Bộ Công Thương: Đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương luôn coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động rà soát, đánh giá tình hình, xây dựng và triển khai các chương trình hành động, kế hoạch góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường nhận thức về công tác an toàn thực phẩm.

Từng bước hạn chế các vi phạm về an toàn thực phẩm

Dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ của Chỉ thị 08-CT/TW, Bộ Công Thương đã chủ động, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như: Chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về ATTP, các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ATTP.

Bộ Công Thương: Đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương do Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại các địa phương

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp về ATTP trong thời gian qua, liên Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới. Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương/Ban quản lý ATTP các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch để kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong các đợt cao điểm trong năm như: Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân; Tháng hành động vì ATTP; Tết Trung thu.

Đáng chú ý, thực hiện chức năng quản lý ngành, Bộ Công Thương đã chỉ định, ủy quyền cho 7 đơn vị trong và ngoài Bộ hỗ trợ người lao động trực tiếp của hơn 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao kiến thức về việc bảo đảm ATTP đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đều nắm được các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, cách bảo quản thực phẩm an toàn, các điều kiện bảo đảm ATTP.

Bên cạnh đó, triển khai áp dụng các mô hình quản lý vệ sinh ATTP tiên tiến như HACCP, ISO trên diện rộng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp. Thông qua nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2011-2015 và Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương đã hỗ trợ kinh phí cho hơn 100 cơ sở triển khai áp dụng mô hình quản lý tiên tiến nêu trên nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm được nêu Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.

Sau khi Luật ATTP và Chỉ thị 08-CT/TW được ban hành, Bộ Công Thương tập trung chủ trì/phối hợp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về ATTP thực hiện có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật ATTP có hiệu lực đã khắc phục tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước về ATTP.

Bộ Công Thương cũng đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP và kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu. Lũy tích đến nay, Bộ Công Thương đã chỉ định 29 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, trong đó có 13/29 cơ sở ngoài công lập; chỉ định/ủy quyền 11 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, trong đó 6/11 cơ quan kiểm tra ngoài công lập; chỉ định 03 cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng.

Các cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, nhờ đó đã góp phần phòng ngừa các mối nguy ô nhiễm, bệnh truyền qua thực phẩm từ các nước, đặc biệt các nước đã công bố dịch trong thời gian phòng, chống dịch.

Mặt khác, tăng cường kiểm soát chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên thị trường. Việc phòng, chống hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc trên thị trường góp phần từng bước hạn chế các hoạt động vi phạm pháp luật về ATTP.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về an toàn thực phẩm

Trong thời gian tới, để hướng đến mục tiêu “tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam đều là thực phẩm an toàn”, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan quản lý ATTP thuộc ngành Công Thương; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp thực hiện công tác ATTP.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của ATTP đối với phát triển bền vững của đất nước. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác ATTP. Trong đó, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đánh giá 10 năm triển khai thi hành Luật ATTP và tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP để cải tiến hơn nữa cơ chế bộ máy thực thi pháp luật về ATTP, đặc biệt là đối với vấn đề bố trí kinh phí đảm bảo đủ mức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP.

Đồng thời, tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm xã hội của đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về ATTP, đặc biệt ở cấp huyện (Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng). Mở rộng hợp tác quốc tế để ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực ATTP theo hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thực phẩm vào các nước có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào các hoạt động bảo đảm ATTP; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc cảnh báo, kiểm soát nguy cơ, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Không phát hiện chất cấm Salbutamol trong các mẫu kiểm tra

Không phát hiện chất cấm Salbutamol trong các mẫu kiểm tra

5 tháng năm 2023, Cục Thú y xét nghiệm mẫu thịt tươi, nước tiểu gia súc, thức ăn chăn nuôi và không phát hiện chất cấm Salbutamol trong các mẫu kiểm tra.
Đồng Nai: Nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Đồng Nai: Nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại tỉnh Đồng Nai vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Liên tiếp xuất hiện các ca ngộ độc sau ăn chả lụa: Cơ sở sản xuất chưa có giấy phép

Liên tiếp xuất hiện các ca ngộ độc sau ăn chả lụa: Cơ sở sản xuất chưa có giấy phép

Các cơ quan liên quan tại TP.HCM đã có nhận định ban đầu sau khi phát hiện thêm 3 trường hợp ngộ độc butulinum do nghi ngờ ăn thực phẩm là chả lụa.
Ngành Công Thương Sơn La: Tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2023

Ngành Công Thương Sơn La: Tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2023

Nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, năm 2023 Sở Công Thương Sơn La sẽ tăng cường công tác hậu kiểm trong dịp Tết và mùa lễ hội.
Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm

Ngày 9/5, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Hà Nội đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Trong tháng hành động vì ATTP năm 2023, nhằm đảm bảo ATTP cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 Hà Nội đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Mỗi năm cả nước phát hiện gần 30.000 vụ vi phạm an toàn thực phẩm

