Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 12/04/2021 05:18

Bộ Công Thương thực hiện Chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ

17:11 | 08/03/2021
Mới đây, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định Số 790/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu: Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đảm bảo an toàn giao thông: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức triển khai nghiên cứu Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tuyên truyền, giáo dục công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong đơn vị. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm công việc của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương thực hiện Chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Bộ Công Thương thực hiện Chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Về công tác kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giao Tổng cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

Giao Cục Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ đầu mối, cùng với Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (khi có yêu cầu), để xây dựng và thực hiện lộ trình đến năm 2030 yêu cầu các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô, mô tô áp dụng công nghệ hiện đại và ứng dụng các tiêu chuẩn về phương tiện an toàn của Liên hợp quốc khi sản xuất, lắp ráp phương tiện tại Việt nam.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng thẩm quyền và nhiệm vụ được giao cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của đơn vị; đồng thời chỉ đạo, triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 2060/QĐ TTg ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật các nội dung phát sinh, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/3/2021.

Hoàng Lan