Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 19/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đi kiểm tra tình tình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Phát điện 2).

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương, thay mặt lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tạ Công Hoan cho biết, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, (TP Hải Phòng) có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD tương ứng khoảng 24.000 tỷ đồng, sản xuất ra 7,2 tỷ KWh điện mỗi năm, cung cấp một sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia tạo ra doanh thu khoảng 9.000 tỷ đồng và góp vào ngân sách địa phương và nhà nước trên 400 tỷ đồng tiền thuế hàng năm. Chu trình sản xuất điện của Nhà máy bao gồm 2 thiết bị chính là lò hơi và tuabin, máy phát với hệ thống truyền tải điện bao gồm 2 sân phân phối 220kV và 110 kV.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 là một dự án đầu tư hiệu quả và thành công. Thể hiện sự quyết định rất sáng suốt, kịp thời của Đảng và Chính phủ. Nhà máy đi vào hoạt động đã đáp ứng kịp thời nhu cầu điện của nền kinh tế tăng cao sau năm 2010. Sau 10 năm vận hành, Công ty đã cơ bản trả được hết nợ vốn vay trong và ngoài nước, bảo toàn được vốn nhà nước; đóng góp cao cho ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm cổ tức cho cổ đông. Tạo công ăn việc làm ổn định cho 852 lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Ông Trần Phú Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2- EVNGenco2 phát biểu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Ông Tạ Công Hoan- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệt điện Hải Phòng báo cáo tại buổi làm việc

Đến nay Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã đóng góp sản lượng điện 69 tỷ Kwh dự kiện trong tháng 6/2022 đạt mốc 70 tỷ kWh.

Năm 2021, tình hình cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của ngành Điện nhìn chung không thuận lợi, có nhiều diễn biến phức tạp khó lường: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên cả nước và trên toàn thế giới. Trong năm, nhiều dự án điện mặt trời được đưa vào khai thác thương mại.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tập Đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2- EVNGenco2 và sự tạo điều kiện hỗ trợ của địa phương, Công ty đã đạt sản lượng điện sản xuất là 7.323,14 triệu kWh/7.159,00 triệu kWh đạt 102,29% kế hoạch sản lượng Bộ Công Thương cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Với kết quả này, năm 2021 Công ty vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu đạt 101,4% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 228,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 227,5%.

Công ty luôn nằm trong nhóm các đơn vị đóng góp ngân sách cao cho Thành phố Hải Phòng. Từ khi hoạt động đến nay đã đóng góp ngân sách cho Thành phố được 4.204 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2022, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đạt 3,577 tỷ kWh đạt 47,5% kế hoạch năm và 86,6% kế hoạch 6 tháng, tổng doanh thu 4.977 tỷ đồng đạt 47,1% kế hoạch năm và 86,0% kế hoạch 6 tháng

Công tác quản lý môi trường là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Công ty. Xác định sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, vì vậy Công ty luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường duyệt, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án, các giấy phép.

Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, đồng thời kết nối online theo qui định về Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng để theo dõi; tro xỉ của nhà máy đã được tiêu thụ 100% khối lượng. Chất thải nguy hại được quản lý chặt chẽ, đúng qui định. Hằng năm, công ty đã triển khai trồng bổ sung nhiều cây xanh tại các khu vực trong khuôn viên nhà máy và khu vực đập bao hồ thải xỉ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty cũng kiến nghị với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc bảo đảm ổn định cung cấp than cho Nhà máy trong các tháng còn lại của năm 2022 và các năm tiếp theo.

Cùng đó đến năm 2024, dự án nhà máy điện Hải Phòng 1 và 2 sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay của dự án. Để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng mong được tạo điều kiến cho tham gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà máy điện được quy hoạch trong tổng sơ đồ VIII tại địa bàn các tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc Bộ với quy mô công suất dự kiến 1.200 MW tương đương với nhà máy Hải Phòng 1 và 2 do Công ty đang sở hữu. TP Hải Phòng tạo điều kiện để công ty xây dựng mở rộng trụ sở làm việc mới.

Công ty cũng đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có hình thức khen thưởng kịp thời nhân dip kỷ niệm 20 năm ngày thành lập với những thành tích nổi bật nhằm động viên người lao động hiện tại và các thế hệ đã nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, ông Trần Phú Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2) - báo cáo về một số nội dung hoạt động cũng như nêu các đề xuất trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương như Cục Điện lực, Cục An toàn môi trường, Cục Điều tiết điện lực, Vụ Dầu khí than, Cục Công Thương địa phương đã làm rõ và trực tiếp trả lời các nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Tổng công ty Phát điện 2.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ trong phát biểu tại buổi làm việc đã khẳng định sự đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế Hải Phòng của Công ty Nhiệt điện Hải Phòng. Công ty đã cung cấp sản lượng điện ổn đinh cho thành phố, đóng góp ngân sách cao cho thành phố với mức 18% tổng thu nội địa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, chương trình làm việc của Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ Công Thương nhằm tìm hiểu các vấn đề trong điều hành quản lý và sản xuất, cung ứng điện của EVNGenco2 cũng như Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận buổi làm việc

