cho tất cả (SEforALL) và Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA).

Tại Lễ công bố, Việt Nam là một trong 63 quốc gia đầu tiên tham gia Cam kết làm mát toàn cầu. Theo đó, Việt Nam sẽ cùng với các quốc gia thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 68% phát thải khí nhà kính của lĩnh vực làm mát toàn cầu vào năm 2050 so với năm 2022, nhằm đóng góp thực hiện giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng 1,5°C và phù hợp với mục tiêu đạt mức phát thải ròng toàn cầu bằng “0” đến năm 2050.

Cam kết làm mát toàn cầu: Giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng
63 quốc gia đã tham gia Cam kết làm mát toàn cầu. Ảnh Thùy Hương

Là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với khoảng 38% dân số sinh sống ở khu vực đô thị, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát ở Việt Nam tăng đáng kể trong những năm gần đây. Thực tế cho thấy, làm mát không bền vững sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng, nhiên liệu trong vận hành đô thị và làm gia tăng phát thải khí nhà kính.

Việc Việt Nam tham gia cam kết này là phù hợp với xu thế chung của thế giới, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Đồng thời, đây là cơ hội để nước ta triển khai các chương trình, dự án hợp tác với tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước về làm mát bền vững. Cụ thể như: Chuyển đổi sang công nghệ có hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm chi phí điện năng, sử dụng môi chất lạnh có giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp, áp dụng các giải pháp làm mát thụ động, làm mát dựa vào tự nhiên... phù hợp với xu thế chung của thế giới. Việc thay đổi công nghệ làm mát cũng giúp các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, hộ gia đình của Việt Nam nâng cao hiệu quả kinh tế, sản xuất bền vững, tăng sức cạnh tranh và mở ra nhiều cơ hội mới trong kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước thách thức của biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng trong khi nhu cầu kho lạnh, phát triển công nghiệp công nghệ cao ngày càng gia tăng, Việt Nam cần làm gì để vừa đảm bảo phát triển kinh tế nhưng vẫn giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng, thưa ông?

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, nhưng đã sớm chủ động có các chủ trương, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và có những cam kết cụ thể về mục tiêu, biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, do đó, nhận được đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Để đạt được mục tiêu nêu trên, đòi hỏi sự tăng trưởng tương ứng của các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp liên quan đến làm mát, như sản xuất thực phẩm, y tế, du lịch, giáo dục... Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam cần nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch sử dụng các giải pháp làm mát hiệu quả, an toàn và bền vững, không chỉ giúp sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm sử dụng các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân. Để triển khai có hiệu quả các giải pháp làm mát bền vững trong bối cảnh bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện chuyển đổi công nghệ sang sử dụng các môi chất lạnh có giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp hoặc bằng “0”; cải thiện hiệu suất năng lượng của các thiết bị lạnh; tăng cường sử dụng các giải pháp làm mát thụ động trong quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng, đô thị làm giảm nhu cầu sử dụng thiết bị lạnh.

Thứ hai, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ làm lạnh tiên tiến sử dụng các chất thay thế có giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp; nghiên cứu nâng cao hiệu suất năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính của thiết bị, hệ thống chuỗi lạnh theo tiếp cận vòng đời sản phẩm.

Thứ ba, triển khai các chương trình đào tạo về ứng dụng các mô hình làm mát bền vững và các giải pháp dựa vào tự nhiên để làm mát ở các quy mô ứng dụng khác nhau; thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn cho các kỹ thuật viên về các biện pháp giảm thiểu rò rỉ chất được kiểm soát ra môi trường trong quá trình lắp đặt, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, sản phẩm có chứa các chất được kiểm soát.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và nguồn vốn thực hiện các hoạt động bảo vệ tầng ozone, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và làm mát bền vững.

Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân về trách nhiệm thực hiện loại trừ các chất được kiểm soát, thay đổi hành vi tiêu dùng, sản xuất để chuyển sang các thiết bị, sản phẩm hiệu suất năng lượng cao và sử dụng các môi chất lạnh thân thiện với khí hậu.

Để thực hiện Cam kết làm mát toàn cầu tại COP28, theo ông, Việt Nam cần chú ý ưu tiên vấn đề gì và giải pháp để thực hiện?

Cam kết làm mát toàn cầu là thỏa thuận quốc tế, do đó, không ràng buộc pháp lý và không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế.

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng dự thảo “Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát” (gọi tắt là Kế hoạch quốc gia). Dự thảo Kế hoạch quốc gia có nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện cam kết.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, cập nhật, bổ sung các nội dung cần thực hiện theo Cam kết vào nội dung Kế hoạch quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2023.

Dự thảo Kế hoạch quốc gia đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát và thực hiện làm mát bền vững, gồm: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức; hợp tác song phương, đa phương và huy động nguồn lực; giám sát và đánh giá. Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các hướng dẫn liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về công trình xây dụng sử dụng năng lượng hiệu quả, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS).

Đồng thời, thúc đẩy việc phát triển và áp dụng các công nghệ làm mát hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và sử dụng các môi chất lạnh thay thế có giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp. Khuyến khích sử dụng nhiệt lượng từ năng lượng tái tạo để cung cấp nước lạnh hoặc hơi nước cho các hệ thống làm mát. Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và kiến thức về các hoạt động làm mát bền vững giữa các bên liên quan, bao gồm Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng và các đối tác quốc tế.

Xin cảm ơn ông!

Thu Hường - Đình Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Báo Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cách nào để doanh nghiệp hồi sinh làn sóng "Zombie công sở" đang trở lại?

