Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Mới đây, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp và cho ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi (Dự án Luật).
Họp Tổ biên tập Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Cuộc họp với sự chủ trì của đại diện Bộ Tư pháp, cùng sự tham gia của hơn 20 đại diện đến từ các Bộ, ban ngành ở Trung ương, cộng động doanh nghiệp (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), Liên đoàn Luật sư Việt Nam, một số tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp có liên quan (Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam) và đại điện Ban soan thảo, Tổ biên tập Dự án Luật.

Tóm tắt về quá trình xây dựng và một số nội dung mới trong Dự thảo Luật, đại diện cơ quan chủ trì xây dựng Dự án Luật, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó trưởng Ban soạn thảo Dự án Luật cho biết: Trên cơ sở tổng kết công tác thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn trước năm 2020, Bộ Công Thương đã xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó trưởng Ban soạn thảo Dự án Luật phát biểu tại cuộc họp

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021. Chính phủ đã thống nhất với đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) với 07 Nhóm chính sách lớn. Ngày 27 tháng 7 năm 2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Theo đó, Bộ Công Thương được phân công là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai các hoạt động liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thủ tục xây dựng Dự án Luật theo các quy định hiện hành.

Cụ thể như, nhằm xin ý kiến chỉ đạo, định hướng trong quá trình xây dựng Dự án Luật, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều cuộc họp của Ban soạn thảo và Tổ biên tập. Thông qua các cuộc họp này, Ban soạn thảo đã thống nhất về kế hoạch, nội dung và định hướng xây dựng Dự án Luật; đồng thời, đã cho ý kiến để hoàn thiện bộ hồ sơ Dự án Luật, chuẩn bị cho hoạt động xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

“Các hoạt động xin ý kiến được thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo tiếp cận tới tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chẳng hạn như Bộ Công Thương đã cho đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, xin ý kiến UBND các tỉnh, thành phố; đăng tải công khai trên các ứng dụng sàn thương mại điện tử; tổ chức các hội thảo xin ý kiến các đối tượng có liên quan; tổ chức nghiên cứu xây dựng tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Tới thời điểm hiện tại, Ban Soạn thảo đã ghi nhận, tổng hợp ý kiến của 21/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 54/63 UBND các tỉnh, thành phố; các Hội Bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam, 12 công ty và văn phòng luật” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Cuộc họp với sự chủ trì của đại diện Bộ Tư pháp, cùng sự tham gia của hơn 20 đại diện đến từ các Bộ, ban ngành ở Trung ương, cộng động doanh nghiệp

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) hiện có 7 Chương, 80 Điều. So với Luật năm 2010, Dự thảo Luật hiện có một số sửa đổi, bổ sung như: Về số lượng, Dự thảo Luật tăng 01 chương, giữ nguyên 08 Điều khoản, sửa đổi 43 Điều khoản và bổ sung mới 29 Điều khoản.

Về nội dung, các điều khoản được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở rà soát, đánh giá, đảm bảo tính thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và bám sát 07 Nhóm Chính sách đã được phê duyệt tại Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)…

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Đại diện Bộ Tư pháp và các thành viên hội đồng thẩm định đã đặt câu hỏi và cho ý kiến đánh giá đối với hồ sơ dự án Luật. Thành viên hội đồng đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong công tác xây dựng Dự án Luật này của cơ quan chủ trì và Ban soạn thảo.

Bộ Tư pháp đã cho ý kiến thẩm định, lần lượt tập trung vào các vấn đề (theo quy định tại Điều 5 của ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015): Sự phù hợp của nội dung Dự thảo văn bản với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được thông qua;

Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của Dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản (nếu trong Dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính); Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự thảo văn bản (nếu trong Dự thảo văn bản có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới); Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản…

Trên cơ sở những ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) - Tổ trưởng Tổ biên tập, đã đưa ra những giải trình, giải thích cụ thể đối với các câu hỏi, vấn đề mà hội đồng thẩm định chất vấn.

Đồng thời, Tổ biên tập sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của hội đồng thẩm định; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa Dự thảo Luật nhằm đảm bảo tính thống nhất, phù hợp, tránh chống chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; sớm hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật để Bộ Tư pháp cho ý kiến trước khi trình Chính phủ (vào đầu tháng 6 năm 2022), trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2023.

Hoàng Lan
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

Ngày 28/2, tại TP. Hồ Chí Minh, 500 gian hàng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam VIATT 2024.
Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ, trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.
Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc song phương Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan.
Hoạt động tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc bên lề MC13 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Hoạt động tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc bên lề MC13 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Ngày 27/2, bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel.
Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO

Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO

Tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 diễn ra tại UAE, Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực và các sáng kiến cải cách WTO để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri tại UAE

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri tại UAE

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên-Trưởng Đoàn công tác Việt Nam tham dự phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản.
Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Đoàn công tác của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tại UAE.
Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Phái đoàn thương mại Canada gồm hơn 200 doanh nghiệp sẽ đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 26 đến 29/3/2024 để tìm hiểu các cơ hội hợp tác, kinh doanh.
Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Sáng 22/2/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ.
Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 16/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/2, diễn ra Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới".
Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Năm 2023 khép lại một chặng đường thực hiện năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2024, Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Cục QLTT 19 tỉnh, thành phố phía Nam bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo cung cấp điện - xăng dịp Tết tại phía Nam.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán tại TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Sáng 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng.
Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

“Tính dân chủ tại Bộ Công Thương được phát huy, các ý kiến xác đáng được tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Điều này cho thấy Bộ đã có sự đoàn kết, thống nhất”.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chiều 5/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Chiều ngày 4/2, đoàn công tác của Bộ Công Thương đến thăm và tặng quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động