Cùng đó Bộ trưởng và đoàn công tác cũng lắng nghe các đề xuất để kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất và cung ứng điện, khai thác tối đa công suất nhằm bảo đảm mục tiêu cao nhất không để xảy ra thiếu điện cho sản xuất và đời sống của doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là trong các tháng cao điểm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên biểu dương kết quả sản xuất của Genco 2 và Nhiệt điện Hải Phòng đã hoạt động hiệu quả, đóng góp rất quan trọng, ổn định vào cung ứng điện cho Hải Phòng và khu vực phía Bắc.

Công ty đã hoàn vốn và bắt đầu có lãi, có thể coi là mẫu hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả. Thời gian tới công ty cần phát huy đà tăng trưởng cũng như tiếp tục vai trò một nhà đầu tư có niềm tin, có hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng biểu dương thời gian qua Genco 2 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng hoạt động hàng vạn giờ an toàn, yêu cầu về môi trường đáp ứng được. Quan tâm chăm lo đời sống viên chức và người lao động, làm tốt công tác an sinh, đóng góp cho thu ngân sách thành phố.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Genco2 và Công ty Nhiệt điện Hải Phòng cần xác định nhu cầu điện cho đất nước, Hải Phòng và khu vực là rất lớn, trong khi nguồn huy động không tăng. Các dự án hiện có phải tăng công suất cũng như khả năng huy động

Bộ trưởng cũng chỉ rõ Việt Nam đang áp dụng chuyển đổi năng lượng sang giảm phát thải carbon, đây cũng là một thách thức.

Trước mắt vẫn phải duy trì được việc đáp ứng đủ điện năng và tuân thủ quy trình vận hành. Đây là yêu cầu số 1”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Với Genco2, thời gian tới Bộ trưởng đề nghị cần quán triệt nghiêm túc các chủ trương mới của đất nước nhất là các cam kết tại COP 26 để trong quá trình hoạt động vận hành tuân thủ lộ trình giảm dần tiến tới loại bỏ điện than.

Cùng với khai thác vận hành hiệu quả, cần tính đến việc chuyển đổi nguyên liệu đầu vào than sang khí, điện sinh khối. “Điều này có thể còn xa với công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhưng không thể xa với Genco2”- Bộ trưởng nói.

Genco2 cần phối hợp với các bên liên quan khai thác phát huy hiệu quả công suất, sản lượng điện làm ra trong vai trò điện nền.

Nghiên cứu áp dụng giải pháp tăng hiệu năng hoạt động, đặc biệt về công tác môi trường.

Với Công ty Nhiệt điện Hải Phòng, Bộ trưởng yêu cầu cần áp dụng tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình vận hành để khác thác công suất và bảo đảm yếu tố môi trường.

Áp dụng công nghệ mới trong vận hành, bảo đảm an toàn, hiệu quả phù hợp với xu thế, tiết giảm chi phí tăng hiệu suất.

Nghiên cứu hợp tác chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu than sang nguyên liệu khác sạch hơn. Tiếp tục chăm lo tốt đời sống đội ngũ người lao động, tạo sự gắn bó với Công ty.

Bộ trưởng mong Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tiếp tục cùng Genco2 trở thành nhà đầu tư nguồn mới cho các dự án năng lượng mới của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương, lãnh đạo TP Hải Phòng, Tổng công ty Genco 2 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại buổi làm việc

Về các kiến nghị, đề xuất của Genco2 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận các kiến nghị và đề xuất được nêu tại cuộc làm việc để tiếp thu và nghiên cứu trong việc xây dựng các chính sách liên quan thời gian tới theo hướng đúng các quy định hiện hành. Bộ trưởng cho biết các nội dung tại buổi làm việc sẽ được văn bản hoá để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác thăm phòng kiểm soát Trung tâm Hải Phòng 1
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng tặng quà động viên đội ngũ cán bộ công nhân Công ty Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Đoàn công tác Bộ Công Thương thăm khu vực cảng than của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trồng cây lưu niệm tại Công ty

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương đã thăm khu vực cảng than, thăm và động viên cán bộ nhân viên Trung tâm điều hành và trồng cây lưu niệm tại Công ty.

