“Bộ đội Cụ Hồ” - Trọn đời vì nhân dân phục vụ

Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Đó không chỉ là những lời ca, đó chính là cuộc sống, mục tiêu, nhiệm vụ của "Bộ đội Cụ Hồ".
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ

Đối với mỗi người dân Việt Nam, nhất là những người đã từng có thời gian tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam thì những lời ca trong bài hát nổi tiếng “Vì nhân dân quên mình” của tác giả Doãn Quang Khải như vẫn còn vang mãi trong suốt cuộc đời. “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình. Đoàn vệ quốc chúng ta từ nhân dân mà ra, được dân mến, được dân tin muôn phần… Đó không chỉ là những lời ca, đó chính là cuộc sống, là bản chất, truyền thống, là mục tiêu, nhiệm vụ của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sớm khẳng định: “Nếu không có lực lượng vũ trang thì không đánh được bọn áp bức” và: “Chúng ta phải củng cố Quân đội nhân dân là lực lượng chủ chốt để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình”. Tháng 8/1948, nói chuyện với Hội nghị quân sự lần thứ năm, Hồ Chủ tịch nói: “Bộ đội ta được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi”. Ngày 22/12/1949, trong Thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, Hồ Chủ tịch viết: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ hạnh phúc của nhân dân.

“Bộ đội Cụ Hồ” - Trọn đời vì nhân dân phục vụ
Ảnh minh họa

Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội không có lợi ích nào khác”. Khi nói chuyện với các đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên nhân dịp Tết Đinh Dậu, tháng 1/1957, Hồ Chủ tịch khẳng định: “Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng, có truyền thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần kiệm, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn luôn giữ vững và phát triển”. Hồ Chủ tịch cũng xác định: “Muốn giết địch thắng trận, thì phải có đồng bào giúp mọi mặt. Muốn đồng bào vui lòng giúp, thì ta phải giúp đỡ đồng bào, kính trọng đồng bào. Đó là con đường thắng lợi”.

Tháng 10/1954, Hồ Chủ tịch căn dặn các đơn vị bộ đội vào Thành: “Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của Quân đội nhân dân, toàn thể cán bộ và chiến sĩ phải ghi nhớ và làm đúng những lời Bác dặn như sau: Chớ tự kiêu, tự mãn. Chớ rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút thuốc phiện. Chớ để lộ bí mật. Chớ xa xỉ, tham ô lãng phí. Phải kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết với nhân dân. Phải khiêm tốn, nghiêm chỉnh. Phải giữ gìn tính chất trong sạch, chất phác của người chiến sĩ cách mạng. Phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. Phải làm đúng 10 điều kỷ luật. Phải luôn luôn cảnh giác, và phải thực hiện tự phê bình và phê bình để tiến bộ không ngừng”.

Hồ Chủ tịch cũng luôn chỉ rõ Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 22/12/1964, kỷ niệm Quân đội ta tròn 20 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Hồ Chủ tịch cũng chỉ rõ những việc Quân đội cần phải làm để có được sự tin tưởng, yêu quý của nhân dân. Trong Thư gửi Hội nghị chính trị viên vào tháng 3/1948, Người giao nhiệm vụ cho các chính trị viên: “Đối với nhân dân, nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội. Chính trị viên phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu bộ đội. Phải làm sao cho bộ đội được dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn như thế, thì phải đốc thúc bộ đội siêng giúp dân, hăng đánh giặc”.

Theo Hồ Chủ tịch, Quân đội phải thật sự vì nhân dân hy sinh, vì nhân dân phục vụ trong kháng chiến cũng như khi hòa bình. Người chỉ rõ trong chiến đấu: “Bộ đội thì hết lòng bảo vệ, giúp đỡ nhân dân, nhân dân thì hết lòng thương yêu, giúp đỡ bộ đội, cùng bộ đội đánh giặc”.

Ngày 22/12/1954, Hồ Chủ tịch đăng bài “Mừng ngày sinh nhật Quân đội nhân dân”, đăng trên báo Nhân dân, xác định: “Nay chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã trở lại, nhiệm vụ của quân đội ta là: Thi đua học tập, củng cố quốc phòng, giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, giúp nhân dân tăng gia sản xuất, làm lực lượng trụ cột cho công cuộc hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của nước ta”. Tháng 3/1958, Hồ Chủ tịch chỉ ra: “Hiện nay quân đội ta có hai nhiệm vụ chính. Một là xây dựng quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Hai là tăng gia sản xuất cùng nhân dân để tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Tham gia sản xuất là một nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ giao cho quân đội”.

