Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch “gặp khó” khi xử lý sau thanh tra Hãng Phim truyện Việt Nam

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi đến đại diện cán bộ, công nhân viên của Hãng Phim truyện Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tạm ngừng tổ chức lễ hội trong trường hợp cần thiết
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch “gặp khó” khi xử lý sau thanh tra Hãng Phim truyện Việt Nam
Nhiều năm trôi qua, việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại Hãng Phim truyện Việt Nam vẫn còn... bỏ ngỏ. Ảnh: Giang Thân

Về các nội dung phản ánh liên quan đến quá trình cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam: Việc đánh giá về trình tự, thủ tục của quá trình tiến hành cổ phần hoá cũng như trách nhiệm của các đơn vị cá nhân có liên quan đã được Thanh tra Chính phủ rà soát, kiểm tra và có Kết luận thanh tra số 447/KL- TTCP ngày 30/3/2018, Kết luận thanh tra số 1412/KL-TTCP ngày 23/8/2018 và Kết luận thanh tra số 1589/TB-TTCP ngày 19/9/2018.

Liên quan đến quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam tại Thông báo số 116, Thông báo số 277, Thông báo số 123 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện các quy trình thủ tục về việc thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư chiến lược.

Ngày 18/7/2019, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có buổi gặp mặt trao đổi với đại diện cán bộ, công nhân viên của Hãng Phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp, lấy ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính để đảm bảo việc xử lý các vấn đề thực hiện đúng theo nội dung kết luận thanh tra và các quy định hiện hành.

Cùng đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến việc triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Thông báo số 136, ngày 13/9/2021, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 3320 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra và đề xuất, kiến nghị thực hiện dứt điểm xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam.

Để thực hiện xử lý dứt điểm việc thu hồi số cổ phần đã bán cho nhà đầu tư chiến lược, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp, xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về kế hoạch nhận lại cổ phần và hoàn trả tiền cho Tổng Công ty Vận tải thuỷ - CTCP (VIVASO)

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, qua nhiều lần làm việc với nhà đầu tư chiến lược và thực trạng hiện nay, quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, về cơ sở pháp lý, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý cho việc thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho VIVASO để tránh phát sinh khiếu kiện, tranh chấp với nhà đầu tư.

Về nguồn tiền để hoàn trả cổ phần phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/4/2022).

Cho đến nay, mặc dù Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có nhiều buổi làm việc và gửi nhiều văn bản đến nhà đầu tư chiến lược nhưng việc triển khai thu hồi số cổ phần đã bán cho nhà đầu tư chiến lược không thực hiện được do nhà đầu tư chiến lược không hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện.

Về tình hình tài chính, theo Báo cáo ngày 01/6/2022 của người đại diện phần vốn Nhà nước tại VIVASO, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không hoạt động, lỗ liên tiếp kể từ khi chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần.

Hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn gửi Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên theo các quy định hiện hành. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại VIVASO rà soát thực trạng tài chính, đánh giá tổng hợp lợi ích của Nhà nước và phương án củng cố, phát triển Hãng Phim truyện Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo các quy định hiện hành đảm bảo quyền lợi của người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại VIVASO phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến việc thu hồi các cơ sở nhà đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội theo Công văn số 2687/UBND-ĐT ngày 19/8/2G21 của UBND TP Hà Nội và tại số 06 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh theo Công văn số 995/UBND-KT ngày 4/4/2G22 của UBND TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ các sai phạm tại Hãng Phim truyện Việt Nam trong việc ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh hay việc cổ phần hoá doanh nghiệp…

Kết luận thanh tra số 447/KL- TTCP ngày 30/3/2018, Kết luận thanh tra số 1412/KL-TTCP ngày 23/8/2018 và Kết luận thanh tra số 1589/TB-TTCP ngày 19/9/2018 về công tác cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam đã nhận được sự chỉ đạo thực hiện của Phó Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu các đơn vị thu hồi các cơ sở nhà đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội; số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện khẩn trương thực hiện quy trình, thủ tục và thu hồi số cổ phần đã bán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư…

Tuy nhiên, đã nhiều thời gian trôi qua, các chỉ đạo này vẫn chưa thực hiện được. Một trong số các lý do mà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa ra là “do nhà đầu tư chiến lược không hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện”.

Không thực hiện kết luận thanh tra có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41, Luật Thanh tra và Điều 53, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra:

a) Trong phạm vi thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi các quy định không phù hợp.

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Đối tượng thanh tra có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan Nhà nước đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đó.

Trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

thanhtra.com.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đắk Lắk: Cần xem xét, giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Anh Quốc

Đắk Lắk: Cần xem xét, giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Anh Quốc

Công ty TNHH Anh Quốc đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.
Phiên tòa mẹ ruột đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra

Phiên tòa mẹ ruột đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra

Vụ án Võ Thị Ánh Nga đã khép lại năm 2014.Nhưng mỗi lần nhắc tới, người ta không khỏi đau xót cho bà mẹ già. Ký ức pháp đình là nước mắt thẩm phán và cả công an
Thanh Hóa: Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Thanh Hóa: Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Chiều nay 5/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.
Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo hơn 600 người chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay

Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo hơn 600 người chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cho biết đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch (cầm đầu đường dây) đã chiếm đoạt số tiền “bảo hiểm khoản vay” lên tới hơn 4,2 tỷ đồng.
Lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm hình phạt cho mẹ?

Lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm hình phạt cho mẹ?

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa được con trai ruột gửi đơn đến các cơ quan tố tụng xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh.

