Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 05/08/2021 10:40

Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

14:53 | 06/07/2021
Ngày 6/7/2021, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị của Bộ Công Thương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW (ngày 16/7/2011) của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hội nghị thống nhất đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngành công nghiệp quốc phòng đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có sự phối hợp tốt giữa công nghiệp dân sinh, công nghiệp lưỡng dụng với công nghiệp quốc phòng, góp phần đưa nhiều sản phẩm của công nghiệp lưỡng dụng, dân sinh tham gia phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Các đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Công Thương được giao các nhiệm vụ về công nghiệp quốc phòng đều luôn ý thức được nhiệm vụ chính trị và kinh tế - xã hội, luôn chủ động trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự và vật lực để có thể kịp thời triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động về công tác an ninh quốc phòng.

Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, các đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Công Thương luôn kịp thời triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết của Bộ Công Thương để trình Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương thông qua và báo cáo Quân ủy Trung ương.

Quang Lộc