Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/06/2020 08:05

Bộ Công Thương tuyển dụng công chức năm 2019

07:10 | 01/08/2019
Thực hiện Kế hoạch số 3028/KH-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019.

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển (gồm cả hình thức thi tuyển và xét tuyển)

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Người đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (hình thức xét tuyển)

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, dưới 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

b) Người có trình độ thạc sỹ từ dưới 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

c) Người có trình độ tiến sĩ dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

d) Nội dung tuyển dụng: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Hình thức xét tuyển

Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tiếp tục tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển

- Thời gian phỏng vấn 30 phút

- Nội dung phỏng vấn: về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (bao gồm cả hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước).

2. Hình thức thi tuyển

Vòng 1:

- Hình thức thi: thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 3 phần.

(i) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

(ii) Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh trình độ A2. Thời gian thi là 30 phút.

(iii) Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian 30 phút

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2:

- Hình thức thi: thi viết, phỏng vấn

- Thời gian thi viết: 180 phút, phỏng vấn 30 phút

- Nội dung thi: Thí sinh làm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

- Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/8/2019 vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần và ngày 30/8/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương.

Phòng 302, nhà A, số 54 phố Hai Bà Trưng, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (0241) 2220.2345/2220.2302

Lưu ý: Thí sinh nhận tài liệu ôn tập khi đến nộp hồ sơ dự tuyển. Bộ Công Thương không tổ chức và không ủy quyền cho đơn vị tổ chức lớp ôn tập dưới mọi hình thức.

- Thông báo tuyển dụng công chức 2019, chi tiết xem tại đây

- Hướng dẫn kê khai Phiếu đăng ký tuyển dụng công chức, tại đây

- Yêu cầu tuyển dụng 2019, tại đây

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, tại đây

Chi tiết xem tại Báo Công Thương điện tử (https://congthuong.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (https://moit.gov.vn)

CT