Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Chiều ngày 20/3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tập trung đề xuất giải pháp KH&CN đột phá phát triển các ngành công nghiệp nền tảng Viện Nghiên cứu Cơ khí: Coi hoạt động khoa học và công nghệ là trọng tâm

Buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác tại Viện Nghiên cứu Cơ khí nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Viện trong thời gian qua, đồng thời, trao đổi với các nhà khoa học về định hướng nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2023-2030.

Tham gia đoàn công tác còn có Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Khẳng định vai trò đơn vị nghiên cứu đầu ngành cho phát triển ngành cơ khí – tự động hóa

Báo cáo về kết quả hoạt động của Viện tại buổi làm việc, ông Phan Đăng Phong – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí - cho biết, tiền thân từ Viện Thiết kế chế tạo cơ khí ra đời từ năm 1962, chỉ với 30 cán bộ, đến nay, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã có đội ngũ cán bộ khoa học và cộng tác viên khá hùng mạnh. Hoạt động của Viện đã có tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển ngành Công Thương, luôn hướng tới và đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ của các chương trình kinh tế trọng điểm của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Quang cảnh buổi làm việc

Việc xây dựng các đề tài khoa học và công nghệ các cấp của Viện luôn bám sát các chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và định hướng công việc của Viện như: Thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị nhiệt điện than, điện mặt trời, công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất bô xít nhôm, thiết bị phụ trợ cho ngành ô tô - xe máy, xử lý chất thải công nghiệp; chế tạo mới hoặc thay thế phục hồi các thiết bị trong các ngành công nghiệp xi măng, hóa chất…

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí Phan Đăng Phong báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ Công Thương

Viện trưởng Phan Đăng Phong cho biết, tới nay, năng lực cán bộ Viện đã có bước tiến nhảy vọt không chỉ trong công tác nghiên cứu, thiết kế, mà Viện còn đủ năng lực làm tổng thầu EPC/EPCM cho nhiều lĩnh vực quan trọng của đất nước như: Thủy điện, nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, năng lượng mới và công nghệ cao.

Đặc biệt, Viện đã xây dựng, phát triển các sản phẩm công nghệ cao theo hướng công nghệ 4.0, trọng tâm là tự động hóa các dây chuyền sản xuất công nghiệp, các kho chứa thông minh phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế số.

Trong 5 năm gần đây, Viện đã đẩy mạnh được hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu bình quân trên 1.000 tỷ đồng/năm, đời sống cán bộ viên chức và người lao động của Viện ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Viện trưởng Phan Đăng Phong cho biết thêm, định hướng trong thời gian tới sẽ xây dựng Viện trở thành doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai hàng đầu ở Việt Nam, có uy tín trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ các dây chuyền thiết bị toàn bộ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Giúp nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế

Biểu dương, ghi nhận những kết quả và đóng góp của Viện trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, với bề dày truyền thống và thành tích về nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa, đến nay, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nghiên cứu đầu ngành, đặt nền móng và tạo bước đột phá cho sự phát triển ngành cơ khí - tự động hóa nước nhà - một ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, “xương sống”, giúp nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Viện cũng làm khá tốt vai trò tư vấn chính sách, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn - quy chuẩn - định mức kinh tế kỹ thuật trong ngành cơ khí, chế tạo máy. Đi đầu trong công tác nghiên cứu phát triển, hiện đại hóa các công nghệ nền; đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và làm chủ được công nghệ thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị toàn bộ, phục vụ thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, vật liệu công nghệ cao.

Viện đã thực hiện khá tốt công tác đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh chuyên ngành cơ khí - tự động hoá, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Viện về tính chủ động và chất lượng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và về đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Viện.

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Theo Bộ trưởng, cùng với cả nước, ngành Công Thương đang bước vào giai đoạn phát triển mới; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Ngành với định hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp có tính đột phá, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện nghiên cứu Cơ khí cũng như các viện nghiên cứu thuộc Bộ phải gắn với phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp chủ chốt; thúc đẩy phát triển sản xuất thông minh, chuyển đổi số theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Lý Quốc Hùng phát biểu

Để Viện nghiên cứu Cơ khí tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của Ngành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Viện chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ngành Công Thương; nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển ngành cơ khí - tự động hóa.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế (như Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể); đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; giữ gìn đoàn kết, thống nhất và phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Hai là, tập trung thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 được Bộ phê duyệt, bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hệ thống quản trị hiện đại để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện. Trong đó, cần tập trung vào những giá trị cốt lõi, phát huy thế mạnh đặc thù nhằm xây dựng và phát triển Viện trở thành Trung tâm nghiên cứu, triển khai hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, có uy tín trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn chính sách, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chiến lược phát triển Ngành.

Tiên phong trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là đối với các công nghệ nguồn trong các lĩnh vực mà Viện có thế mạnh, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa máy móc, thiết bị sản xuất trong nước, thúc đẩy ngành cơ khí - tự động hoá Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại.

Bốn là, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng đẩy mạnh gắn kết với các Tập đoàn, Tổng công ty lớn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; mọi hoạt động khoa học và công nghệ phải gắn với sản xuất, bắt nguồn trước hết từ yêu cầu của thực tiễn để có những sản phẩm khoa học và công nghệ thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh trong Ngành và được ứng dụng nhanh chóng, hiệu quả vào thực tiễn, giúp các doanh nghiệp trong Ngành từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và năng lực cạnh tranh.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ, năng lực chuyên môn cao và tăng cường đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, góp phần nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, tiến tới làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ của Cuộc cách mạng 4.0.

