Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/08/2019 08:42

Cà Mau đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển du lịch

22:28 | 22/05/2019
Với mục tiêu đưa du lịch Cà Mau trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các ban ngành đẩy mạnh công tác hỗ trợ, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - thời gian qua, công tác phát triên du lịch đã được các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt, việc phát triển du lịch gắn với sự phát triển kinh tế xã hội từng địa phương và có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên theo ông Quân, việc hoàn thiện chính sách đặc thù để thu hút đầu tư còn chậm do chưa có cơ chế cụ thể, hạ tầng giao thông đến các khu, điểm khu du lịch còn khó khăn, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu vào các khu điểm lịch trọng điểm, sự chủ động, phối hợp trong công tác quản lý về du lịch giữa các địa phương, đơn vị từng lúc chưa được chặt chẽ, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn hạn chế.

ca mau day manh cong tac ho tro phat trien du lich
Du khách tham quan điểm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia U Minh Hạ

Với mục tiêu đưa du lịch Cà Mau trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ban ngành tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Tập trung xúc tiến mời gọi đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, nét đặc sắc của địa phương.

Theo đó, các huyện trên địa bàn tập trung chỉ đạo lập kế hoạch phát triển du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch. Huy động các nguồn lực tập trung phát triển du lịch, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng qua việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề gắn với các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tìm hiểu giá trị văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực.

UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực, sản phẩm du lịch, phối hợp các sở, ban ngành địa phương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Nâng cao chất lượng và mở rộng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo sự đột phá cho du lịch Cà Mau góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân lập các dự án đầu tư phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư các khu du lịch trọng điểm, khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí.

Hoàng Tỷ