Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư 24/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho tất cả các cơ quan, đơn vị của Bộ.
Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Danh mục văn bản quy phạm pháp phục vụ triển khai Đề án 06 Thứ trưởng Phan Thị Thắng là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng ngày 19/6/2024, tại Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư 24/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phổ biến pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước cho tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của Bộ và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Đại biểu tham dự hội nghị

Sau 7 năm thực hiện, Thông tư 107/2017/TT-BTC đã có nhiều thay đổi như cơ chế tài chính, khu vực nợ công, những lĩnh vực liên quan đến ngân sách nhà nước đều có nhiều văn bản quy định mới dẫn đến việc triển khai bộc lộ nhiều bất cập. Bên cạnh đó, trong thời gian từ năm 2017 đến nay, có rất nhiều phát sinh trong tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị dẫn đến việc bố trí bộ máy kế toán tại từng đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn… Do đó, việc triển khai Thông tư 24 có tác động đến tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước.

Chính vì vậy, Thông tư số 24/2024/TT-BTC được ban hành nhằm thay thế 4 Thông tư, bao gồm: Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia; Thông tư số 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc hội nghị - (Ảnh: Thanh Minh)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng - nhấn mạnh: Công tác tài chính, kế toán luôn đóng vai trò quan trọng, là bộ phận không thể thiếu tại các đơn vị, là đầu mối cung cấp các thông tin về tình hình hình tài chính, kết quả kinh doanh của đơn vị, là khâu then chốt để Bộ Công Thương triển khai, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của các Lãnh đạo đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ trong thời gian qua đối với công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản tại đơn vị mình, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính. Đội ngũ làm công tác kế toán được đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đảm bảo phù hợp với vị trí, lĩnh vực được giao. Việc chấp hành các quy định của ngành, của pháp luật về tài chính, kế toán đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn.

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Lãnh đạo các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp của Bộ Công Thương tham dự hội nghị - (Ảnh: Thanh Minh)

Để đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý tài chính và quyết toán ngân sách theo quy định, hạn chế các vi phạm chế độ, chính sách, quy định quản lý thu, chi tài chính, quy định về xử phạt trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước, Bộ Công Thương tổ chức Tập huấn, phổ biến, triển khai Thông tư số 24/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 và Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH ngày 28/2/2023 pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Qua đó, giúp các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương triển khai tổ chức tốt các hoạt động công tác tài chính, kế toán thực hiện từ ngày 01/01/2025 và tuân thủ các quy định nhà nước hiện hành.

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Thứ trưởng Phan Thị Thắng yêu cầu trong thời gian diễn ra hội nghị, mỗi học viên nghiêm túc thực hiện tốt nội dung chương trình tập huấn (Ảnh: Thanh Minh)

“Trong thời gian diễn ra hội nghị, mỗi học viên nghiêm túc thực hiện tốt nội dung chương trình tập huấn. Tôi hy vọng sau hội nghị này các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ sẽ cập nhật và nắm vững hơn về chế độ, chính sách, công tác quản lý tài chính, công tác kế toán của đơn vị, từ đó đổi mới tư duy, tìm ra hướng đi, giải pháp thích hợp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm ngân sách 2024 và các năm tiếp theo” - Thứ trưởng Phan Thị Thắng yêu cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các giảng viên đến từ Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính, là các chuyên gia trực tiếp làm chính sách triển khai nội dung Thông tư số 24/2024/TT-BTC. Đặc biệt, đại diện từ Bộ Tài chính phổ biến các quy định mới và tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tại đơn vị, công tác khóa sổ và chuyển số dư, pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán theo quy định giúp kế toán hoàn thiện hơn về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu trong quản lý lĩnh vực tại Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Đại diện Bộ Tài chính giới thiệu một số nội dung cơ bản của Thông tư số 24/2024/TT-BTC, trong đó tập trung vào những điểm mới so với Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp... - (Ảnh: Thanh Minh)

Thông tư số 24/2024/TT-BTC có nội dung bao trùm rất lớn, với đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị, xã hội; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức, cơ quan, đơn vị khác là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng…

Do đó, việc triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC có tác động đến tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước trong đó có Bộ Công Thương. Nội dung Thông tư có nhiều điểm mới so với quy định tại các chế độ kế toán trước đây nhằm hướng dẫn chuẩn mực kế toán công Việt Nam, cơ chế tài chính mới, đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, hiệu quả, khắc phục các vướng mắc tồn tại trên thực tế và trong việc cung cấp thông tin lập báo cáo tài chính nhà nước.

