Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Để nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Công Thương Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi số

Những chuyển biến trong nhận thức và hành động về chuyển đổi số

Tại Hội nghị Thúc đẩy Chuyển đổi số tại Bộ Công Thương, báo cáo về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong Bộ trong thời gian vừa qua, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm đẩy mạnh Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương.

Cụ thể, theo Cục trưởng Lê Hoàng Oanh, Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ đã tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người lao động về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Công Thương diễn ra chiều 10/11/2023

Trong quá trình chuyển đổi số, Bộ và các đơn vị thuộc Bộ luôn xác định: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; văn hóa số làm thay đổi cách thức làm việc của mỗi đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thể chế (chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, cách thức triển khai và tổ chức thực hiện chương trình chuyển đổi số) đóng vai trò then chốt đến sự thành công của chuyển đổi số...

Song song đó, Cục trưởng Lê Hoàng Oanh cũng cho biết, các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số và chính phủ điện tử cũng rất đa dạng như: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các ấn phẩm của Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương; truyền thông trên hệ thống báo điện tử, trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; truyền thông trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo chuyên đề hoặc các buổi họp chi bộ, giao ban, các buổi làm việc, các cuộc họp chỉ đạo, điều hành…

Với những nỗ lực kể trên, thời gian qua, nhận thức và hành động về chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc Bộ đã có chuyển biến tích cực; dịch vụ công trực tuyến triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng, trong đó cơ bản hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa hơn 79% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; công tác an ninh, an toàn thông tin tiếp tục được chú trọng; kết nối Cổng dịch vụ công của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

Bộ Công Thương quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số
Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh báo cáo về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong Bộ trong thời gian vừa qua

Cũng theo Cục trưởng Lê Hoàng Oanh, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều ứng dụng nội bộ phục vụ hoạt động quản lý, điều hành tại Bộ. Điển hình là hệ thống quản lý văn bản điện tử Bộ Công Thương (iMOIT). Đây không chỉ là hệ thống quản lý văn bản điện tử mà còn là hệ thống quản lý công việc, kiểm tra, giám sát việc phân công, quản lý, điều hành của Bộ.

Hệ thống iMOIT được triển khai đồng bộ, toàn diện tại tất cả đơn vị trực thuộc Bộ từ ngày 1/1/2016. Đến nay, hệ thống iMOIT đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và trở thành công cụ, môi trường làm việc thường xuyên của các cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc Bộ.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến, thời gian vừa qua, với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương đang cung cấp 236 dịch vụ công trực tuyến với gần 49.000 doanh nghiệp tham gia khai báo. Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đến hết quý III/2023 là gần 1,2 triệu bộ hồ sơ, tương ứng hơn 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ.

Ngoài ra, trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ Công Thương hiện đã kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia. Tổng số hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia trong 9 tháng năm 2023 là gần 250 nghìn bộ hồ sơ. Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), trao đổi gần 190 nghìn bộ hồ sơ với tất cả các nước trong khối ASEAN kể từ đầu năm.

Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên”, Cục trưởng Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Bộ Công Thương quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị và đánh giá cao công tác triển khai chuyển đổi số tại các đơn vị trong Bộ Công Thương
Bộ Công Thương quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh kiến nghị các đơn vị trong Bộ cởi mở, chia sẻ thông tin, dữ liệu nhiều hơn cho các đơn vị truyền thông
Bộ Công Thương quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cũng cho rằng, trong hành trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương cần chú ý đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị mình, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới. Các ý kiến phát biểu cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, bên cạnh kết quả đáng ghi nhận, công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương cũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa kịp thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thực hiện các quy trình tác nghiệp hoặc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; ý thức và quyết tâm chuyển đổi số ở một số bộ phận còn chưa cao; thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp của một bộ phận công chức còn chậm thay đổi...

Quyết liệt các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thúc đẩy Chuyển đổi số tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong Bộ trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số.

Trong những năm qua, nhận thức về chuyển đổi số trong Bộ Công Thương đã có sự chuyển biến tích cực; hạ tầng chuyển đổi số được quan tâm hơn và ngày càng hoàn thiện; cơ sở dữ liệu cũng được chú trọng; dịch vụ công trực tuyến được tăng cường...”, - Bộ trưởng đánh giá và biểu dương.

Bộ Công Thương quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thúc đẩy Chuyển đổi số tại Bộ Công Thương

Song, nhìn thẳng vào thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương còn nhiều hạn chế.

Thứ nhất, chưa kịp thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; chậm hoặc chưa ban hành các quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm hay việc khai thác còn nhiều vướng mắc.

Thứ hai, ý thức và quyết tâm chuyển đổi số ở một số bộ phận công chức, viên chức, lãnh đạo chưa quyết liệt, còn do dự.

