Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 24/07/2019 12:18

Cam kết địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ là không cần thiết

18:39 | 07/01/2019
Góp ý xây dựng Dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong quản lý ngoại hối (ngoại tệ)”, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang soạn thảo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: quy định tổ chức kinh tế phải có văn bản cam kết về địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ là không cần thiết...

Mục đích của dự thảo mới này là nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều bất hợp lý của Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN của NHNN trước đây.

Tại khoản 3, điều 1, dự thảo thông tư nêu trên qui định về “hồ sơ đăng ký thay đổi ngoại tệ sẽ bỏ “báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đổi ngoại tệ”, song lại vẫn giữ qui định “văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa điểm theo quy định của Chính phủ về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ (đối với trường hợp tăng số lượng đại lý đổi ngoại tệ)”.

cam ket dia diem dat dai ly doi ngoai te la khong can thiet
Ảnh minh họa

Theo VCCI, quy định trong hồ sơ đăng ký thay đổi ngoại tệ có văn bản cam kết trên là không cần thiết, rườm rà thủ tục, bởi vì dù có cam kết hay không, doanh nghiệp cũng vẫn phải tuân thủ việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa điểm theo quy định của Chính phủ về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. Đây được xem là nghĩa vụ và là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện, Nhà nước sẽ quản lý thông qua chế độ hậu kiểm. Để đảm bảo tính chất về cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà..., VCCI kiến nghị Ban soạn thảo bỏ qui định này (điểm c, khoản 2, điều 7 - Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN).

Ngoài ra, theo VCCI, so với các qui định hiện hành, dự thảo cũng đã điều chỉnh về phương thức thực hiện thủ tục hành chính này, cụ thể: Thay vì thực hiện theo phương thức nộp hồ sơ trực tiếp/qua đường bưu điện như trước đây, thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, có qui định về phương án dự phòng cho trường hợp nếu hệ thống nhận, xử lý hồ sơ bị gặp lỗi kỹ thuật, thì việc thực hiện thủ tục tiếp tục thực hiện theo phương thức truyền thống (nộp trực tiếp/qua đường bưu điện).

VCCI cho rằng, quy định trường hợp dự phòng là hợp lý để giải quyết tình huống chưa kết nối được Cơ chế một cửa quốc gia hoặc có lỗi kỹ thuật của hệ thống. Tuy nhiên, quy định này lại chưa thể hiện được sự đồng bộ đối với các thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 2, điều 5 dự thảo, trường hợp không chấp thuận việc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép, NHNN chi nhánh Hà Nội hoặc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh “có thông báo phản hồi trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia nêu rõ lý do”. Trường hợp phản hồi này sẽ thực hiện được khi hệ thống kỹ thuật một cửa quốc gia không bị lỗi. Tuy nhiên, trong trường hợp hệ thống kỹ thuật bị lỗi, thì hình thức phản hồi từ phía cơ quan nhà nước cho tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục sẽ như thế nào? Do vậy, VCCI kiến nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm quy định rõ ràng hơn cho trường hợp này nhằm đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ngọc Quỳnh