Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 14/06/2021 21:33

Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP

16:17 | 13/02/2020
Ngày 11/2/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trần Tuấn Anh - đã ký Quyết định số 437/QĐ-BCT ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.    

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp triển khai các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, với trọng tâm chỉ đạo điều hành là:

Ngăn chặn không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

bo cong thuong ban hanh chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet 119nq cp
Hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ bị bắt giữ ở Lạng Sơn

Thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà sản xuất Việt Nam, duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững.

Thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cam kết trong các khuôn khổ đa phương và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế.

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai đầy đủ Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 4/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP của Bộ Công Thương đã chỉ ra những nhiệm vụ (nội dung các nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị chức năng cũng như yêu cầu thực hiện…, chi tiết tại văn bản) các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương phải thực hiện, bao gồm:

Hoàn thiện hệ thống pháp lý về xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa; Tăng cường bộ máy giám sát, kiểm tra, triển khai có hiệu quả các giải pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định về xuất xứ hàng hóa; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với cơ quan liên quan của nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác cụ thể thuộc lĩnh vực được giao trong chương trình hành động này bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, đúng thời hạn yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong chương trình này, kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý phải gửi báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Cục Phòng vệ thương mại để tổng hợp chung.

Ngọc Quỳnh