Bộ Công Thương: Hỗ trợ doanh nghiệp trong giảm phát thải khí nhà kính

Thông qua các nguồn lực quốc tế, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giảm phát thải khí nhà kính.
Giảm phát thải khí nhà kính

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Tăng Thế Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.

Thưa ông, Bộ Công Thương đóng vai trò như thế nào trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP 26 nhằm giảm phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050?

Giảm phát thải khí nhà kính, giảm dấu vết carbon trong chuỗi sản xuất công nghiệp là xu thế tất yếu của toàn cầu trong những thập kỷ tới. Với nỗ lực của cộng đồng quốc tế tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam tuyên bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ 21. Điều này đã đánh dấu mốc quan trọng để các quốc gia cùng thực hiện lộ trình mới chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh, phát thải carbon thấp, đáp ứng các mục tiêu về phát triển bền vững.

Bộ Công Thương: Hỗ trợ doanh nghiệp trong giảm phát thải Khí nhà kính
Ông Tăng Thế Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương

Để hiện thực hóa cam kết tại Hội nghị COP 26, Việt Nam đã ban hành và triển khai các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng carbon thấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, ứng dụng các giải pháp quản lý, kỹ thuật thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Việt Nam lần đầu tiên quy định cụ thể về kiểm kê, đo đạc, báo cáo và thẩm tra kết quả kiểm kê khí nhà kính, kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính và quy định về việc thành lập và vận thành thị trường carbon nội địa tại Việt Nam tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon (Nghị định số 06/2022/NĐ-CP).

Theo Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định năm 2020 của Việt Nam gửi Ban thư ký Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, phát thải khí nhà kính theo kịch bản phát triển thông thường từ lĩnh vực năng lượng và công nghiệp thuộc lĩnh vực công thương vào năm 2030 chiếm tới khoảng 80% tổng phát thải quốc gia và theo quy định tại Nghị định số 06, Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật để giảm 268,5 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2030. Với mục tiêu mới của Việt Nam tại COP 26, ngành công thương cần nỗ lực cao hơn nữa để đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát thải carbon thấp, tăng trưởng xanh là cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đem lại lợi ích lớn cả về kinh tế và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, việc kiểm soát và giảm phát thải khí nhà kính là vấn đề còn mới đối với Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước không tham gia hoạt động xuất khẩu hoặc không nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vậy theo ông, việc xây dựng thị trường tín chỉ carbon có nghĩa như thế nào đối với việc hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP 26?

Tại Hội nghị COP 26 vừa qua, cộng đồng quốc tế đã đạt được cam kết mạnh mẽ đưa phát thải ròng của các quốc gia về 0 vào khoảng giữa thế kỷ 21. Đây là mục tiêu hết sức tham vọng, đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất của các quốc gia trên thế giới triển khai nhiều giải pháp như chuyển dịch sang năng lượng sạch, phát triển các nguồn năng lượng mới thay thế các dạng năng lượng có nguồn gốc hóa thạch, phát triển công nghệ thu hồi, lưu giữ và sử dụng carbon,…

Để đạt được mục tiêu giảm phát thải tham vọng nêu trên đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế trong xã hội, đặc biệt là các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng, phát thải khí nhà kính lớn. Phát triển thị trường carbon là một giải pháp hết sức quan trọng để huy động nguồn lực của xã hội đầu tư cho các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính. Thông qua thị trường carbon, các doanh nghiệp sẽ có động lực thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, vì khi đó, doanh nghiệp sẽ vừa đạt mục tiêu về phát triển bền vững, vừa đem lại lợi ích về kinh tế. Chỉ khi có sự tham gia của toàn xã hội thì mới đủ nguồn lực để thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính nêu trên.

Thị trường carbon đã được nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng, vận hành và đã trải qua nhiều chu kỳ phát triển điển hình như thị trường mua bán phát thải của châu Âu (EU-ETS) hoặc một số vùng, bang của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, gần nhất là Trung Quốc đang phát triển rất mạnh mẽ và đã đạt được nhiều thành công quan trọng. Xu thế phát triển thị trường carbon sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng trên nhiều quốc gia để thực hiện mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính.

Vậy để xây dựng và vận hành thị trường carbon Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì, thưa ông?