Tin cùng chuyên mục

Làm rõ các "doanh nghiệp ma" mua bán hóa đơn ở Hải Dương

Làm rõ các "doanh nghiệp ma" mua bán hóa đơn ở Hải Dương

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Dương vào cuộc điều tra làm rõ và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT đề nghị khởi tố Trần Văn Nhiễm về hành vi mua bán hoá đơn
Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân về những sai phạm liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower
Hà Tĩnh: Huy động 70 cảnh sát, truy kích 3 đường dây lô đề giao dịch trên tài khoản ngân hàng

Hà Tĩnh: Huy động 70 cảnh sát, truy kích 3 đường dây lô đề giao dịch trên tài khoản ngân hàng

Ba đường dây lô đề quy mô hoạt động tinh vi, giao dịch trên tài khoản ngân hàng tại địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bị triệt phá, bắt giữ.
Tạm giữ hình sự tài xế ô tô tông vào xe máy kéo lê giữa đường

Tạm giữ hình sự tài xế ô tô tông vào xe máy kéo lê giữa đường

Trần Đình Nhất đã bị bắt giữ sau khi tông vào xe máy rồi kéo lê giữa đường hơn 2km. Đối tượng còn lăng mạ, chống đối lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ.
Điều tra làm rõ vụ 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ

Điều tra làm rõ vụ 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ

Lực lượng Hải quan bắt giữ hơn 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Hàng loạt web bán nước hoa Charme "chui”, cơ quan quản lý Bộ Công Thương nói gì?

Hàng loạt web bán nước hoa Charme "chui”, cơ quan quản lý Bộ Công Thương nói gì?

Bất chấp các quy định phải đăng ký thông báo với Bộ Công Thương, hàng loạt web bán “chui” các sản phẩm nước hoa Charme là của ai và sẽ bị xử phạt như thế nào?
Loạt doanh nghiệp, cá nhân dùng “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận đã bị Hải quan “bóc mẽ”

Loạt doanh nghiệp, cá nhân dùng “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận đã bị Hải quan “bóc mẽ”

Toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện và bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.
Tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà- Nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà- Nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Ông Nguyễn Hồng Hà - Nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ liên quan đến "chuyến bay giải cứu".
Đà Nẵng: Bắt tạm giam kế toán trường mầm non tham ô gần 1 tỷ đồng

Đà Nẵng: Bắt tạm giam kế toán trường mầm non tham ô gần 1 tỷ đồng

Một kế toán trường mầm non tại Đà Nẵng đã lập, nâng khống tiền lương bán trú, thứ Bảy gấp từ 20 đến 30 lần lương thực tế để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Đắk Nông: Khởi tố nhóm côn đồ cầm hung khí náo loạn trung tâm y tế

Đắk Nông: Khởi tố nhóm côn đồ cầm hung khí náo loạn trung tâm y tế

Một nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào trung tâm y tế tại Đắk Nông để giải quyết mâu thuẫn gây hoang mang, nguy hiểm cho các y bác sỹ và bệnh nhân tại đây.
Đồng Nai: Tàng trữ chất ma túy trái phép, 11 đối tượng bị khởi tố

Đồng Nai: Tàng trữ chất ma túy trái phép, 11 đối tượng bị khởi tố

11 đối tượng đã bị cơ quan công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thêm nhiều công dân tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu

Thêm nhiều công dân tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu

Sau khi bán đấu giá thành công, Công ty đấu giá Toàn Cầu đã không trả lại tiền đặt trước đối với người trúng đấu giá cho chủ tài sản.
Công an Nghệ An khởi tố vụ án lập nhóm antifan để tống tiền người nổi tiếng

Công an Nghệ An khởi tố vụ án lập nhóm antifan để tống tiền người nổi tiếng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện phát hiện trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook có một số người lập các nhóm antifan để tống tiền người nổi tiếng.
Tỉnh Đắk Lắk cần làm rõ những "núi cát" tập kết trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Tỉnh Đắk Lắk cần làm rõ những "núi cát" tập kết trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Lợi dụng được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép tận thu cát, một doanh nghiệp đã khai thác, tập kết cát trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên.
Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam người vợ giết chồng rồi dựng chuyện giang hồ sát hại

Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam người vợ giết chồng rồi dựng chuyện giang hồ sát hại

Sáng 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hoanh về hành vi "Giết người".
Ninh Bình: Khách sạn cao cấp Thành Thắng xây vượt phép 6 tầng sẽ được “hợp thức hóa”?

Ninh Bình: Khách sạn cao cấp Thành Thắng xây vượt phép 6 tầng sẽ được “hợp thức hóa”?

Sau nhiều năm nằm đắp chiếu, 6 tầng sai phạm của khách sạn Thành Thắng không bị tháo dỡ mà còn đang được xem xét để "hợp thức hóa".
Hà Nội: Hàng loạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công chưa được xử lý tại Q.Cầu Giấy

Hà Nội: Hàng loạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công chưa được xử lý tại Q.Cầu Giấy

Hàng loạt khu đất công, đất dự án nằm trên địa bàn P.Dịch Vọng, Cầu Giấy đang bị lấn chiếm làm bãi trông giữ xe trái phép với mục đích kinh doanh trục lợi.
Chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 14/10, Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ đưa vụ "Tịnh thất Bồng Lai" ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.
Quảng Nam: Bắt thêm một giám đốc vì vi phạm quy định về đầu tư xây dựng

Quảng Nam: Bắt thêm một giám đốc vì vi phạm quy định về đầu tư xây dựng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam một Giám đốc công ty do liên quan đến vi phạm quy định về đầu tư tại một dự án đường giao thông.
Xả thải ra môi trường, Công ty Trọng Khôi bị đề nghị xử phạt 125 triệu đồng

Xả thải ra môi trường, Công ty Trọng Khôi bị đề nghị xử phạt 125 triệu đồng

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai kiến nghị xử phạt Công ty TNHH MTV Trọng Khôi đã do vi phạm về xả thải ra môi trường.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động