Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/05/2021 01:18

Bổ sung thẩm quyền của hải quan xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại, hàng giả, hàng cấm

11:17 | 14/09/2020
Theo qui định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020, của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kể từ ngày 15/10/2020, ngành hải quan có một số thẩm quyền mới xử lý vi VPHC trong lĩnh vực này.

Về cơ bản, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP vẫn giữ nguyên thẩm quyền xử phạt của cơ quan hải quan theo các qui định hiện hành đối với các cá nhân. Tuy nhiên, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã bổ sung, thêm mới thẩm quyền xử phạt của cơ quan hải quan đối với tổ chức vi phạm.

Cụ thể, công chức hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với tổ chức.

Đội trưởng thuộc chi cục hải quan, đội trưởng thuộc chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với tổ chức.

Chi cục trưởng chi cục hải quan; chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan; đội trưởng đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu; hải đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển; đội trưởng đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với tổ chức, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 25 triệu đồng (đối với cá nhân) và không vượt quá 50 triệu đồng (đối với tổ chức), áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP

0629-hai-quan
Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50 triệu (đối với cá nhân) và không vượt quá 100 triệu (đối với tổ chức); áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d và e khoản 3, Điều 4 của nghị định này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa quy định tại nghị định này; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d và e khoản 3, Điều 4 của nghị định này.

Liên quan đến xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, ngoài các qui định hiện hành, Nghị định 98/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm các hành vi vi phạm khác mà cơ quan hải quan có quyền xử phạt theo thẩm quyền. Đó là các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm; vi phạm về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; vi phạm về hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; vi phạm về hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu hàng hóa; vi phạm về ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; vi phạm về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hóa; vi phạm về chuyển khẩu hàng hóa; vi phạm về quá cảnh hàng hóa; vi phạm về hoạt động của cửa hàng miễn thuế; vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; vi phạm về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; vi phạm về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong bối cảnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả đang có chiều hướng gia tăng, Nghị định 98/2020/NĐ-CP cũng đã bổ sung nhiều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, tăng mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính… sẽ góp phần giúp cơ quan hải quan nói riêng và các Bộ, ngành nói chung quản lý, xử phạt các hành vi vi phạm.

Ngọc Quỳnh