Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ngành khoa học và công nghệ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới Thanh tra ngành khoa học và công nghệ đã thực hiện kiểm tra 8.066 cơ sở

Nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đã được chuyển giao

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực tế triển khai; những giải pháp để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Báo cáo kết quả hoạt động về khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2024, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai Nguyễn Nam Hải cho biết, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, đáng lưu ý là, nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, sức cạnh tranh của các sản phẩm ưu thế, chủ lực của tỉnh, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (cà phê, hạt điều, mắc ca, hồ tiêu, rau quả…); hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng chế biến nông lâm thuỷ sản; đồng thời với phát triển du lịch sinh thái, kinh tế xanh…

Giai đoạn 2020-2024 ngành khoa học và công nghệ quản lý triển khai thực hiện 41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, hầu hết được thực hiện theo cơ chế đề xuất đặt hàng và có cam kết ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. Qua đó đã có một số nhiệm vụ đạt kết quả đáng khích lệ.

Công tác bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2020-2023 tỉnh đã tổ chức lập hồ sơ xác lập quyền cho 10 sản phẩm địa phương, hiện này 100% sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã được hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu. Hiện tỉnh Gia Lai có 1.516 nhãn hiệu có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó có 693 nhãn hiệu đã có văn bằng bảo hộ, 3 chỉ dẫn địa lý, 5 sáng chế, 2 giải pháp hữu ích, 27 kiểu dáng công nghiệp…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Giai Lai cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh thời gian tới.

Đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tỉnh thời gian qua, đặc biệt thông qua Chương trình ký kết, huyện Kông Chro nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Đảng ủy Bộ KH&CN trong khai thác đề tài, đề án, công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai là tỉnh gắn với nông nghiệp, do đó triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ của tỉnh từ ứng dụng, nghiên cứu, chuyển giao đều hướng tới hỗ trợ người dân trong vấn đề canh tác, trồng trọt, chế biến. Bên cạnh đó, Gia Lai cũng đẩy mạnh hoạt động đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn ứng dụng khoa học và công nghệ để tạo khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh đặc biệt đặt trong thời điểm biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đang diễn ra.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp thiết của tỉnh đề xuất Bộ hỗ trợ như: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng khộp tại Gia Lai; Khai quật, nghiên cứu, tư vấn bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích sơ kỳ Đá cũ An Khê trên địa bàn tỉnh; triển khai các dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, nhằm từng bước nâng cao nâng lực và tiềm lực khoa học và công nghệ địa phương, nhất là các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, những năm gần đây, vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 về Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Tại các văn bản quan trọng trên, các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định rất rõ nét, là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được hoàn thiện.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang được Chính phủ giao lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ 2013 (sửa đổi); sửa đổi Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, Nghị định về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo…

Để triển khai thực hiện tốt nội dung trên, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn lắng nghe thuận lợi, nhìn nhận những khó khăn hạn chế, tồn tại trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương, trên cơ sở đó, tìm kiếm các giải pháp, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo nên những chuyển biến tích cực thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ngành khoa học và công nghệ, tập trung một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục bám sát quan điểm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nội hàm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nêu tại các văn bản của Đảng và Chính phủ; tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt tỷ lệ đầu tư hơn 1,5% tiệm cận dần đến 2% ngân sách nhà nước chi cho khoa học và công nghệ trong tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; bố trí cán bộ, đào tạo nhân lực và củng cố tổ chức bộ máy cho ngành khoa học và công nghệ.

Thực hiện đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ; tập trung các nguồn lực đề triển khai các định hướng phát triển khoa học và công nghệ chủ yếu như nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi; dược liệu; nông nghiệp thông minh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, ứng dụng chuyển giao công nghệ tạo ra các sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Gia Lai, trên cơ sở ý kiến trao đổi của các đơn vị chức năng, Bộ Khoa học và Công nghệ cơ bản nhất trí và giao cho các đơn vị liên quan của Bộ tham mưu, phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khoa học và công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8, 9 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam một cách an toàn, có trách nhiệm

Thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam một cách an toàn, có trách nhiệm

Thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển, sử dụng các hệ thống/ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn, có trách nhiệm, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực.
Hiếu PC: Hacker phát tán mã độc có thể thông qua việc thao túng tâm lý

Hiếu PC: Hacker phát tán mã độc có thể thông qua việc thao túng tâm lý

Các cuộc hacker tấn công mạng ngày càng trở nên phức tạp và nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và uy tín cho doanh nghiệp và tổ chức.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá về khoa học và công nghệ

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá về khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại giảm mạnh

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại giảm mạnh

Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tin cùng chuyên mục

VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là một dự án cống hiến

VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là một dự án cống hiến

Chủ tịch Vingroup khẳng định việc thúc đẩy mạnh mẽ VinFast nhằm đưa ngành sản xuất của Việt Nam lên tầm quốc tế ...
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ sớm đạt điểm hòa vốn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ sớm đạt điểm hòa vốn

VinFast không chỉ là 1 dự án kinh doanh mà còn là 1 dự án cống hiến, ông Vượng đồng thời cũng khẳng định rằng VinFast sẽ sớm đạt điểm hòa vốn và có thể tự chủ.
Lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ

Lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ

Ngày 13/6, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ.
Ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận

Ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận

Ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn trong nhiều lĩnh vực.
Toyota bắt tay Vinasun ra mắt dịch vụ taxi hybrid đầu tiên tại Việt Nam

Toyota bắt tay Vinasun ra mắt dịch vụ taxi hybrid đầu tiên tại Việt Nam

806 xe hybrid sẽ được bàn giao cho Vinasun Taxi trong năm 2024 là bước tiến mới trong hành trình phát triển dòng xe xanh này của Toyota tại thị trường Việt Nam.
Cập nhật mới vụ tranh chấp bản quyền phim hoạt hình Wolfoo

Cập nhật mới vụ tranh chấp bản quyền phim hoạt hình Wolfoo

Vụ tranh chấp bản quyền giữa phim hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và phim hoạt hình Peppa Pig (do eOne sở hữu) vừa có diễn biến mới.
Intel bất ngờ tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy ở Israel

Intel bất ngờ tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy ở Israel

Trang tin tức tài chính Calcalist cho hay, công ty sản xuất chip Intel Corp đang tạm dừng kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 25 tỷ USD ở Israel.
Doanh số xe sang ở Trung Quốc giảm mạnh, xe điện nội địa

Doanh số xe sang ở Trung Quốc giảm mạnh, xe điện nội địa 'lên ngôi'

Các hãng sản xuất xe sang nước ngoài tại Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng doanh số bán thấp cùng với sự cạnh tranh giá từ xe điện.
3 đặc điểm đặc biệt của xe máy điện VinFast khiến giới trẻ thích mê

3 đặc điểm đặc biệt của xe máy điện VinFast khiến giới trẻ thích mê

Với thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại cùng giá bán phải chăng kèm ưu đãi hấp dẫn, xe máy điện VinFast ngày càng được giới trẻ tin tưởng lựa chọn.
Ứng dụng AI tạo đột phá cho ngành công nghiệp phim và truyền hình

Ứng dụng AI tạo đột phá cho ngành công nghiệp phim và truyền hình

Tại Telefilm 2024 diễn ra từ 6-8/6, Thủ Đô Multimedia đã giới thiệu 3 giải pháp tích hợp AI để nâng cao chất lượng trong ngành công nghiệp phim và truyền hình.
Ứng dụng AI trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số

Ứng dụng AI trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số

Công chức, viên chức Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sôi nổi học tập, tìm hiểu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc hàng ngày.
Hệ thống công nghệ thông tin của Vietnam Post hoạt động trở lại sau tấn công ransomware

Hệ thống công nghệ thông tin của Vietnam Post hoạt động trở lại sau tấn công ransomware

Sau 4 ngày bị tấn công mã hóa dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng, hoạt động quản lý vận hành của Vietnam Post đã được phục hồi.
ChatGPT hoạt động trở lại sau hơn 3 ngày gặp sự cố

ChatGPT hoạt động trở lại sau hơn 3 ngày gặp sự cố

Sau 3 ngày tạm ngưng hoạt động, chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT đã trở lại hoạt động, trợ lý ảo đắc lực cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Yamaha LEXi 155 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 47 triệu đồng

Yamaha LEXi 155 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 47 triệu đồng

Yamaha Motor vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Yamaha LEXi 155 VVA - ABS tại thị trường Việt Nam, với 6 màu sắc, có giá bán từ 47 triệu đồng.
Toyota đầu tư gần 300 triệu USD mở rộng nhà máy động cơ tại Alabama

Toyota đầu tư gần 300 triệu USD mở rộng nhà máy động cơ tại Alabama

Hãng xe hơi Nhật Bản Toyota đã quyết định đầu tư 282 triệu USD để mở rộng sản xuất tại nhà máy động cơ ở Alabama và tăng thêm 350 nhân công.
Phòng, chống các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền bằng cách nào?

Phòng, chống các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền bằng cách nào?

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cần tăng cường giám sát an ninh mạng để phòng, chống các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền.
Vietnam Post bị tấn công mã độc tống tiền, Cục An toàn thông tin đang hỗ trợ xử lý sự cố

Vietnam Post bị tấn công mã độc tống tiền, Cục An toàn thông tin đang hỗ trợ xử lý sự cố

Rạng sáng ngày 4/6, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) bị tấn công bất hợp pháp bằng mã độc tống tiền (ransomware).
Honda CR-V và Honda Civic thắng lớn tại Giải thưởng Grand Prix ASEAN NCAP 2024

Honda CR-V và Honda Civic thắng lớn tại Giải thưởng Grand Prix ASEAN NCAP 2024

Honda CR-V và Honda Civic vừa giành nhiều giải thưởng lớn về an toàn tại Grand Prix ASEAN NCAP (chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á) 2024.
Thị trường ô tô tăng sức tiêu thụ, các hãng thêm nhiều ưu đãi

Thị trường ô tô tăng sức tiêu thụ, các hãng thêm nhiều ưu đãi

Đón đầu chính sách giảm phí trước bạ có thể được thông qua vào thời gian tới, đồng thời để kích cầu thị trường, nhiều hãng xe đã có chính sách bán hàng ưu đãi.
Huawei đang “càn quét” thị trường ô tô cao cấp?

Huawei đang “càn quét” thị trường ô tô cao cấp?

Sự lên ngôi của Huawei trên thị trường ô tô cao cấp toàn cầu, đe dọa vị trí của các “ông lớn” truyền thống.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động