Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/04/2021 00:39

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế

16:38 | 29/07/2020
Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. Các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN - Nhật Bản nhằm duy trì các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa ASEAN và Nhật Bản, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế.    

Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận, xây dựng các biện pháp cụ thể để triển khai cam kết tại “Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản về sáng kiến phục hồi kinh tế để ứng phó với đại dịch Covid-19” mà hai bên đã thông qua vào tháng 4/2020 khi đại dịch bước vào giai đoạn quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực châu Á và trên toàn thế giới.

5108 hyi nghy tryc tuyyn asean nhyt byn 2
Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế xã hội khu vực châu Á và thế giới

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã thông qua “Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN - Nhật Bản” với nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đạt được ba mục tiêu chính: (i) duy trì các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa ASEAN và Nhật Bản; (ii) giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế; (iii) tăng cường khả năng phục hồi kinh tế.

5107 by tryyng dy hyi nghy tryc tuyyn asean nhyt byn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị

Cụ thể, “Kế hoạch hành động phục hồi Kinh tế ASEAN - Nhật Bản” đã đưa ra một số nội dung hợp tác như: Tăng cường hội nhập và hợp tác kinh tế nhằm duy trì mở cửa thị trường cho các luồng thương mại và đầu tư giữa hai bên; Cam kết sẽ cố gắng ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2020; Hỗ trợ xây dựng năng lực lẫn nhau nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bao gồm ngành công nghiệp phụ trợ; Hỗ trợ chuyển đổi thương mại kỹ thuật số khu vực trong ASEAN nhằm góp phần thúc đẩy các nền tảng thương mại hiện có; Thúc đẩy cơ chế một cửa ASEAN, hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử, khung tích hợp kỹ thuật số ASEAN (DIF) và khung ASEAN về quản trị dữ liệu số; Thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất về các chính sách kinh tế nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và nỗ lực tăng cường hợp tác công tư trong quá trình đối phó với các thách thức kinh tế; Khởi xướng các chương trình tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng tập trung vào ASEAN, thông qua tăng cường sự tham gia của các nhà kinh doanh và giới học thuật...

5109 hyi nghy tryc tuyyn asean nhyt byn

Việc các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Nhật Bản thông qua Kế hoạch hành động phục hồi Kinh tế ASEAN - Nhật Bản là minh chứng rõ ràng về sự đồng thuận và hợp tác của các nước ASEAN với Nhật Bản - một đối tác kinh tế quan trọng và chiến lược của ASEAN trong khu vực châu Á - đúng với tinh thần của năm ASEAN 2020, do Việt Nam là chủ nhà là: “Gắn kết và chủ động thích ứng” nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẵn sàng ứng phó với các hậu quả do đại dịch gây ra, củng cố chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hồi phục nền kinh tế của ASEAN và Nhật Bản.

Hường - Dũng - Cương