Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 17/01/2021 18:54

Braxin tăng cường sự "thống trị" trên thị trường cà phê châu Phi

11:53 | 27/11/2020
Số liệu thống kê của Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Braxin cho thấy xuất khẩu cà phê của nước này sang châu Phi đang phát triển nhanh chóng. Riêng trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020, xuất khẩu cà phê Braxin sang lục địa này đã có bước nhảy vọt, tăng 16,4% so với 12 tháng năm 2019.
Braxin tăng cường sự thống trị trên thị trường cà phê châu Phi

Kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất là tại các thị trường Nam Phi, Algeria và Nigeria. Algeria là thị trường truyền thống của cà phê Cote d’Ivoire nhưng từ năm 2019 đến 9 tháng đầu 2020, xuất khẩu cà phê của Braxin sang quốc gia Bắc Phi này đã tăng đến 196%. Trước đó xuất khẩu cà phê của Braxin sang Algeria cũng đã đạt mức tăng kỷ lục 328,8% giai đoạn 2010-2019. Robusta (ở Braxin gọi là Conilon) là loại cà phê mà Braxin đang xuất khẩu mạnh sang châu Phi. Đây cũng là giống cà phê mà Cote d’Ivoire và các nước Tây Phi đang sản xuất. Do vậy, cuộc cạnh tranh tại thị trường này mang tính trực diện.

Nhìn chung, châu Phi nhập khẩu ngày càng nhiều cà phê Robusta từ Braxin, tăng trên hai lần giai đoạn từ năm 2019 đến 9 tháng đầu 2020 trái với phân khúc thị trường cà phê Arabica.

Trong khi đó, Nigera lại tăng cường nhập khẩu cà phê hòa tan của Braxin với kim ngạch cũng tăng hơn hai lần trong cùng thời kỳ. Đây là quốc gia duy nhất của châu Phi có xu hướng nhập khẩu như vậy.

Xuất khẩu cà phê của Braxin sang châu Phi (Đơn vị : Tấn)

Loại cà phê

Arabica

Robusta (Conilon)

Hòa tan

Rang xay

Tổng cộng

Giai đoạn

1-9/2020

2019

1-9/2020

2019

1-9/2020

2019

1-9/2020

2019

1-9/2020

2019

Nam Phi

31 392

38 879

222 272

141 049

7 365

9 243

0

0

261 029

186 171

Algeria

51 391

54 320

132 569

7 680

0

0

0

0

183 960

62 000

Tunisia

148 846

180 094

0

0

3 622

3 892

0

0

152 468

185 806

Ai Cập

60 513

86 041

2 400

2 910

3 856

5 074

0

0

66 769

94 025

Libya

33 047

47 280

320

0

744

691

0

0

34 111

47 971

Nigeria

0

0

0

0

8 252

3 904

0

0

8 252

3 904

Ghana

0

0

0

0

4 368

6 552

0

0

4 368

6 552

Guinea

0

0

0

0

554

724

0

0

554

724

Sénégal

0

0

0

0

319

250

0

0

319

250

Côte d'Ivoire

0

0

0

0

301

580

0

0

301

580

Gambia

0

0

0

0

0

499

0

0

499

0

Kenya

648

0

0

0

6 043

8 669

0

0

6 691

8 669

Cap-Vert

2 880

4 156

0

0

0

5

0

84

2 979

4 245

Angola

0

0

0

0

1 515

8 293

0

0

1 515

8 293

Ouganda

0

0

0

0

807

1 023

0

0

807

1 023

Mauritius

0

0

0

0

733

1 818

0

0

733

1 818

Djibouti

0

0

0

0

414

9 648

0

0

414

9 648

Cameroon

0

0

310

0

0

0

310

0

RD Congo

0

0

0

0

241

445

0

0

241

445

Rwanda

0

0

0

0

157

270

0

0

157

270

Comores

0

0

0

0

116

282

0

0

116

282

Madagascar

0

0

0

0

0

342

0

0

0

342

Gabon

0

0

0

0

0

327

0

0

0

327

Zambia

0

0

0

0

0

229

0

0

0

229

Congo

0

0

0

0

0

222

0

0

0

222

Seychelles

0

0

0

0

0

93

0

0

0

93

Tổng cộng

328717

410770

357561

151639

39717

63075

0

84

726593

623889

Nguồn: Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Braxin

Hoàng Đức Nhuận, Thương vụ VN tại Algeria