Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đưa ra những định hướng phát triển để đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường quán triệt 6 nhiệm vụ lớn

Quảng Nam có nhiều thế mạnh để phát triển nhanh bền vững

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vào sáng nay 27.7, sau khi nghe Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định, Quảng Nam có vai trò, vị trí quan trọng và nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững: diện tích đứng thứ 6 cả nước, dân số 1,5 triệu người đứng thứ 3 vùng duyên hải Nam Trung Bộ và thứ 18 cả nước; có cảng biển, cảng hàng không, đường biên giới và đường bờ biển dài, có 3 di sản văn hóa thế giới (cả nước có 5 di sản văn hóa)…Thời gian qua, phát triển kinh tế của tỉnh đã khai thác khá tốt các tiềm năng, lợi thế.

Quảng Nam đạt được những kết quả nhất định, thứ nhất về quy mô và tốc độ tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế được thực hiện hiệu quả: đến năm 2021 GRDP đứng thứ 18 cả nước về quy mô và 31 cả nước về tốc độ tăng (tăng hơn 5% - cả nước tăng 2,58%), xếp thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực: khu vực nông nghiệp chiếm 14%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 34,7% trong đó công nghiệp chiếm 28,4%; thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã khai thác khá tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế

Thứ hai, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá và là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế năm 2021 chỉ số phát triển sản xuất IIP tăng 4,8% (cả nước tăng 4,8%) xếp thứ 39 cả nước, thứ 11 vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung. Tỉnh đã thu hút được một số dự án có tính động lực phát triển theo chuỗi, điển hình là khu Kinh tế mở Chu Lai đóng góp bình quân 65% tổng thu ngân sách của tỉnh, nổi bật là Khu liên hợp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải…

Thứ ba, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển: Năm 2021 kim ngạch xuất khẩu tăng 34% (cả nước tăng 19%) xếp thứ 27 cả nước và thứ 5 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 1,2% (cả nước giảm 3,8%) xếp thứ 46 và thứ 12 của vùng. Hạ tầng thương mại giai đoạn vừa qua tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước siêu thị tăng 24,6 (cả nước tăng 6,9%), chợ tăng 19%.

Về 6 tháng năm 2022, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, GRDP tăng 12,8% (cả nước tăng 6,42%) thuộc nhóm 4 tỉnh có mức tăng cao nhất cả nước và đứng thứ 2 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; các chỉ tiêu về công nghiệp và thương mại đều tăng trưởng cao trên hai con số, cao hơn mức tăng chung của cả nước đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh.

Những điểm nghẽn hạn chế sự phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế của tỉnh Quảng Nam.

Một là, động lực tăng trưởng còn hạn chế, nguồn thu ngân sách phụ thuộc vào một số lĩnh vực trong sản xuất công nghiệp quan trọng như ô tô, thủy điện... nên còn bấp bênh, khó lường.

Hai là, tỉnh có dung lượng thị trường khá lớn (dân số đứng thứ 18 cả nước) nhưng khai thác tiềm năng sức mua còn chưa tương xứng (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2021 đứng thứ 46 trên cả nước). Chưa khai thác hiệu quả việc gắn tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước trên địa bàn. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của tỉnh đơn điệu ít sản phẩm có thương hiệu, chưa kết nối thông suốt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Ba là, sự gia tăng các hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động du lịch là hai lĩnh vực thế mạnh của tỉnh song đang có một số tác động đến môi trường.

Bốn là, hạ tầng đã được cải thiện những vẫn chưa thu hút đầu tư hiệu quả trong bối cảnh mới (hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, giao thông, logistics,…).

Năm là, chênh lệch phát triển rõ rệt giữa hai vùng phía Tây và Đông. Kết nối chưa hiệu quả với các địa phương lân cận để có thể hình thành chuỗi giá trị sản xuất, đưa Quảng Nam trở thành khu kinh tế động lực trong vùng

“Quảng Nam chưa có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng giao thông nhất là hạ tầng giao thông kết nối chưa được đầu tư tương xứng, thiếu nguồn lực đầu tư (nhất là thiếu cơ chế huy động vốn, đất đai…), chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, là tỉnh có diện tích rộng, nhiều huyện miền núi còn khó khăn 6/15 huyện… vì vậy việc thu hút đầu tư trong phát triển còn hạn chế”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ.

Đưa Quảng Nam thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Về định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát xây dựng các chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại; rà soát, đánh giá lại quy hoạch, tiến độ, hiệu quả đầu tư hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy của các khu, cụm công nghiệp để đề xuất quy hoạch mới các khu, cụm công nghiệp phù hợp với thực tế tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Quá trình quy hoạch tỉnh cần nghiên cứu để đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và Quy hoạch ngành quốc gia (trong lĩnh vực công thương có quy hoạch năng lượng, quy hoạch điện, hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí và quy hoạch khoáng sản), kịp thời tích hợp trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm với các ngành đang có lợi thế như: Cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, máy nông nghiệp, hóa chất… và mạnh về kinh tế biển (dịch vụ cảng biển, du lịch..) đưa tỉnh trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nghiên cứu xây dựng Chương trình kết nối hiệu quả các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tạo nên hệ sinh thái công nghiệp cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ… đầu tàu của cả nước, tạo lan tỏa sang các tỉnh trong khu vực. Tập trung tăng tỷ trọng nội địa trong các sản phẩm công nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Quảng Nam cần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm với các ngành đang có lợi thế như: cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, máy nông nghiệp, hóa chất… và mạnh về kinh tế biển đưa tỉnh trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Quan tâm đầu tư cho vùng phía Tây (trung du và miền núi) để rút ngắn chênh lệch trong phát triển giữa hai vùng Đông - Tây. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến vùng phía Tây có lợi thế: nông, lâm sản, dược liệu gắn với vùng nguyên liệu để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm khép kín nhằm tạo sản phẩm mới cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Về thu hút đầu tư: Chủ động tạo quỹ đất sạch, quy mô đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư lớn phát triển theo chuỗi, khép kín, sản xuất sạch. Hỗ trợ các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh có hiệu quả tiếp tục nghiên cứu, tái đầu tư và mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chú trọng thu hút đầu tư hạ tầng logistics, kho, bãi tạo thuận lợi để phát triển khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang góp phần giải quyết nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản, trái cây… có cơ chế chính sách đủ mạnh, hấp dẫn để thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai và Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh hành lang Kinh tế Đông Tây.

Trong lĩnh vực thương mại: Xây dựng đề án phát triển thương mại hàng hóa gắn với du lịch; nghiên cứu quy hoạch các tuyến phố thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm. Chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại phù hợp với nhu cầu và năng lực xúc tiến thương mại của doanh nghiệp địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại. Chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, khai thác cơ hội các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng kích cầu tiêu dùng để khai thác tiềm năng sức mua của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực cao để cung cấp không những cho tỉnh mà còn cho vùng. Rà soát, điều chỉnh, quy hoạch lại hệ thống đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cần kết hợp với thực hành, gắn với nhu cầu và mục tiêu phát triển.

Tháng 3/2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Quảng Nam và có thông báo kết luận số 135/TB-VPCP, trong đó có giao tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương: Xây dựng Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm, ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai; đề án phát triển hình thành Trung tâm công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm Silica trình các cơ quan có thẩm quyền trong quý III, hiện tỉnh đang phối hợp triển khai xây dựng thì cần quan tâm làm tốt hơn các công việc này..

