Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 23/10/2021 23:45

Bộ Công Thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

21:07 | 25/08/2021
Đây là yêu cầu mà Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đặt ra cho toàn ngành trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như nỗ lực phấn đấu vượt bậc để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2021, được nêu tại Văn bản số 5119/BCT-KH ngày 23/8/2021.

Bộ Công Thương đánh giá, tình hình hình kinh tế - xã hội cũng như sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn: dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, mặt bằng giá cả ở tăng cao, nhất là xăng dầu, sắt thép, phân bón, vật liệu xây dựng, cước phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh; sản xuất của các doanh nghiệp, đặc biệt nhiều doanh nghiệp khu vực phía Nam bị đình trệ. Xuất khẩu có xu hướng chậm lại, cán cân thương mại tạm thời nhập siêu; tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ giảm sút... Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương.

“Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2021 hết sức nặng nề, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn ngành Công Thương để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2021”- Văn bản số 5119 nêu rõ.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp - thương mại 7 tháng năm 2021 và triển khai thực hiện phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 (Nghị quyết số 88/NQ-CP), Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu, đổi mới tư duy, cách làm, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng những ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trong điều kiện còn nhiều khó khăn hiện nay.

Các đơn vị của Bộ Công Thương căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo rà soát, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Tích cực đi sâu, đi sát, bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để có biện pháp, đối sách phù hợp, sớm khắc phục, tháo gỡ khó khăn, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Bộ Công Thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
Bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Cùng với đó tiếp tục quan tâm các mặt công tác, đặc biệt chú trọng yếu tố con người để tập trung nguồn lực vào công tác hoàn thiện thể chế, công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh vực, xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để nâng cao trách nhiệm và vai trò, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ trong thực thi công vụ, chú trọng hậu kiểm, cá thể hóa trách nhiệm.

Các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tham mưu cho UBND tỉnh khôi phục lại hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện an toàn, bảo đảm điều phối cung ứng hàng hóa thiết yếu, xử lý các khó khăn trong lưu thông hàng hóa kịp thời nhằm không làm đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh dịch bện hiện nay, các Sở Công Thương cũng được yêu cầu phối hợp với các doanh nghiệp phân phối lớn để có phương án điều tiết nguồn cung hàng hóa khi cần thiết, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Quang Lộc