Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 17:58

Bốn giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Hưng Yên

16:25 | 05/05/2021
Hưng Yên là tỉnh nằm ở tả ngạn sông Hồng, trung tâm kinh tế của đồng bằng Bắc bộ, trên trục nối phát triển kinh tế với các tỉnh, TP. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình...

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chủ trương, giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội. Có thể kể đến những tập đoàn lớn, có thương hiệu đã đầu tư vào Hưng Yên như: Vingroup, Samsung, Sumimoto, Jetro, Jica, Kotra, sự góp mặt của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI hoạt động tại các khu công nghiệp đã tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho Nhà nước.

Bốn giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Hưng Yên

Nhờ những cải cách môi trường đầu tư thuận lợi nên Hưng Yên đã ngày càng thu hút được nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cơ khí, chế tạo, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành ô tô, xe máy…

Theo số liệu thống kê của Ban quản lý các khu công nghiệp, tính đến tháng 5/2021 tỉnh Hưng Yên có 01 khu công nghiệp hoàn thành thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha) được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận tại Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 2/3/2021; 2 Khu công nghiệp số 3 và Khu công nghiệp Sạch đang làm thủ tục thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định về chủ trương dự án đầu tư để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.

Trong giai đoạn này, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 133ha và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên các phần diện tích đã đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 28ha. Việc bảo đảm tốt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư tính đến tháng 5/2021, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 7 dự án đầu tư mới, bằng 58,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 5 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký 75,5 triệu USD và 438 tỷ đồng; tổng diện tích đất cho thuê là 24ha. Các dự án đầu tư tiếp nhận mới trong khu công nghiệp tập trung vào ngành nghề, lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ nhựa, logistics, cơ khí. chế tạo...

Thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 15 dự án đầu tư, trong đó 11 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 4 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng số vốn đầu tư điều chỉnh tăng 160 triệu USD và 215 tỷ đồng. Tính chung đến tháng 5/2021. Tổng vốn đầu tư, cấp mới và điều chỉnh tăng khoảng 264 triệu, bằng 178% cùng kỳ năm 2020 và 58,4% kế hoạch cả năm 2021, trong đó có dự có 01 dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mở rộng đó là Dự án Nhà máy Haixin số 2 của Công ty TNHH vật liệu mới Haixin Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký 50.000.000 USD. Lũy kế đến tháng 5/2021, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 468 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 260 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 208 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.670 triệu USD và 27.473 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lại là 897ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 65,3% diện tích đất công nghiệp cho thuê.

Mặc dù đã đạt được kết quả nhất định nhưng thu hút nguồn vốn FDI vào Hưng Yên tuy có xu hướng tăng trong các năm, nhưng chưa ổn định, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng. Vốn FDI chỉ tập trung chủ yếu ở những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, chưa chú trọng thu hút FDI vào phát triển các ngành công nghiệp ít gây hại đến môi trường, sử dụng công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn. Thu hút và sử dụng FDI không đồng đều giữa các ngành, địa bàn đầu tư và các nhà đầu tư. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn hoạt động không hiệu quả, tác động xấu đến môi trường, thua lỗ hoặc có dấu hiệu chuyển giá, vi phạm pháp luật.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hiện tượng trên do luật pháp còn chưa đồng bộ, chặt chẽ; cơ chế khuyến khích đầu tư nước ngoài với các thủ tục hành chính rất đơn giản theo tinh thần hậu kiểm khi dự án, doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Để thu hút nguồn vốn FDI vào phát triển kinh tế ở tỉnh, thời gian tới Hưng Yên cần triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn FDI tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài và Hưng Yên.

Để tăng cường quản lý nhà nước về FDI của tỉnh phải không ngừng hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo hành lang pháp lý cho quản lý, giám sát hiệu lực, hiệu quả thực hiện dự án FDI. Trong đó, cần tập trung thiết lập một mặt bằng chung pháp lý bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định. Xây dựng hệ thống chính sách liên quan đến FDI theo hướng nhất quán, công khai, minh bạch, có tính dự báo; tiếp tục cải cách hệ thống quản lý, hoàn thiện cơ chế phân cấp trong kiểm tra, kiểm soát FDI trên cơ sở nguyên tắc, quan điểm rõ ràng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động FDI theo hướng phát huy quyền chủ động của các phòng, ban, địa phương đồng thời bảo đảm tập trung thống nhất. Đặc biệt là các dự án trọng điểm. quốc gia.

Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút vốn FDI vào phát triển kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, thu hút vốn FDI theo hướng hoàn thiện quy chế, xây dựng quy trình, nguyên tắc hoạt động lành mạnh và công bằng, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông báo công khai, rộng rãi các quy định cụ thể về thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ đối với các dự án FDI. Nội dung các quy định về đánh giá dự án đầu tư, tình trạng pháp lý, khả năng tài chính, mức độ phù hợp của dự án với kế hoạch dài hạn, bảo vệ môi trường, những lợi ích kinh tế - xã hội, trình độ công nghệ và tính hợp lý trong sử dụng đất đai. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, không làm tăng chi phí, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh cần kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ba là, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu lao động tại các doanh nghiệp liên doanh

Hưng Yên cần xây dựng và ban hành quy chế về tuyển chọn và bố trí cán bộ tham gia hội đồng quản trị và quản lý doanh nghiệp liên doanh. Trong đó, quy định rõ các tiêu chuẩn tuyển chọn về phẩm chất chính trị và đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh. Chú trọng xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại bằng nhiều hình thức khác nhau cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên có triển vọng và đạo đức tốt, am hiểu luật pháp, thông lệ quốc tế và các kỹ năng chuyên ngành phù hợp doanh nghiệp được bố trí nhất là đối với những ngành nghề, những doanh nghiệp trọng điểm.

Cùng với sự phát triển nhanh về tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển nhanh chóng các ngành công nghiệp, các khu công nghiệp tập trung đã làm gia tăng nhu cầu lao động đã qua đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề đặc biệt là những ngành nghề mà nhiều doanh nghiệp FDI có nhu cầu. Các cơ sở đào tạo nghề phải đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và hiệu quả nhằm đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong quản lý vốn đầu tư nước ngoài FDI

Trong những năm gần đây, việc quản lý vốn đầu tư nước ngoài FDI vào phát triển kinh tế ở Hưng Yên có sự tham gia của nhiều cơ quan, chức năng của Trung ương và địa phương. Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tỉnh cần tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; thực hiện tốt việc mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia phòng, chống vi phạm quy định pháp luật trong phòng chống tiêu cực, trong cơ chế quản lý nhà nước về vốn đầu tư nước ngoài FDI của tỉnh.

Thành Diện - Đức Thương

TagTag: