Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đưa ra những định hướng phát triển để đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường quán triệt 6 nhiệm vụ lớn

Quảng Nam có nhiều thế mạnh để phát triển nhanh bền vững

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vào sáng nay 27.7, sau khi nghe Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định, Quảng Nam có vai trò, vị trí quan trọng và nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững: diện tích đứng thứ 6 cả nước, dân số 1,5 triệu người đứng thứ 3 vùng duyên hải Nam Trung Bộ và thứ 18 cả nước; có cảng biển, cảng hàng không, đường biên giới và đường bờ biển dài, có 3 di sản văn hóa thế giới (cả nước có 5 di sản văn hóa)…Thời gian qua, phát triển kinh tế của tỉnh đã khai thác khá tốt các tiềm năng, lợi thế.

Quảng Nam đạt được những kết quả nhất định, thứ nhất về quy mô và tốc độ tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế được thực hiện hiệu quả: đến năm 2021 GRDP đứng thứ 18 cả nước về quy mô và 31 cả nước về tốc độ tăng (tăng hơn 5% - cả nước tăng 2,58%), xếp thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực: khu vực nông nghiệp chiếm 14%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 34,7% trong đó công nghiệp chiếm 28,4%; thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã khai thác khá tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế

Thứ hai, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá và là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế năm 2021 chỉ số phát triển sản xuất IIP tăng 4,8% (cả nước tăng 4,8%) xếp thứ 39 cả nước, thứ 11 vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung. Tỉnh đã thu hút được một số dự án có tính động lực phát triển theo chuỗi, điển hình là khu Kinh tế mở Chu Lai đóng góp bình quân 65% tổng thu ngân sách của tỉnh, nổi bật là Khu liên hợp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải…

Thứ ba, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển: Năm 2021 kim ngạch xuất khẩu tăng 34% (cả nước tăng 19%) xếp thứ 27 cả nước và thứ 5 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 1,2% (cả nước giảm 3,8%) xếp thứ 46 và thứ 12 của vùng. Hạ tầng thương mại giai đoạn vừa qua tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước siêu thị tăng 24,6 (cả nước tăng 6,9%), chợ tăng 19%.

Về 6 tháng năm 2022, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, GRDP tăng 12,8% (cả nước tăng 6,42%) thuộc nhóm 4 tỉnh có mức tăng cao nhất cả nước và đứng thứ 2 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; các chỉ tiêu về công nghiệp và thương mại đều tăng trưởng cao trên hai con số, cao hơn mức tăng chung của cả nước đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh.

Những điểm nghẽn hạn chế sự phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế của tỉnh Quảng Nam.

Một là, động lực tăng trưởng còn hạn chế, nguồn thu ngân sách phụ thuộc vào một số lĩnh vực trong sản xuất công nghiệp quan trọng như ô tô, thủy điện... nên còn bấp bênh, khó lường.

Hai là, tỉnh có dung lượng thị trường khá lớn (dân số đứng thứ 18 cả nước) nhưng khai thác tiềm năng sức mua còn chưa tương xứng (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2021 đứng thứ 46 trên cả nước). Chưa khai thác hiệu quả việc gắn tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước trên địa bàn. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của tỉnh đơn điệu ít sản phẩm có thương hiệu, chưa kết nối thông suốt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Ba là, sự gia tăng các hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động du lịch là hai lĩnh vực thế mạnh của tỉnh song đang có một số tác động đến môi trường.

Bốn là, hạ tầng đã được cải thiện những vẫn chưa thu hút đầu tư hiệu quả trong bối cảnh mới (hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, giao thông, logistics,…).

Năm là, chênh lệch phát triển rõ rệt giữa hai vùng phía Tây và Đông. Kết nối chưa hiệu quả với các địa phương lân cận để có thể hình thành chuỗi giá trị sản xuất, đưa Quảng Nam trở thành khu kinh tế động lực trong vùng

“Quảng Nam chưa có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng giao thông nhất là hạ tầng giao thông kết nối chưa được đầu tư tương xứng, thiếu nguồn lực đầu tư (nhất là thiếu cơ chế huy động vốn, đất đai…), chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, là tỉnh có diện tích rộng, nhiều huyện miền núi còn khó khăn 6/15 huyện… vì vậy việc thu hút đầu tư trong phát triển còn hạn chế”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ.

Đưa Quảng Nam thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Về định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát xây dựng các chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại; rà soát, đánh giá lại quy hoạch, tiến độ, hiệu quả đầu tư hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy của các khu, cụm công nghiệp để đề xuất quy hoạch mới các khu, cụm công nghiệp phù hợp với thực tế tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Quá trình quy hoạch tỉnh cần nghiên cứu để đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và Quy hoạch ngành quốc gia (trong lĩnh vực công thương có quy hoạch năng lượng, quy hoạch điện, hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí và quy hoạch khoáng sản), kịp thời tích hợp trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm với các ngành đang có lợi thế như: Cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, máy nông nghiệp, hóa chất… và mạnh về kinh tế biển (dịch vụ cảng biển, du lịch..) đưa tỉnh trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nghiên cứu xây dựng Chương trình kết nối hiệu quả các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tạo nên hệ sinh thái công nghiệp cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ… đầu tàu của cả nước, tạo lan tỏa sang các tỉnh trong khu vực. Tập trung tăng tỷ trọng nội địa trong các sản phẩm công nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Định hướng phát triển đưa Quảng Nam trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Quảng Nam cần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm với các ngành đang có lợi thế như: cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, máy nông nghiệp, hóa chất… và mạnh về kinh tế biển đưa tỉnh trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Quan tâm đầu tư cho vùng phía Tây (trung du và miền núi) để rút ngắn chênh lệch trong phát triển giữa hai vùng Đông - Tây. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến vùng phía Tây có lợi thế: nông, lâm sản, dược liệu gắn với vùng nguyên liệu để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm khép kín nhằm tạo sản phẩm mới cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Về thu hút đầu tư: Chủ động tạo quỹ đất sạch, quy mô đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư lớn phát triển theo chuỗi, khép kín, sản xuất sạch. Hỗ trợ các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh có hiệu quả tiếp tục nghiên cứu, tái đầu tư và mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chú trọng thu hút đầu tư hạ tầng logistics, kho, bãi tạo thuận lợi để phát triển khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang góp phần giải quyết nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản, trái cây… có cơ chế chính sách đủ mạnh, hấp dẫn để thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai và Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh hành lang Kinh tế Đông Tây.

Trong lĩnh vực thương mại: Xây dựng đề án phát triển thương mại hàng hóa gắn với du lịch; nghiên cứu quy hoạch các tuyến phố thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm. Chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại phù hợp với nhu cầu và năng lực xúc tiến thương mại của doanh nghiệp địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại. Chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, khai thác cơ hội các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng kích cầu tiêu dùng để khai thác tiềm năng sức mua của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực cao để cung cấp không những cho tỉnh mà còn cho vùng. Rà soát, điều chỉnh, quy hoạch lại hệ thống đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cần kết hợp với thực hành, gắn với nhu cầu và mục tiêu phát triển.

Tháng 3/2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Quảng Nam và có thông báo kết luận số 135/TB-VPCP, trong đó có giao tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương: Xây dựng Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm, ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai; đề án phát triển hình thành Trung tâm công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm Silica trình các cơ quan có thẩm quyền trong quý III, hiện tỉnh đang phối hợp triển khai xây dựng thì cần quan tâm làm tốt hơn các công việc này..

Hạ Vĩ
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Quảng Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ả-rập Xê-út về hợp tác kinh tế

Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ả-rập Xê-út về hợp tác kinh tế

Ngày 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ả-rập Xê-út về hợp tác kinh tế.
Doanh nghiệp năng lượng Pháp sẵn sàng mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp năng lượng Pháp sẵn sàng mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Bên lề Diễn đàn Đông Nam Á do Thượng viện Pháp tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với các tập đoàn năng lượng Pháp như Perenco, Air Liquide…
Các nhà bán lẻ châu Âu muốn tìm nguồn cung ứng bền vững từ Việt Nam

Các nhà bán lẻ châu Âu muốn tìm nguồn cung ứng bền vững từ Việt Nam

Bên lề Diễn đàn Đông Nam Á, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp Pháp, trong đó có Carrefour - Tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu.
Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào

Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Pháp.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự diễn đàn Đông Nam Á và chủ trì Tọa đàm Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự diễn đàn Đông Nam Á và chủ trì Tọa đàm Việt Nam

Ngày 4/12, tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Đông Nam Á và chủ trì Tọa đàm Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương phát động Chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia 2023

Bộ Công Thương phát động Chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia 2023

Sáng nay (ngày 4/12), Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023”.
Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu họp lần 3

Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu họp lần 3

Ngày 1/12, theo quy định của Hiệp định EVFTA và thống nhất giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), 2 bên đã tổ chức phiên họp lần thứ ba.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt (BVA) và một số doanh nghiệp EU.
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023: Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023: Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 2/12, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023 "Logistics và chuyển đổi số cho Đồng bằng sông Cửu Long".
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam - Bỉ còn nhiều tiềm năng mở rộng quy mô thương mại

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam - Bỉ còn nhiều tiềm năng mở rộng quy mô thương mại

Việt Nam - Bỉ có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương bởi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước không cạnh tranh nhau trực tiếp.
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trao đổi “Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng”.
Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Viện nghiên cứu ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Viện nghiên cứu ngành Công Thương

Ngày 26/11 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các Viện Nghiên cứu ngành Công Thương.
Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023: Xúc tiến xuất khẩu xanh

Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023: Xúc tiến xuất khẩu xanh

Ngày 24/11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023 với chủ đề “Xúc tiến xuất khẩu xanh”.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga do Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha dẫn đầu.
Vietnam Foodexpo 2023: Cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm

Vietnam Foodexpo 2023: Cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm

Sáng 22/11, Vietnam Foodexpo 2023 đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện này.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Việt Nam - Rumani có tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực truyền thống hay ở lĩnh vực mới như chuyển đổi số... vẫn rộng mở.
Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế

Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế

Sáng 21/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 17 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế.
Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Sáng 21/11, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng đến các nhà giáo, cán bộ, người lao động trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày 18/11 tại Hà Nội, trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 125 năm truyền thống.
Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027

Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027

Sáng 17/11 (theo giờ địa phương), đã diễn ra Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hải Phòng với doanh nghiệp nước ngoài

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hải Phòng với doanh nghiệp nước ngoài

Ngày 17/11, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hải Phòng với doanh nghiệp nước ngoài.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ tương xứng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ tương xứng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Bộ Công Thương trao đổi với Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ về hợp tác kinh tế song phương, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
APEC 2023: Việt Nam tiếp tục đóng góp duy trì phát triển hệ thống thương mại đa phương

APEC 2023: Việt Nam tiếp tục đóng góp duy trì phát triển hệ thống thương mại đa phương

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 34 (AMM 34) được tổ chức tại TP. San Francisco, Hoa Kỳ trong hai ngày 14 và 15/11/2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động