Quang Lộc - Cấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội cổ đông thường niên của VEAM ngày 24/6, Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Việt Nam - UAE: Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường của nhau

Việt Nam - UAE: Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường của nhau

Đây là một trong những nội dung trao đổi giữa Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và ông Abdulnasser Jamal AlShaali, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam

Chiều ngày 20/6/2022 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada, Ngài Shawn Steil.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Công Thương

Ngày 21/6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan báo chí truyền thông thuộc ngành Công Thương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương phối hợp nâng cao chất lượng nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương phối hợp nâng cao chất lượng nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương tập trung quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kết nối phục vụ lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 21/6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác tham dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ.
Khánh thành Phòng truyền thống ngành Công Thương

Khánh thành Phòng truyền thống ngành Công Thương

Ngày 17/6/2022, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khánh thành Phòng truyền thống ngành Công Thương tại 21 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
33% doanh nghiệp đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại

33% doanh nghiệp đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại

Theo khảo sát của Bộ Công Thương trong sách trắng Thương mại điện tử 2021, có 33% doanh nghiệp khảo sát đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại.
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Hội nghị “Phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam – Triển khai Nghị định 85/2021/NĐ-CP” diễn ra sáng 16/6/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ cần làm tốt đề xuất chính sách để tận dụng cơ hội trong hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ cần làm tốt đề xuất chính sách để tận dụng cơ hội trong hội nhập kinh tế quốc tế

Tại Hội nghị Tham tán Thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vai trò của Thương vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với nhiều đối tác bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO

Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với nhiều đối tác bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 tại Geneva, Thụy Sỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc gặp song phương với một số đối tác.
Bộ Công Thương mong các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp và đồng hành

Bộ Công Thương mong các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp và đồng hành

Chiều ngày 14/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức gặp mặt các phóng viên, nhà báo nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Phiên thảo luận về thương mại và biến đổi khí hậu bên lề MC12

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Phiên thảo luận về thương mại và biến đổi khí hậu bên lề MC12

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định cần đạt mục tiêu trung hòa carbon trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế
Phiên họp Bộ trưởng 19 nước xuất khẩu nông sản Cairns: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị phải giữ thương mại nông sản được thông suốt

Phiên họp Bộ trưởng 19 nước xuất khẩu nông sản Cairns: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị phải giữ thương mại nông sản được thông suốt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh cần giữ cho thương mại được thông suốt khi phát biểu tại phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản (nhóm Cairn)
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: WTO nên là cơ quan kiến tạo giải pháp đối phó với khủng hoảng toàn cầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: WTO nên là cơ quan kiến tạo giải pháp đối phó với khủng hoảng toàn cầu

Khẳng định tầm quan trọng của WTO trong hệ thống thương mại quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra những điểm tổ chức này có thể cải thiện.
Ngày thứ hai của MC12: Các bộ trưởng thảo luận 3 trọng tâm lớn

Ngày thứ hai của MC12: Các bộ trưởng thảo luận 3 trọng tâm lớn

Tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12), các bộ trưởng đã tham gia vào cuộc thảo luận và đàm phán căng thẳng.
Phú Yên thay đổi ra sao sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị?

Phú Yên thay đổi ra sao sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị?

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, cơ cấu kinh tế Phú Yên chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.
Việt Nam - Hoa Kỳ: Cần xây dựng các cơ chế khách quan, công bằng

Việt Nam - Hoa Kỳ: Cần xây dựng các cơ chế khách quan, công bằng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải yêu cầu phía Hoa Kỳ xây dựng cơ chế thực thi Đạo luật chống sử dụng lao động cưỡng bức một cách khách quan, công bằng.
Việt Nam - Úc: Tiếp tục tăng cường hợp tác

Việt Nam - Úc: Tiếp tục tăng cường hợp tác

Ngày 7/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Đẩy nhanh tiến độ cụm công trình giải tỏa công suất nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Đẩy nhanh tiến độ cụm công trình giải tỏa công suất nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực họp rà soát tiến độ cụm công trình giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm rõ ba nhóm vấn đề về đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm rõ ba nhóm vấn đề về đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm rõ 3 nhóm vấn đề liên quan đến ngành Công Thương trong việc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản
Việt Nam - Italia: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế

Việt Nam - Italia: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế

Sau 2 năm đại dịch Covid-19, Việt Nam và Italia đã tiếp tục tổ chức Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế Việt Nam – Italia, khoá họp lần thứ VII.
Việt Nam - Ma-rốc: Tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam - Ma-rốc: Tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam và Ma-rốc có nhiều tiềm năng hợp tác trong các ngành sản xuất hóa chất, khai khoáng và sản xuất phân bón, công nghiệp điện tử, cơ khí,...
Việt Nam - Singapore: Sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững

Việt Nam - Singapore: Sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững

Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, học tập kinh nghiệm phát triển lĩnh vực năng lượng từ Singapore để phát triển ngành năng lượng bền vững.
5 tháng đầu năm có 26 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

5 tháng đầu năm có 26 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công Thương thông tin 5 tháng đầu năm có 26 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD .
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động