Cách nào để doanh nghiệp hồi sinh làn sóng "Zombie công sở" đang trở lại?

"Zombie công sở" là thuật ngữ mà Anphabe đưa ra nhằm mô tả nhóm người lao động: Đi làm nhưng không nỗ lực làm; không có ý định nghỉ việc.
Đà Nẵng: Hơn 70 doanh nghiệp tham gia ký kết tuyển dụng sinh viên

Đà Nẵng: Hơn 70 doanh nghiệp tham gia ký kết tuyển dụng sinh viên

Ngày hội việc làm thu hút hơn 3.000 lượt đăng ký và tham gia phỏng vấn tại 58 gian hàng tuyển dụng trực tiếp với 6.510 vị trí tuyển dụng đến từ 72 doanh nghiệp.
Cẩm nang du học 2024: Những điều cần biết về các trường đại học nổi tiếng tại Mỹ

Cẩm nang du học 2024: Những điều cần biết về các trường đại học nổi tiếng tại Mỹ

Du học Mỹ là lựa chọn của nhiều bạn trẻ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện được ước mơ này không hề dễ dàng.
Đường sắt tăng đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đường sắt tăng đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã khẩn trương lập phương án bổ sung để đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của nhân dân dịp lễ 30/4 - 1/5.
Cứu hộ tàu chở container nặng 4.600 tấn mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Cứu hộ tàu chở container nặng 4.600 tấn mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Một tàu chở container nặng 4.600 tấn bị đứt neo, trôi dạt và mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai vừa được lực lượng chức năng cứu hộ thành công.

Tin cùng chuyên mục

Báo Công Thương thông báo tuyển dụng lao động

Báo Công Thương thông báo tuyển dụng lao động

Báo Công Thương tuyển dụng lao động ở các vị trí: Phóng viên, Chuyên viên Truyền thông, Chuyên viên, Kỹ thuật viên Công nghệ và nhân viên Lái xe.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh.
Tìm ra nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng tôm hùm bông bị chết

Tìm ra nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng tôm hùm bông bị chết

Nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng là nguyên nhân ban đầu hiện tượng tôm hùm bông bị chết tại huyện Vạn Ninh.
Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen trên cây trồng lớn nhất tại Việt Nam

Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen trên cây trồng lớn nhất tại Việt Nam

Hội nghị “Thành tựu trong Công nghệ Sinh học thực vật – Từ chỉnh sửa gen cây trồng đến phát triển nông nghiệp bền vững” được diễn ra trong 2 ngày 11- 12/4.
Thúc đẩy sự phát triển ngành tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam

Thúc đẩy sự phát triển ngành tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam

Sáng 12/4, tại Hà Nội, chương trình “Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024” đã chính thức được phát động.
Hoàn thiện các mảnh ghép, quyết gỡ ‘thẻ vàng’ IUU

Hoàn thiện các mảnh ghép, quyết gỡ ‘thẻ vàng’ IUU

2 Nghị định mới được ban hành với quy định chặt chẽ, chế tài xử phạt cao hơn;… không chỉ vì mục tiêu gỡ ‘thẻ vàng’ IUU mà hướng đến ngành thủy sản bền vững.
Thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất 35 độ

Thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất 35 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng quay trở lại, nền nhiệt tăng dần, có nơi trên 35 độ. Nam bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/4/2024: Có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/4/2024: Có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 12/4/2024, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/4/2024: Hà Nội nắng nóng, tăng nhiệt

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/4/2024: Hà Nội nắng nóng, tăng nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/4/2024, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Doanh nghiệp làm gì để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư xanh?

Doanh nghiệp làm gì để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư xanh?

Phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu chung của nhiều nền kinh tế, việc doanh nghiệp cần làm là nâng cao năng lực để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư xanh.
Xây dựng vùng Tây Nguyên hài hòa về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên

Xây dựng vùng Tây Nguyên hài hòa về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên

Xây dựng vùng Tây Nguyên hài hòa về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng an ninh.
Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương

Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương

Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hà Nội bàn về đường sắt đô thị, mong muốn giảm tải ùn tắc giao thông

Hà Nội bàn về đường sắt đô thị, mong muốn giảm tải ùn tắc giao thông

Hình thành mạng lưới đường sắt đô thị được xem là một trong những trọng tâm ưu tiên trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5.
Chiến thắng Điện Biên Phủ tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh của toàn dân

Chiến thắng Điện Biên Phủ tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh của toàn dân

70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân.
TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp lễ 30/4

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp lễ 30/4

Theo dự kiến, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 địa điểm để kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).
Việc làm là 1 trong 3 vấn đề tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với công nhân

Việc làm là 1 trong 3 vấn đề tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với công nhân

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân, lao động năm 2024.
Quảng Trị: Kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa nước ta

Quảng Trị: Kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa nước ta

Tình hình dịch bệnh tại Lào nghi do bệnh than có diễn biến càng ngày phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều biện pháp phòng chống tránh nguồn lây xâm nhập nước ta
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà báo lớn của Đảng

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà báo lớn của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Tìm giải pháp giao dịch vật liệu nhựa và dệt may thứ cấp qua nền tảng thương mại điện tử

Tìm giải pháp giao dịch vật liệu nhựa và dệt may thứ cấp qua nền tảng thương mại điện tử

Chiều ngày 11/4, tại Hà Nội, UNDP Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn “Giao dịch vật liệu nhựa và dệt may thứ cấp qua nền tảng thương mại điện tử”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động