Hồ Chủ tịch cũng rất chú trọng đến việc xây đắp mối quan hệ quân dân biện chứng, hữu cơ, máu thịt, cá nước. Theo Hồ Chủ tịch: “Vì bộ đội ta luôn ra sức phục vụ nhân dân, cho nên nhân dân luôn thương yêu bộ đội như con em ruột thịt của mình”. Tháng 12/1949, Người chỉ rõ: “Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải yêu thương bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”.

Tháng 12/1955, Hồ Chủ tịch viết bài trên báo Nhân dân: “Quân và dân ta đoàn kết thành một khối vững chắc, cùng nhau mạnh mẽ tiến lên, thì sẽ vượt được mọi khó khăn và nhất định thành công trong sự nghiệp thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước”.

Trong lịch sử 78 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chủ tịch, giữ vững truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” để: Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện Quân với dân một ý chí.

Các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt 10 Lời thề, trong đó có Lời thề thứ 9: “Xin thề: Khi tiếp xúc với nhân dân, làm đúng 3 điều nên; Kính trọng dân. Giúp đỡ dân. Bảo vệ dân. Và 3 điều răn: Không lấy của dân. Không dọa nạt dân. Không quấy nhiễu dân Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí”. Đồng thời, thực hiện tốt Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có quy định về quan hệ với nhân dân: “Trong quan hệ với nhân dân, quân nhân phải thực hiện nghiêm “12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân”, giữ đúng bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Khi quan hệ với các tổ chức ngoài quân đội, quân nhân phải tôn trọng và chấp hành các quy định nơi mình đến quan hệ. Thực hiện tốt lễ tiết tác phong quân nhân, không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội”.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao, tin tưởng, ngợi khen, đồng hành, giúp đỡ Quân đội. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, yêu mến và luôn ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ. Tháng 9/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương đã biểu dương: “Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo; phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, nhất là trên những địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tại, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; qua đó, ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; khẳng định vai trò của “Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất… xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Quân đội trong lòng dân”. Chính vì vậy: “Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Quân đội”.

Mối quan hệ quân dân nhất trí ngày càng được củng cố, tăng cường đã góp phần đập tan sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị khi chúng cố tình đòi phi chính trị hóa Quân đội, tìm cách chia rẽ Quân với dân. Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta đã và đang tăng cường cảnh giác, nêu cao quyết tâm chính trị, tiến hành các giải pháp phù hợp, tích cực, đồng bộ và hiệu quả để tiếp tục giữ vững và phát huy sức mạnh sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết Quân dân. Không một thế lực nào có thể phá vỡ được sức mạnh to lớn, trường tồn của Đảng tiên phong, nhân dân anh hùng, Quân đội anh hùng, đất nước mạnh giàu. Và đó chính là cội nguồn bách chiến bách thắng của “Bộ đội Cụ Hồ”- Trọn đời vì nhân dân phục vụ!

Công Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quân đội nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đồng bằng sông Cửu Long: Chính quyền và người dân vẫn gồng mình chống hạn, mặn

Đồng bằng sông Cửu Long: Chính quyền và người dân vẫn gồng mình chống hạn, mặn

Nắng nóng kéo dài cùng với tình trạng xâm nhập mặn khiến nguồn nước ngọt để sản xuất và sinh hoạt của người dân Đồng bằng sông Cửu Long cạn kiệt.
Livestream đưa hàng Việt đến tận tay người lao động tại khu công nghiệp

Livestream đưa hàng Việt đến tận tay người lao động tại khu công nghiệp

Hoạt động bán hàng livestream khu công nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội sẽ góp phần giúp người lao động tiếp cận hàng Việt và hàng xuất khẩu chất lượng.
Cận cảnh màn so tài gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Cận cảnh màn so tài gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 16/4, tại sân Trung tâm lễ hội, thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra cuộc thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ XI năm 2024.
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam: Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác an toàn lao động

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam: Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác an toàn lao động

Xăng dầu là ngành kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, điều này cũng đặt ra cho tổ chức công đoàn trong việc làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.
TP. Hồ Chí Minh: Sau thông tin đồng loạt kiểm tra, nhiều cửa hàng vàng “sập cửa”

TP. Hồ Chí Minh: Sau thông tin đồng loạt kiểm tra, nhiều cửa hàng vàng “sập cửa”

Sau khi Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành kiểm tra việc kinh doanh vàng tại các cơ sở kinh doanh, bất ngờ nhiều cửa hàng đã đóng cửa.