Thứ ba, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của một bộ phận công chức chậm thay đổi.

Thứ tư, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu, chưa được cập nhật kịp thời và thiếu tính liên kết chia sẻ.

Thứ năm, cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công việc.

Đó là 5 hạn chế cơ bản, nổi cộm nhất trong công tác thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Công Thương” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ rõ thực tế và cho biết, có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại này. Nguyên nhân chủ quan đến từ nhận thức của một số đơn vị, bộ phận và các cá nhân về công tác chuyển đổi số chưa tốt, cho nên chưa có quyết tâm.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, sự phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trong Bộ còn chưa chặt chẽ, đồng nhất; năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm chưa cao; tính gương mẫu của người đứng đầu chưa thực sự tốt; công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên - cấp dưới, của cơ quan kiểm tra thường trực với các cơ quan thuộc Bộ cũng chưa có nhiều cải thiện...

Do vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo, trong những năm tiếp theo, Bộ Công Thương phải làm tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số. Làm được điều này, Bộ trưởng đề nghị, các Cục, Vụ trong Bộ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chú trọng đến công tác cập nhật cơ sở dữ liệu; đề xuất nhu cầu, trang thiết bị, công nghệ để phục vụ công tác chuyển đổi số; khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục của Đề án phát triển dịch vụ điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ theo đúng kế hoạch.

Thứ hai, tất cả các đơn vị thuộc Bộ cần tích cực, chủ động cung cấp thông tin, đưa ra các yêu cầu quản lý của đơn vị mình gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ nhằm phục vụ việc triển khai Chính phủ điện tử.

Trước ngày 30/11/2023, tất cả các đơn vị đều phải đưa ra yêu cầu quản lý của đơn vị mình để Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổng hợp và đề xuất với Lãnh đạo Bộ xây dựng một chương trình tổng thể trước ngày 15/12”, Bộ trưởng chỉ đạo và nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách, do vậy các đơn vị trong Bộ phải quyết tâm thực hiện.

Thứ ba, các đơn vị có cơ sở dữ liệu cần cập nhật thường xuyên, liên tục, bảo đảm dữ liệu luôn đúng - đủ - sạch - sống. Đồng thời, thực hiện số hóa 100% hồ sơ thủ tục hành chính do tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và đưa vào hệ thống Một cửa của Bộ theo đúng quy định; số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu và danh mục dịch vụ công trực tuyến mới trong tháng 11/2023.

Thứ tư, khẩn trương lập kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan, đẩy mạnh công tác thông kiểm; giảm tối đa việc kiểm tra thực tế hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân phải hiện diện tại cơ quan nhà nước, từ đó tạo điều kiện để triển khai áp dụng quy trình dịch vụ công trực tuyến.

Thứ năm, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tham mưu xây dựng tiêu chí đánh giá và chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc Bộ, lấy đó làm cơ sở bình xét thi đua của tổ chức, cá nhân người đứng đầu và nhiệm vụ này cũng phải hoàn thành ngay trong tháng 12/2023.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực để có thể thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số tại Bộ Công Thương đối với những đơn vị như: Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin công nghiệp thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Nhà Xuất bản...

Về những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổng hợp tham mưu đề xuất các hướng giải quyết. Bộ trưởng kỳ vọng, sau buổi làm việc hôm nay, công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương sẽ đi vào thực chất hơn, đạt được hiệu quả tích cực hơn để nâng cao chất lượng hoạt động của toàn ngành.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

Ngày 28/2, tại TP. Hồ Chí Minh, 500 gian hàng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam VIATT 2024.
Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ, trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.
Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn.
Hoạt động tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc bên lề MC13 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Hoạt động tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc bên lề MC13 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Ngày 27/2, bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc song phương Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan.
Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO

Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO

Tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 diễn ra tại UAE, Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực và các sáng kiến cải cách WTO để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri tại UAE

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri tại UAE

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên-Trưởng Đoàn công tác Việt Nam tham dự phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản.
Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Đoàn công tác của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tại UAE.
Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Phái đoàn thương mại Canada gồm hơn 200 doanh nghiệp sẽ đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 26 đến 29/3/2024 để tìm hiểu các cơ hội hợp tác, kinh doanh.
Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Sáng 22/2/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ.
Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 16/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/2, diễn ra Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới".
Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Năm 2023 khép lại một chặng đường thực hiện năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2024, Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Cục QLTT 19 tỉnh, thành phố phía Nam bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo cung cấp điện - xăng dịp Tết tại phía Nam.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán tại TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Sáng 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng.
Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

“Tính dân chủ tại Bộ Công Thương được phát huy, các ý kiến xác đáng được tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Điều này cho thấy Bộ đã có sự đoàn kết, thống nhất”.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chiều 5/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Chiều ngày 4/2, đoàn công tác của Bộ Công Thương đến thăm và tặng quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động