Hạ Vĩ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hồng Kông (Trung Quốc) 2022

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hồng Kông (Trung Quốc) 2022

Ngày 17/8, Hội nghị thượng đỉnh Hồng Kông 2022 đã diễn ra. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An: Việt Nam đặt ra 4 mục tiêu lớn trong chuyển dịch năng lượng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An: Việt Nam đặt ra 4 mục tiêu lớn trong chuyển dịch năng lượng

Chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh là xu hướng tất yếu. Theo đó, Việt Nam đặt ra 4 mục tiêu mới nhất trong chuyển dịch năng lượng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ phải là “đại sứ kinh tế” của Việt Nam ở nước ngoài

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ phải là “đại sứ kinh tế” của Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 16/8, tại Hội nghị Công tác thương vụ khu vực Châu Á – Châu Phi, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có nhiều chỉ đạo đối với công tác phát triển Thương vụ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gợi mở nhiều giải pháp để khai thác tốt hơn thị trường Châu Á - Châu Phi

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gợi mở nhiều giải pháp để khai thác tốt hơn thị trường Châu Á - Châu Phi

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị Công tác thương vụ khu vực Châu Á - Châu Phi với sự tham dự của lãnh đạo các cục, vụ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung của hợp đồng dầu khí là phù hợp

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung của hợp đồng dầu khí là phù hợp

Việc quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí là phù hợp thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Việc xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) là hoạt động cần thiết, kịp thời nhằm hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore

Ngày 12/8, tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lao động kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.
Đồng hành, tạo điều kiện cho phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương

Đồng hành, tạo điều kiện cho phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương

Bộ Khoa học và Công nghệ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương.
"Thỏa thuận ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau giúp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam bền vững"

"Thỏa thuận ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau giúp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam bền vững"

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4
Đối thoại chính sách cấp cao ASEAN: Sớm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sử dụng than sang năng lượng sạch

Đối thoại chính sách cấp cao ASEAN: Sớm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sử dụng than sang năng lượng sạch

Các nền kinh tế ASEAN đều đồng ý cần sớm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sử dụng than sang năng lượng sạch.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên

Ngày 9/8/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thăm và làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương một số tỉnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An: Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An: Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch

Tại buổi làm việc với Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sach.
Bộ Công Thương hỗ trợ các địa phương kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Bộ Công Thương hỗ trợ các địa phương kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Bộ Công Thương hỗ trợ, kết nối các địa phương có tiềm năng xuất khẩu, có nhu cầu kêu gọi và thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài

Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và chủ trì Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương...
Kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long

Kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long

Hàng loạt mặt hàng nông sản tại Đồng bằng sông Cửu Long đã được đưa vào hệ thống bán lẻ trong nước cũng như xuất khẩu ra thế giới nhờ kết nối giao thương.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2022

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2022

Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2022 (EWEC Đà Nẵng 2022) với 419 gian hàng đến từ 235 doanh nghiệp, tổ chức.
Góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Thêm cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư vào ngành dầu khí

Góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Thêm cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư vào ngành dầu khí

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) cần cân nhắc, bổ sung chính sách ưu đãi, đảm bảo hài hòa lợi ích để thu hút đầu tư vào ngành dầu khí.
Bộ trưởng Bộ Công Thương hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi hội đàm với Ngài Lee Chang Yang, tân Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tại Seoul ngày 02/08/2022.
Đối thoại An ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 4

Đối thoại An ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 4

Từ ngày ngày 27 đến 28 tháng 7 năm 2022 tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã diễn ra Đối thoại thường niên An ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc về dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc về dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ngày 28/7, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số cơ quan, đơn vị về dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng
Công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia

Công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia

Ngành công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia. Do đó, công tác quy hoạch khoáng sản là nhiệm vụ cấp thiết.
Nhân lực và hạ tầng: Hai điểm nghẽn trong phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân lực và hạ tầng: Hai điểm nghẽn trong phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

Để phát triển công nghiệp tương xứng với tiềm năng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần khắc phục hai điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách tại Thanh Hóa

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách tại Thanh Hóa

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Thị Hoa đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho thương binh và gia đình chính sách tại Thanh Hóa
Bộ Công Thương hỗ trợ Tập đoàn Central Retail tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

Bộ Công Thương hỗ trợ Tập đoàn Central Retail tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

Ngày 26/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tiếp đại diện Tập đoàn Central Retail về kế hoạch tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động