Tin cùng chuyên mục

Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Chiều 16/4, ngày cuối cùng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tất cả các ngôi chùa Khmer ở miền Tây Nam Bộ đều tổ chức lễ tắm nước Phật.
Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Nâng cao năng suất lao động là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Bí thư Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án xử lý nước thải Yên Xá về đích

Bí thư Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án xử lý nước thải Yên Xá về đích

Đây là lần thứ hai trong vòng hơn 1 tháng qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Thương mại tín chỉ carbon: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

Thương mại tín chỉ carbon: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

Tín chỉ carbon rừng là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí CO2 hoặc một tấn khí CO2 tương đương.
Hiện trường nơi các lực lượng đang chạy đua thời gian khoan núi vá hầm Bãi Gió bị sạt lở

Hiện trường nơi các lực lượng đang chạy đua thời gian khoan núi vá hầm Bãi Gió bị sạt lở

Đơn vị thi công đang khẩn trương khoan từ trên núi, đổ bê tông vào trong để vá các vị trí sạt lở ở hầm đường sắt Bãi Gió (Khánh Hoà).
Thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ

Thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 16/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 16/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 16/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/4/2024: Hà Nội mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió mạnh

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/4/2024: Hà Nội mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/4/2024, Hà Nội mưa dông có khả năng xảy ra lốc, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mốc xét tuyển đại học 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mốc xét tuyển đại học 2024

Ngày 15/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trong đó có nêu cụ thể các mốc xét tuyển.
Ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ trao chứng nhận và ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.
Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1, thí sinh đạt điểm cao nhất là 1.076 điểm

Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1, thí sinh đạt điểm cao nhất là 1.076 điểm

Hơn 93.820 bài thi, điểm trung bình của thí sinh là 643,4/1.200, mức trên 1.000 điểm chỉ có 80 em đạt được. Thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm.
Giải pháp nào cho rác thải nhựa từ hoạt động thương mại điện tử?

Giải pháp nào cho rác thải nhựa từ hoạt động thương mại điện tử?

Chiều 15/4/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội thảo "Rác thải nhựa từ thương mại điện tử - Thực trạng và giải pháp".
Hà Nội: Thí điểm trông giữ xe thanh toán không sử dụng tiền mặt

Hà Nội: Thí điểm trông giữ xe thanh toán không sử dụng tiền mặt

Từ ngày 15/4, Hà Nội thí điểm trông giữ xe thanh toán không sử dụng tiền mặt tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 967/BHXH-VP hướng dẫn về việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa bảo hiểm xã hội.
Giải cơn khát cho vùng hạn mặn Bến Tre

Giải cơn khát cho vùng hạn mặn Bến Tre

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cấp phát miễn phí 1.000 bình (loại 20 lít) nước uống tinh khiết cho nhân dân vùng hạn mặn tại tỉnh Bến Tre.
Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra trang sử mới cho cách mạng quốc tế

Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra trang sử mới cho cách mạng quốc tế

Theo Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn cổ vũ, động viên cho phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước khác trên thế giới.
Khánh Hoà xác định nguyên nhân gây ngộ độc cho 12 học sinh cấp 3

Khánh Hoà xác định nguyên nhân gây ngộ độc cho 12 học sinh cấp 3

Ngành Y tế Khánh Hoà xác định, 12 học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) ngộ độc do mua ăn từ quán vỉa hè bán trước cổng trường.
Nhọc nhằn chuyển đổi xanh

Nhọc nhằn chuyển đổi xanh

Các doanh nghiệp FDI đưa ra cam kết mạnh mẽ chuyển đổi xanh trong sản xuất, kinh doanh nhưng từ mục tiêu đến hành động là một chặng đường dài, khó khăn.
Nhà báo Nguyễn Linh Anh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà xưởng tại Bình Chánh và Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà xưởng tại Bình Chánh và Thủ Đức

Sáng nay, tại TP. Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy tại xưởng gỗ (huyện Bình Chánh); xưởng gia công gỗ và xưởng làm biển quảng cáo (TP. Thủ Đức).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động