Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 13:39

Bổ sung quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

15:28 | 05/04/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2021.

Thông tư này quy định về phạm vi giám định tư pháp; tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; cử người tham gia giám định tư pháp theo vụ việc; thực hiện các hoạt động giám định tư pháp; thời hạn giám định tư pháp; hồ sơ giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Bổ sung quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Ảnh minh họa

Thông tư bổ sung Điều 2a. Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương. Theo đó, Giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương gồm giám định tư pháp về các vấn đề chuyên môn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Năng lượng; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ; an toàn kỹ thuật công nghiệp; an toàn thực phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; thương mại điện tử; quản lý thị trường; cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xúc tiến thương mại; các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thông tư cũng bổ sung Điều 5a. Cấp mới, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp như sau: Việc cấp mới, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện đồng thời với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp. Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định của Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

Bên cạnh đó, cũng bổ sung Điều 14a. Thời hạn giám định tư pháp. Cụ thể, thời hạn giám định tư pháp: Tối đa 3 tháng đối với các trường hợp quy định tại Điều 2a của Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này. Trường hợp giám định vụ việc có từ 2 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực công thương quy định tại Điều 2a của Thông tư này trở lên hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân thì thời hạn giám định tối đa là 4 tháng; tối đa 9 ngày đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại khoản 5 Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tối đa 1 tháng đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại khoản 6 Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Thanh Tâm