Thị trường carbon là một vấn đề rất mới ở nước ta. Theo kinh nghiệm ở các quốc gia trên thế giới, để xây dựng được thị trường carbon, thời gian chuẩn bị và thí điểm kéo dài khá lâu, thường là trên dưới 10 năm và tiếp tục được hoàn thiện qua nhiều giai đoạn phát triển ví dụ như EU-ETS phát triển từ những năm 1995-1997 và đến nay đã trải qua 3 giai đoạn mới có được một hệ thống mua bán tín chỉ carbon được cho là khá hoàn thiện. Còn đối với thị trường ETS của Trung Quốc cũng được nghiên cứu từ đầu những năm 2010, đến nay cũng đang trong quá trình mở rộng và hoàn thiện.

Để xây dựng và hình thành thị trường carbon, có 3 nội dung quan trọng cần phải thực hiện:

Thứ nhất là vấn đề khung chính sách và pháp lý cho cơ chế quản lý, vận hành và các quy định về giao dịch mua bán tín chỉ carbon một cách chi tiết, hướng dẫn cho các bên liên quan thực hiện một cách đầy đủ và minh bạch.

Thứ hai là vấn đề giám sát hoạt động để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả bao gồm xây dựng và vận hành thật tốt hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra kết quả giảm phát thải khí nhà kính cho các đối tượng tham gia thị trường ở cấp độ cao nhất.

Thứ ba là đào tạo nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý vận hành thị trường carbon từ Trung ương đến địa phương, các bên tham gia vào quá trình mua bán tín chỉ carbon trên thị trường như các doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thẩm định, hệ thống các ngân hàng,…

Đối với thị trường carbon ở Việt Nam, chúng ta đã xây dựng được khung pháp lý quy định tại Điều 139, Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đây là nền tảng cơ bản cho các quy định cụ thể về thị trường carbon trong tương lai. Tuy nhiên, lộ trình xây dựng và phát triển thị trường carbon ở Việt Nam cần nhiều thời gian, công sức để củng cố và hoàn thiện cả về khung pháp lý và sự sẵn sàng của các bên liên quan như xây dựng và vận hành hệ thống MRV, đào tạo tập huấn cho các bên có liên quan và quan trọng hơn đó là sự định giá phát thải carbon là động lực quan trọng cho sự tham gia thị trường carbon.

Đây là vấn đề còn mới đối với doanh nghiệp Việt Nam vậy Bộ Công Thương đã có những hoạt động cụ thể nào nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có phát thải lớn, thưa ông?

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành Công Thương, thời gian qua Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ ngành liên quan, nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm chia sẻ kinh nghiệp, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là sự sẵn sàng tham gia thị trường carbon cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương: Hỗ trợ doanh nghiệp trong giảm phát thải Khí nhà kính
Phát triển năng lượng sạch góp phần giảm phát thải CO2

Trước hết phải kể đến Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ về sẵn sàng tham gia thị trường carbon thực hiện giai đoạn 2018-2020 (Dự án Partnership for Market Readiness - PMR), Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn về tính toán, kiểm kê phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp ngành thép. Thông qua các hoạt động của dự án, doanh nghiệp, cơ quan quản lý ở địa phương đã nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của việc kiểm soát phát thải khí nhà kính theo yêu cầu mới của quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Tiếp theo là Dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra kết quả giảm phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng thực hiện năm 2020-2021 đã triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện là các cơ sở phát thải khí nhà kính lớn có cơ hội làm quen và thực hành các hướng dẫn mới nhất của quốc tế về chế độ báo cáo, đo đạc và thẩm tra kết quả giảm phát thải khí nhà kính tại cơ sở. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp đã từng bước sẵn sàng triển khai các biện pháp quản lý giảm phát thải khí nhà kính tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường và chuẩn bị cho quá trình tham gia thị trường carbon trong tương lai…

Vậy còn về mặt hành lang pháp lý, Bộ Công Thương đã có những nghiên cứu, đề xuất và tham mưu như thế nào cho Chính phủ, thưa ông?

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nêu trên, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với các Bộ ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực ngành công thương như chuyển dịch năng lượng, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, tăng dần tỷ trọng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP 26.