Minh Khuê
Bài viết cùng chủ đề: Thứ trưởng Phan Thị Thắng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Phiên chính thức của Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu vừa kết thúc tại Italia và ghi nhận những đóng góp tích cực của các Trưởng Thương vụ Việt Nam.
Hệ thống Thương vụ cần phát huy tốt hơn vai trò tiền tuyến, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Hệ thống Thương vụ cần phát huy tốt hơn vai trò tiền tuyến, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo, hệ thống Thương vụ Việt Nam phải phát huy tốt hơn vai trò tiền tuyến, thật sự trở thành cơ quan năng động thúc đẩy xuất khẩu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Ngày 18/7/2024, tại Italia, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì và phát biểu chỉ đạo.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth

Chiều ngày 17/7/2024, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc với Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth.
Bộ Công Thương phân công nhân sự điều hành Cục Công nghiệp

Bộ Công Thương phân công nhân sự điều hành Cục Công nghiệp

Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc phân công điều hành Cục Công nghiệp cho đến khi kiện toàn chức danh Cục trưởng Cục Công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Phan Thị Thắng: VLA cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh để phát triển ngành logistics Việt Nam bền vững

Thứ trưởng Phan Thị Thắng: VLA cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh để phát triển ngành logistics Việt Nam bền vững

VLA cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ logistics quốc tế thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics Việt Nam bền vững.
Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực đường sắt của Việt Nam

Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực đường sắt của Việt Nam

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đã có buổi tiếp và làm việc với ông Park Sang Woo - Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng và hoạt động bên lề

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng và hoạt động bên lề

Tại Italia, cùng việc tham dự, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ, làm việc song phương với các đơn vị đối tác
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Tại Italia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế Italia

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế Italia

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi trao đổi song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia - ông Antonio Tajani.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil

Tại Italia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil - ông Márcio Elias Rosa.
Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chia sẻ các định hướng hợp tác với thành viên G7 trên nhiều khía cạnh.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Thương mại New Zealand

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Thương mại New Zealand

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng tại Italia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Thương mại New Zealand.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo Iweala

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo Iweala

Ngày 16/7, tại Italia, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp bà Ngozi Okonjo Iweala - Tổng giám đốc WTO.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng tại Italia

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng tại Italia

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng diễn ra trong hai ngày 16 và 17/7/2024 tại Italia.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng tham dự hàng loạt hoạt động tại Lào và Campuchia

Thứ trưởng Phan Thị Thắng tham dự hàng loạt hoạt động tại Lào và Campuchia

Tháp tùng Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã tham dự hàng loạt hoạt động bên lề.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc trực tuyến với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế UAE

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc trực tuyến với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế UAE

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc trực tuyến với ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế UAE.
Đoàn công tác Bộ Công Thương thành kính tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác Bộ Công Thương thành kính tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9.
Đoàn Bộ Công Thương dâng hương tại nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các di tích lịch sử

Đoàn Bộ Công Thương dâng hương tại nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các di tích lịch sử

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Ngã ba Đồng Lộc

Thứ trưởng Phan Thị Thắng dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Bộ Công Thương triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chính sách giá điện

Bộ Công Thương triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chính sách giá điện

Ngày 12/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các đơn vị về triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chính sách giá điện.
Bộ Công Thương tổ chức khảo sát xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ Công Thương tổ chức khảo sát xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với các sở, trường đại học về khảo sát xây dựng “Đề án phát triển công nghiệp sinh học” tại TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiền Giang cần thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng cơ cấu lại công nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiền Giang cần thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng cơ cấu lại công nghiệp

Ngày 10/7, tại Tiền Giang, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang.
Chùm ảnh: Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Tiền Giang

Chùm ảnh: Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 10/7, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công Thương có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm nhà máy chế biến thuỷ sản ở Tiền Giang

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm nhà máy chế biến thuỷ sản ở Tiền Giang

Sáng ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu Đoàn công tác đi thăm nhà máy chế biến thuỷ sản Godaco Seafood tại Tiền Giang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động