Hình thành các tài sản trí tuệ (gồm các sáng chế, giải pháp hữu ích) để đẩy mạnh quá trình thương mại hóa sản phẩm thông qua việc liên doanh, góp vốn, mở rộng sản xuất bằng các tài sản trí tuệ của Viện.

Năm là, tăng cường hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ, hợp tác nghiên cứu, tiếp thu trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý tiên tiến của khu vực và quốc tế, phù hợp xu thế hội nhập và sự phát triển nền công nghiệp 4.0.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh về chuyên ngành cơ khí - tự động hoá và các chuyên ngành công nghiệp nền tảng khá, góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Viện, của Ngành và của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định bổ nhiệm lại và tặng hoa chúc mừng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí Phan Đăng Phong

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Viện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Vụ, Cục liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp rà soát, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình, khả năng thực tế của Viện.

Với năng lực, kinh nghiệm sẵn có và những thành tích xuất sắc đạt được trong những năm qua, tin tưởng chắc chắn rằng, lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu cơ khí sẽ tiếp tục đạt được những thành công to lớn hơn trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Trước đó, Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ Công Thương đã thăm các Trung tâm Cơ khí nặng, Trung tâm Máy và Tự động hóa, Trung tâm Công nghệ và Thiết bị môi trường của Viện Nghiên cứu cơ khí.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương với Viện Nghiên cứu Cơ khí:

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tặng quà lưu niệm Viện Nghiên cứu Cơ khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí
Đội ngũ cán bộ kỹ sư của Viện Nghiên cứu Cơ khí là nguồn nhân lực chất lượng cao
Quang Lộc - Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Tập đoàn Năng lượng AES

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Tập đoàn Năng lượng AES

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có cuộc làm việc với ông Bernerd De Santos, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng AES.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.
Đẩy mạnh liên kết, hướng đến xuất khẩu xanh

Đẩy mạnh liên kết, hướng đến xuất khẩu xanh

Để không bị loại khỏi cuộc chơi bởi các tiêu chuẩn khắt khe do các thị trường nhập khẩu đặt ra, xuất khẩu của Việt Nam cần đẩy mạnh liên kết theo hướng xanh.
Diễn đàn và hội chợ xuất khẩu TP.HCM: Tạo lực đẩy cho hoạt động xuất khẩu

Diễn đàn và hội chợ xuất khẩu TP.HCM: Tạo lực đẩy cho hoạt động xuất khẩu

Diễn đàn và hội chợ xuất khẩu TP.HCM hướng tới tạo ra điểm giao thương giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với đại diện cơ quan nhà nước và người tiêu dùng.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc tại Hải Phòng về Đề án phát triển dịch vụ logistics

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc tại Hải Phòng về Đề án phát triển dịch vụ logistics

Ngày 24/5/2023, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với UBND TP Hải Phòng về Đề án phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF

Trong hai ngày 26 – 27/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF)
Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự phiên 2 Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29

Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự phiên 2 Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29

Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tham dự loạt sự kiện cấp Bộ trưởng gồm phiên thảo luận 2 của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29 (MRT 29)...
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Boeing- Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Boeing- Hoa Kỳ

Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với ông Steve Biegun, Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Boeing, Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp Giám đốc cấp cao của Tập đoàn bán lẻ Walmart

Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp Giám đốc cấp cao của Tập đoàn bán lẻ Walmart

Chiều 25/5, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với bà Sarah Thorn, Giám đốc cấp cao, phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu Tập đoàn bán lẻ Walmart.
Bộ trưởng Bộ Công Thương dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29 (MRT)

Bộ trưởng Bộ Công Thương dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29 (MRT)

Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 29, tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovenia

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovenia

Chiều ngày 23/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp bà Tanja Fajon - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovenia.
Đưa Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp dẫn đầu Việt Nam về cơ điện tử

Đưa Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp dẫn đầu Việt Nam về cơ điện tử

Ngày 23/5/2023, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.
Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam – New Zealand

Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam – New Zealand

Ngày 23/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam – New Zealand (JTEC).
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc

Chiều 22/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trực tiếp chủ trì Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023.
Bộ Công Thương công bố Quy hoạch Điện VIII

Bộ Công Thương công bố Quy hoạch Điện VIII

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/5/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch điện VIII vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam

Ngày 19/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp với Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đại sứ UAE tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đại sứ UAE tại Việt Nam

Sáng 19/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông Bader Almatrooshi, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất
Phát huy sức mạnh và đóng góp của các nhà khoa học trong tái cơ cấu ngành Công Thương

Phát huy sức mạnh và đóng góp của các nhà khoa học trong tái cơ cấu ngành Công Thương

Ngành Công Thương đang đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng giám đốc WTO

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng giám đốc WTO

Ngày 18/5/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweal.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng tiếp Đoàn nghị sĩ Hàn Quốc

Thứ trưởng Phan Thị Thắng tiếp Đoàn nghị sĩ Hàn Quốc

Ngày 17/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã chủ trì buổi tiếp Đoàn nghị sĩ Hàn Quốc đến chào xã giao.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp Trợ lý Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp Trợ lý Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Ngày 16/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp ông Daniel Lee, Trợ lý Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

Ông Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Giang đã được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Honda Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Honda Việt Nam

Sáng 17/5, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Honda Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Công Thương Lào

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Công Thương Lào

Sáng 16/5, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Công Thương Lào sang thăm và trao đổi kinh nghiệm tổ chức năm Chủ tịch ASEAN.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động