Bộ Công Thương: Hỗ trợ doanh nghiệp trong giảm phát thải Khí nhà kính
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần vào giảm phát thải khí CO2

Việc chuyển dịch này sẽ góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển theo hướng carbon thấp và giúp doanh nghiệp giảm dấu vết carbon trong quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và có nhiều các quy định của quốc tế về phát thải khí nhà kính được ban hành như dấu vết carbon (Carbon footprint), chính sách thuế điều chỉnh carbon xuyên biên giới của EU như CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism).

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xây dựng quy định về kiểm kê, chế độ đo đạc, báo cáo và thẩm tra kết quả giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung có liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận các phương thức quản lý, giải pháp công nghệ để kiểm soát phát thải khí nhà kính, từng bước tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Xin cảm ơn ông!

Thu Hường thực hiện
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khí nhà kính

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thu hút FDI và câu chuyện “đất lành, chim đậu”

Thu hút FDI và câu chuyện “đất lành, chim đậu”

Tại Đông Nam Á, Việt Nam là nơi đầu tư an toàn. Đây là lý do mà các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để hợp tác đầu tư.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 4 cơ hội của Việt Nam khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 4 cơ hội của Việt Nam khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Nhân dịp đầu xuân mới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có chia sẻ về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ dầu năm 2024.
Chuyên gia Nguyễn Minh Phong: Cần "cú huých" mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế

Chuyên gia Nguyễn Minh Phong: Cần "cú huých" mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam từ đầu năm đã có những tín hiệu khởi sắc, song, dự báo còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và cần cú huých mạnh mẽ hơn.
Chuyên gia kinh tế - PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh: Chủ động thích ứng, tăng tốc xuất khẩu

Chuyên gia kinh tế - PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh: Chủ động thích ứng, tăng tốc xuất khẩu

Xuất nhập khẩu tháng 1/2024 tăng gần 40%, kết quả của sự nỗ lực từ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đơn hàng ở cả thị trường truyền thống và thị trường mới.
Bài 4: Tăng trưởng xuất khẩu nông lâm thủy sản liệu có ăn may?

Bài 4: Tăng trưởng xuất khẩu nông lâm thủy sản liệu có ăn may?

Nếu nói là “ăn may” tôi e rằng, đã làm mờ đi sự vận động của sản xuất, xuất khẩu, chỉ đạo của các bộ ngành, sự nỗ lực, bền bỉ của nông dân, doanh nghiệp…

Tin cùng chuyên mục

Căng thẳng ở Biển Đỏ: Bám sát tình hình, có kịch bản điều hành phù hợp

Căng thẳng ở Biển Đỏ: Bám sát tình hình, có kịch bản điều hành phù hợp

TS. Võ Trí Thành khuyến nghị điều hành vĩ mô theo hướng bám sát tình hình để có kịch bản phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ.
Ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam còn nhiều cơ hội để vươn xa

Ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam còn nhiều cơ hội để vươn xa

Năm 2024, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ từng bước phục hồi. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp logistics tìm lại đơn hàng.
TS. Võ Trí Thành: Bất động sản sẽ phục hồi rõ nét

TS. Võ Trí Thành: Bất động sản sẽ phục hồi rõ nét

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh chia sẻ về quan điểm thị trường bất động sản trong thời gian tới.
Cảnh giác với thủ đoạn dùng công nghệ video Deepfake để lừa đảo

Cảnh giác với thủ đoạn dùng công nghệ video Deepfake để lừa đảo

Deepfake trở thành cơn ác mộng đối với toàn xã hội, tội phạm mạng hiện đang khai thác trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi đánh cắp thông tin, lừa đảo.
Dự báo các hãng vận tải biển sẽ gặp khó khăn hơn trong năm 2024

Dự báo các hãng vận tải biển sẽ gặp khó khăn hơn trong năm 2024

Cuộc khủng hoảng, căng thẳng ở Biển Đỏ không phải là khó khăn duy nhất mà các hãng vận tải lớn phải đối mặt trong năm 2024.
Tăng trưởng GDP có thể đạt 7% trong năm 2024: Lãng mạn nhưng có cơ sở!