Mỗi năm cả nước phát hiện gần 30.000 vụ vi phạm an toàn thực phẩm

Gần 30.000 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được phát hiện hàng năm với số tiền xử phạt lên đến 50 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: Uống sữa miễn phí ở trường… 6 học sinh đau bụng, nôn ói

Hà Tĩnh: Uống sữa miễn phí ở trường… 6 học sinh đau bụng, nôn ói

Sau uống sữa miễn phí, 6 học sinh cùng một lớp 3 ở TH và THCS Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có biểu hiện đau bụng, nôn ói và phải chuyển đến cơ sở y tế.
Liên tiếp phát hiện các vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Liên tiếp phát hiện các vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trong thời gian vừa qua liên tiếp nhiều vụ thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phát hiện.
Hải Phòng: Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

Hải Phòng: Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

Nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh là nội dung chính được TP. Hải Phòng đề ra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.
Năm 2023: Cao Bằng đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp và bếp ăn tập thể

Năm 2023: Cao Bằng đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp và bếp ăn tập thể

Năm 2023, tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bếp ăn tập thể.
Bộ Công Thương: Ban hành Chỉ thị đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Bộ Công Thương: Ban hành Chỉ thị đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Hà Nội: Tăng cường trách nhiệm quản lý các cấp về an toàn thực phẩm

Hà Nội: Tăng cường trách nhiệm quản lý các cấp về an toàn thực phẩm

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện phải tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
TP. Hồ Chí Minh: Hưởng ứng Tháng An toàn thực phẩm

TP. Hồ Chí Minh: Hưởng ứng Tháng An toàn thực phẩm

Ngày 15/4, TP Hồ Chí Minh đã cùng cả nước hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
Quảng Ninh: 915 cơ sở bị xử phạt do vi phạm an toàn thực phẩm trong quý I/2023

Quảng Ninh: 915 cơ sở bị xử phạt do vi phạm an toàn thực phẩm trong quý I/2023

Trong quý I/2023, tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 915 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng.
Hà Nội: Lại nguy kịch do ngộ độc rượu methanol và cảnh báo sử dụng rượu không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Lại nguy kịch do ngộ độc rượu methanol và cảnh báo sử dụng rượu không rõ nguồn gốc

Một nam bệnh nhân 56 tuổi ở Hà Nội hiện đang cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu chứa methanol.
Cơ hội cho các hộ dân tộc thiểu số tham gia chuỗi giá trị thịt lợn an toàn

Cơ hội cho các hộ dân tộc thiểu số tham gia chuỗi giá trị thịt lợn an toàn

Với giá bán cao như một loại đặc sản, lợn bản, lợn mán mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ nông dân, đặc biệt đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
TP. Hồ Chí Minh: Kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban quản lý An toàn thực phẩm

TP. Hồ Chí Minh: Kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban quản lý An toàn thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.
Nhật Bản thu hồi lô sữa Fami vì phát hiện vi khuẩn Coliform

Nhật Bản thu hồi lô sữa Fami vì phát hiện vi khuẩn Coliform

Theo NHK News, thành phố Chiba đã ra lệnh thu hồi lô sữa Fami calcium soy milk vì phát hiện vi khuẩn Coliform.
Quảng Nam: 18 học sinh nhập viện sau khi ăn trái cây lắc, trà sữa

Quảng Nam: 18 học sinh nhập viện sau khi ăn trái cây lắc, trà sữa

Sau khi ăn trái cây lắc, uống trà sữa, 18 học sinh lớp 5 ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng.
Sở Công Thương Ninh Bình: Tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn thực phẩm tại chợ

Sở Công Thương Ninh Bình: Tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn thực phẩm tại chợ

Ngày 28/3/2023, tại chợ đầu mối tổng hợp TP. Ninh Bình, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hỗ trợ quản lý giúp cải thiện an toàn của thịt lợn tại Việt Nam

Hỗ trợ quản lý giúp cải thiện an toàn của thịt lợn tại Việt Nam

Ngày 28/3, tại Hà Nội đã tổng kết Dự án “Các phương pháp tiếp cận dựa vào thị trường nhằm cải thiện an toàn của thịt lợn tại Việt Nam” (SafePORK).
Tìm giải pháp để EU loại bỏ yêu cầu chứng thư an toàn thực phẩm với mì ăn liền Việt Nam

Tìm giải pháp để EU loại bỏ yêu cầu chứng thư an toàn thực phẩm với mì ăn liền Việt Nam

Chiều 24/3 tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã tổ chức cuộc họp với doanh nghiệp xuất khẩu mì ăn liền sang thị trường các nước châu Âu (EU)
Hà Nội: Gặp khó trong công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh

Hà Nội: Gặp khó trong công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh

TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến tháng 12/2025 có 100% cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ dân sinh được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn liên quan các chợ đầu mối

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn liên quan các chợ đầu mối

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm thành phố.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động