Bộ trưởng Tô Lâm: Không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm

Lực lượng Công an tiếp tục chủ động, kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi phát sinh, không để các nhóm nhỏ thành các ổ nhóm tội phạm lớn.
Bảo đảm thông thương biên giới, ngăn chặn các loại tội phạmThanh Hóa: Bắt nhiều đối tượng phạm tội trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm

Đại tướng Tô Lâm cho biết năm 2024, lực lượng Công an tiếp tục chủ động, kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi phát sinh, không để các nhóm nhỏ thành các ổ nhóm tội phạm lớn.

Bộ trưởng Tô Lâm: Không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trao đổi với báo chí nhân dịp đầu Năm mới và Tết Giáp Thìn 2024, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh năm 2024, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm,” thực hiện nhiệm vụ này tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.

- Thưa Bộ trưởng, năm 2023 đã khép lại, nhìn lại kết quả công tác ngành Công an trong năm vừa qua Bộ trưởng tâm đắc nhất điều gì?

Đại tướng Tô Lâm: Năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xu hướng chung là khó khăn tăng lên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sát sao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, toàn lực lượng Công an nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đúng như yêu cầu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2022 đã đặt ra, đó là “năm sau kết quả cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022.”

Đã có rất nhiều dấu ấn trong kết quả các mặt công tác Công an được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bao trùm nhất là giữ vững an ninh quốc gia, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, trật tự, kỷ cương, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng đối ngoại của đất nước; người dân được sống cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, lành mạnh hơn. Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng.

Qua việc nắm vững tình hình thế giới, khu vực, đối tác, đối tượng, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, lực lượng Công an đã có những đóng góp quan trọng trong những thành tựu có tính bước ngoặt về đối ngoại, điểm sáng về phát triển kinh tế năm 2023 của đất nước.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, lực lượng Công an không chỉ phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ cơ sở, mà còn tiếp tục củng cố vành đai an ninh từ xa, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Gương mẫu, đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành 224/224 dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ xử lý qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 85%, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thiết thực, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau,” hỗ trợ nhà ở, tạo cơ hội an cư cho hàng nghìn hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Công tác hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, tạo dấu ấn đột phá, vượt chỉ tiêu pháp lệnh của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ giao; trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là Bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong 1 năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm: Không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm
Lực lượng Công an tiếp tục nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là tại cơ sở
(Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tổ chức bộ máy bên trong tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiếp tục giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội; đồng thời nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là tại cơ sở.

- Năm 2023, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm đã để lại những dấu ấn nổi bật, đặc biệt là việc đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân, lập lại kỷ cương trong công tác quản lý kinh tế, xã hội. Bộ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Đại tướng Tô Lâm: Tiếp tục phát huy kết quả của các năm trước đây, năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được lực lượng Công an nhân dân triển khai không ngừng, không nghỉ, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, xuyên suốt hơn, đã kiểm soát được sự gia tăng tội phạm một cách căn bản và bền vững hơn.

Trong số đó, liên tiếp nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra, xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế; hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022; qua đó thu hồi được nhiều hơn tài sản cho Nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tiến tới “không dám,” “không thể,” “không muốn,” “không cần” tham nhũng.

Những kết quả trên cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm; luôn tuyệt đối trung thành, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với lực lượng Công an nhân dân.

Mục tiêu là tấn công trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh không tội phạm, không tệ nạn xã hội, phục vụ cuộc sống an toàn, hòa bình, hạnh phúc cho mọi người dân.

- Với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm, năm 2024 lực lượng Công an sẽ cụ thể hóa nội dung này như thế nào?

Việc kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm” tiếp tục là phương châm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2024 và sẽ được thực hiện tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.

Đại tướng Tô Lâm: Năm 2024, mọi chỉ dấu đều cho thấy những thách thức về an ninh trật tự gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, áp lực ngày càng lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm” tiếp tục là phương châm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2024 và sẽ được thực hiện tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.

Lực lượng Công an tiếp tục chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để các nhóm nhỏ thành các ổ nhóm tội phạm lớn hơn hoặc các đường dây, tổ chức tội phạm.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống tội phạm; tập trung nghiên cứu tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, coi trọng và phát huy tối đa các biện pháp khoa học, công nghệ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, nâng cao chất lượng điều tra; đấu tranh, bắt giữ, xử lý triệt để các đường dây, tổ chức phạm tội, đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo quy định của pháp luật. Qua đó tiếp tục kéo giảm tội phạm một cách bền vững, thực chất, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc xã hội.

- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Theo vietnamplus.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lực lượng công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển giữa Hà Nội - Hòa Bình

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển giữa Hà Nội - Hòa Bình

Đoàn công tác của UBND TP. Hà Nội làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình về hợp tác phát triển giữa hai địa phương và các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thủ tướng làm việc với Công an Phú Thọ, thúc đẩy triển khai Đề án 06

Thủ tướng làm việc với Công an Phú Thọ, thúc đẩy triển khai Đề án 06

Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai Đề án 06.
Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ

Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ

Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng nay 18/4 (tức 10/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba

Tối ngày 17/4 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba.

Tin cùng chuyên mục

Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ sức mạnh tinh thần, giá trị văn hoá dân tộc trong dòng chảy hội nhập

Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ sức mạnh tinh thần, giá trị văn hoá dân tộc trong dòng chảy hội nhập

Trong dòng chảy hội nhập, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tiếp tục khẳng định giá trị, niềm tự hào về sức mạnh tinh thần, văn hoá của dân tộc Việt Nam.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/5/2024 và bế mạc vào sáng ngày 27/6/2024.
Đề xuất đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đề xuất đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc.
Khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến địa phương, người dân, doanh nghiệp… đối với quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định giá đất.
Cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên

Cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên

Ngày 17/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên "cột mốc vàng" lịch sử Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên "cột mốc vàng" lịch sử Điện Biên Phủ

Thủ tướng dự cuộc gặp mặt, tri ân với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chủ tịch Quốc hội: Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển, cần được bảo tồn và phát huy.
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật

Sáng 17/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 16/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã tổ chức phiên họp báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 88 của UBND TP. Hà Nội.
Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023.
Cần quy định cụ thể các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Cần quy định cụ thể các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Cần quy định cụ thể hơn về các loại thuốc được kinh doanh, các hình thức kinh doanh được thực hiện theo phương thức thương mại điện tử.
CEO Tim Cook: Apple sẽ đẩy mạnh hợp tác năng lượng sạch, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực tại Việt Nam

CEO Tim Cook: Apple sẽ đẩy mạnh hợp tác năng lượng sạch, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực tại Việt Nam

Ông Tim Cook kiến nghị một số nội dung hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Đưa quan hệ Việt Nam - Cuba sang giai đoạn mới đồng hành cùng phát triển

Đưa quan hệ Việt Nam - Cuba sang giai đoạn mới đồng hành cùng phát triển

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội kiến với đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba.
Cần sự đồng bộ giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Cần sự đồng bộ giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Phó Thủ tướng yêu cầu, cần có sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.
Việt Nam - Cuba: Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Việt Nam - Cuba: Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Chính phủ Cuba sẽ tìm cơ chế, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba.
Báo chí Argentina đăng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo chí Argentina đăng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024),báo Argentina đã trích dẫn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba

Tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba

Chuyến thăm Cuba của Phó Thủ tướng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hiểu biết, gắn bó, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Cuba.
4 lưu ý giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2024

4 lưu ý giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2024

Tăng trưởng GDP quý I/2024 có nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn đối mặt với những khó khăn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5%, Việt Nam cần lưu ý 4 vấn đề.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động