Tăng trưởng GDP có thể đạt 7% trong năm 2024: Lãng mạn nhưng có cơ sở!

Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng, kịch bản tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 có chút lãng mạn, nhưng không phải là không thể.
Sau năm 5, dư địa thị trường Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam còn rất lớn

Sau năm 5, dư địa thị trường Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam còn rất lớn

Với nhiều cơ hội theo các cam kết mang lại, song sau 5 năm dư địa thị trường từ Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam còn rất lớn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gửi thông điệp "đoàn kết, lòng tin" tới WEF Davos 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gửi thông điệp "đoàn kết, lòng tin" tới WEF Davos 2024

Tại WEF Davos 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế, tái thiết lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các nước.
Bài 3: Khắc phục khó khăn trong chuyển đổi xanh để ngành gỗ bứt tốc

Bài 3: Khắc phục khó khăn trong chuyển đổi xanh để ngành gỗ bứt tốc

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang thay đổi, việc tập trung xây dựng hình ảnh ngành gỗ Việt Nam phát triển bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
6 nhóm giải pháp giúp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024

6 nhóm giải pháp giúp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 6%- 6,5%, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần kiên trì thực hiện 6 nhóm giải pháp.
Chuyên giá kinh tế Đinh Trọng Thịnh: Năm 2024 và 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế

Chuyên giá kinh tế Đinh Trọng Thịnh: Năm 2024 và 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát tương đối thấp sẽ tạo vị thế cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024 này.
Ngành lúa gạo Việt năm 2023: Khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Ngành lúa gạo Việt năm 2023: Khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Hội tụ đủ cả 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam ghi nhận một năm bứt phá khi được mùa, được giá.
Thị trường, giá cả hàng hóa năm 2023 và những dự báo cho năm tới

Thị trường, giá cả hàng hóa năm 2023 và những dự báo cho năm tới

Năm 2023 sắp đi qua, nhìn chung thị trường hàng hóa đa dạng, dồi dào và phong phú, giá cả có những thời kì biến động do tác động của giá xăng dầu bán lẻ.
Xuất siêu liên tiếp giúp ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô!

Xuất siêu liên tiếp giúp ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô!

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh đã khẳng định như vậy về thành tích xuất siêu năm 2023 trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.
Phó Chủ tịch VUCC Trần Trung Tuấn: Còn nhiều cơ hội cho hàng hoá Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch VUCC Trần Trung Tuấn: Còn nhiều cơ hội cho hàng hoá Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Theo Phó Chủ tịch VUCC Trần Trung Tuấn, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm, sản vật tiềm năng hoàn toàn có thể xuất khẩu thị trường Hoa Kỳ và ngược lại…
Giữ vững chất lượng sản phẩm là yêu cầu trước nhất của các sàn thương mại điện tử

Giữ vững chất lượng sản phẩm là yêu cầu trước nhất của các sàn thương mại điện tử

Đối với các sàn thương mại điện tử, việc giữ vững chất lượng sản phẩm từ trên sàn cho đến khi tới tay người tiêu dùng luôn là yêu cầu đầu tiên, trước nhất.
Hải Phòng: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Hải Phòng: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA đã và đang mang lại những tác động tích cực đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế của TP.Hải Phòng.
Hiệp định UKVFTA sẽ tạo thêm những động lực mới để các nhà đầu tư Anh đến Việt Nam

Hiệp định UKVFTA sẽ tạo thêm những động lực mới để các nhà đầu tư Anh đến Việt Nam

Ngoài tác động tích cực đến hoạt động thương mại, Hiệp định UKVFTA sẽ tạo thêm những động lực mới để các nhà đầu tư Anh đến Việt Nam.
PGS.TS. Trần Đình Thiên: Thể chế chưa hoàn thiện, chính sách đầu tư công làm khó cho người thực thi

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Thể chế chưa hoàn thiện, chính sách đầu tư công làm khó cho người thực thi

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, thể chế chưa hoàn thiện, chính sách đầu tư công có khả năng làm khó cho bộ máy, người thực thi, vì vẫn còn có cách hiểu khác nhau.
Thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công: Cần sự quyết liệt đồng bộ

Thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công: Cần sự quyết liệt đồng bộ

Thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt xông lên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động