Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 23/06/2021 22:30

Bộ Tài chính: Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 40,5% dự toán

20:42 | 14/05/2021
Tình hình thu chi ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm là khả quan theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính. Cùng đó ngân sách đã chi 117.835 tỷ đồng để trả nợ của Chính phủ, trong đó trả nợ nước ngoài khoảng 4.700 tỷ đồng...

Theo đó tổng thu cân đối ngân sách, lũy kế thu 4 tháng ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020 (trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 274 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 269,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán).

Riêng về thu nội địa, thực hiện tháng 4 ước đạt 95,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020;

Đáng chú ý thu từ dầu thô giảm mạnh. Thực hiện tháng 4 ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, nhưng giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Tài chính: Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 40,5% dự toán
Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 40,5% dự toán

Liên quan đến chi ngân sách nhà nước, tổng chi cân đối tháng 4 ước đạt 124,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 4 tháng đạt 463,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 86 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán Quốc hội giao, bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán; chi thường xuyên đạt 338,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán.

Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong 4 tháng đầu năm đều ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng (kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,...).

Ngân sách trung ương đã trích dự phòng gần 3 nghìn tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế để sử dụng mua vaccine là 1.237 tỷ đồng; mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 503 tỷ đồng; hỗ trợ 314 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến tình hình quản lý nợ, trong tháng 4 năm 2021 Chính phủ đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài 25,4 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/4/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 557 triệu USD, tương đương khoảng 12.851 tỷ đồng. Ngay sau đó Chính phủ đã thực hiện cấp phát khoảng 379 triệu USD, cho vay lại khoảng 178 triệu USD.

Trong tháng 4 năm 2021 trả nợ của Chính phủ khoảng 17.235 tỷ đồng, trong đó, trả nợ trong nước khoảng 12.535 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.700 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 117.835 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 97.904 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 19.931 tỷ đồng.

Quang Lộc